A Digitális Kormányzati Ügynökség és a GriffSoft Informatikai Zrt. „Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (KGR21)” tárgyban a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozott intézmények részére, központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen Keretmegállapodást kötött, amely 2021. szeptember 15-től hatályos. (KM azonosító: DKM01KGR21)

A megrendelés a Digitális Kormányzati Ügynökség által üzemeltetett DKR portál https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/ oldalon történhet.

Amennyiben a beszerzési igényét a Beszerző (DKÜ Zrt.) az Érintett Szervezet javára eljárva maga folytatja le, akkor az Érintett Szervezet a közbeszerzési díjat a DKÜ Zrt. részére fizeti meg a Keretmegállapodás V. 3.1. pontjában foglaltak szerint.

A keretmegállapodás V. 3.2. pontja alapján az Érintett Szervezet a saját hatáskörben beszerzett igényei után közbeszerzési díjat fizet a GriffSoft Informatikai Zrt. részére - melynek számítási alapja az Intézményi beszerzés áfa nélkül számított értéke, mértéke 1,75 % + áfa, melyet a GriffSoft Informatikai Zrt. számláz az Intézmény felé.

A keretmegállapodás V. 4. pontjában foglaltak szerint az Érintett Szervezet szoftverlicenc-gazdálkodási díjat fizet, melynek számítási alapja az Intézményi beszerzés áfa nélkül számított értéke, mértéke megegyezik a közbeszerzési díjjal, azaz 1,75 % + áfa és melyet a GriffSoft Informatikai Zrt. számláz az Intézmény felé.

 

Árlista