Ügyfélkapu

Önkormányzati Ingatlanvagyon Kataszter

 

A modul lényege

Az önkormányzatok számára kormányrendelet írja elő az ingatlanelemek kötelező adatnyilvántartását és éves statisztikai adatszolgáltatás készítését. Az adat nyilvántartás és adatszolgáltatás szerkezete szintén rendeletben szabályozott, ennek megfelelő
a modul felépítése is.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges az ún. ingatlan betétlapok rögzítése és folyamatos karbantartása. A nyilvántartásban az egy adott ingatlanhoz tartozó betétlapok fastruktúrát alkotnak, ahol a kiinduló lap mindig egy borítólap és ehhez kapcsolódnak a különböző adat-, ill. betétlapok. A betétlapok tartalmazzák típusonként a megfelelő műszaki adatokat illetve ingatlanonként az ingatlan számviteli bruttó értékét, becsült piaci értékét. A modul kapcsolata a Forrás eszköz moduljával biztosítja a számviteli és a kataszteri értékek egyezőségét.

 

 

A modul főbb jellemzői

 

 • Lehetővé teszi a rendeletben előírt adat- és betétlapok kitöltését, aláírását
  az adatok tárolását és gyors, egyszerű visszakeresési lehetőségét.
 • A modul a bevitt adatokat több szinten ellenőrzi (közvetlen ellenőrzés, adott adat- ill. betétlapon belüli összefüggés ellenőrzés, adat- és betétlapok közötti összefüggés ellenőrzés)
 • Az aláírt adat- és betétlapok módosítása, javítása szigorúan dokumentáltan történik, ezek utólag bármikor visszakereshetők, a kimutatások visszamenőleg is elkészíthetők tetszőleges időpontra.
 • Szorosan kapcsolódik a Forrás SQL rendszer Eszköz moduljához.
  Az Önkormányzati Ingatlankataszter modulban nyilvántartott adatlapok összekapcsolhatók az Eszköz modulban a 12-es számlacsoportban nyilvántartott ingatlanokkal, az Eszköz modulban rögzített megfelelő események feladás után megjelennek az Ingatlankataszter modulban is. 
 • A rendeletben előírt adatokon felül az ingatlanokhoz egyéb dokumentumok, adatok, képek is tárolhatók.
 • A különböző ingatlanok és azon belüli ingatlanelemek (épület, helység, stb.) egyedi szempontok szerint is csoportosíthatók.
 • Cím vagy GPS koordináta alapján képes az adott ingatlant megjeleníteni
  a Google térképen.
 • Támogatja az előírt éves statisztikai jelentés (OSAP nyilvántartási szám: 1616) elkészítését.

 

 

Funkciók

Főbb törzsadatok

 • KSH épületjegyzék törzs: a KSH által közzétett teljeskörű épületjegyzék
 • Ingatlanjelleg törzs: az adatlapok fejlécében feltüntettet ingatlan besorolás kód, mely
  a KSH élületjegyzék alábontását tartalmazza
 • Övezet törzs: a helyi rendeletben szabályozott építési övezeteket tartalmazó törzs
 • Közterület törzs: a felhasználó önkormányzat közterületeinek nyilvántartása
 • Helyiség törzs: az épületeken belüli helyiségek csoportosítása
   (pl. iroda, mosdó, konyha)
 • Kiszolgáló törzs: a kiszolgáló létesítmények funkció szerinti csoportosítására szolgáló törzs
 • Csoportosítási kódok törzse: az ingatlanok felhasználó által meghatározott szempontok szerinti csoportosítására használható
 • Települések törzse: a magyarországi települések teljes jegyzéke.

 

Ingatlanvagyon nyilvántartás

Az ingatlanelemek jogszabályban meghatározott formában és adattartalommal történő nyilvántartását, az adatok karbantartását, az adatlapok nyomtatását biztosítja.
A különféle betétlapokat ún. borítólappal foglaljuk egy dossziéba, melyen belül meghatározott az egyes betétlapok kapcsolódási módja.

 

Tárgyi eszköz kapcsolat

Az Önkormányzati Ingatlanvagyon Kataszter modul összekapcsolható a Forrás ügyviteli rendszer tárgyi eszköz moduljával, melyből a bruttó érték változások az erre szolgáló funkcióval áttölthetők, ezáltal biztosított a számviteli és kataszteri értékek egyezősége és elkerülhető a kettős adatrögzítés.

 

Adatszolgáltatás

A nyilvántartott adatok alapján éves adatszolgáltatás készül (OSAP 1616 előírás) megfelelő adattartalommal az egyes ingatlanelemekről.

 

Lekérdezések

Laptípusonként biztosított a teljes nyilvántartás listázási lehetősége többféle formátumban (pl. Excel, PDF) is, felhasználói igények szerinti adattartalommal.