Ügyfélkapu

A Pénzügy-számviteli alrendszer pénzügyi modulja a klasszikus értelemben vett pénzügyi tevékenységek teljes körét felöleli. A bizonylatok kezelését valamennyi devizanemben biztosítja. A rendszer maximálisan támogatja a számvitelre és az adózásra vonatkozó jogszabályok betartását, eleget tesz a szigorú számadású bizonylatok kezelésére vonatkozó követelményeknek.
Az adatok nyilvántartását, megjelenő funkcióit a gazdálkodó szervezetre vonatkozó paraméter beállítások határozzák meg
 

 

 

Standard funkciók

Törzsadatok

A modulhoz tartozó törzsek elsődlegesen a pénzügyi nyilvántartáshoz kapcsolódóak, de szoros kapcsolatban vannak más modulokban elsődlegesen használt törzsekkel (számlatükör) is. A legfontosabb törzsadatok a pénzügyi modulban:
 

 • Jogcímek
  A gazdasági események azonosítását biztosító törzs bizonylat típusonként. A pénzügyi bizonylatokra vonatkozó könyvelési utasításokat is magába foglalja, ezáltal biztosítva az automatikus kontírozást.

 • ÁFA kulcsok
  A hatályos ÁFA kulcsok megnevezését, és kontírozási számlaszámukat tartalmazza. A számlanyilvántartásoknál használatos.

 • Késedelmi kamatok
  A Ptk. és a jegybanki kamatok értékét tartalmazza az érvényességi időintervallumuk feltüntetésével. Kimenő számlák esetén ezen késedelmi kamat számítási módoknál használatos.

 • Pénzintézetek
  Azon bankok adatait tartalmazzák, melyekkel a gazdálkodó szervezet, ill. partnereik kapcsolatban állnak. A megadott adatok biztosítják a gazdálkodó utalási tranzakcióit.

 • Devizakódok
  A hivatalos deviza nemeket, átszámítási egységeit tartalmazza, melyek a valutapénztár, és a devizás banki események regisztrálását biztosítják.

 • Árfolyamok
  A deviza kódok törzsben megadott devizanemek, pénzintézetenkénti és dátum szerinti adatait tartalmazza a megfelelő árfolyam átváltáshoz.

 • Partnerek
  Mindazon partnerek adatainak nyilvántartása, melyek a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülnek. A név, cím adatokon felül alapértelmezett adatként megadható bankszámlaszám, fizetési mód, kamatszámítási mód. Tartalmazza azokat az adatokat, melyek valamilyen banki tranzakció esetén szükségesek. Lehetőséget biztosít a rendszer több szempont szerinti partner csoportosítására.

Bizonylatkezelés

A pénzügyi analitikában a nyilvántartás bizonylattípusonkénti bizonylattömbök használatával valósítható meg. A bizonylattömbök által adott sorszám biztosítja a szigorú számadásnak megfelelő kezelést.

 • Számlák kezelése – a bizonylattömbökhöz iktatókönyv azonosító kapcsolható.

 • Bank – banki számlaszámonként létrehozott kartonokhoz kapcsolódik a jóváírás, illetve a terhelés bizonylattömb.

 • Pénztár – pénztáranként, valutanemenként létrehozott kartonokhoz kapcsolódik a bevétel, illetve a kiadás bizonylattömb.

 • Napló – A számviteli bizonylatok rögzítése, generálása, külső feladása, könyvelési naplóban történik. A napló a bizonylat létrehozóját, könyvelési és ÁFA időszakát azonosítja. A könyvelési időszak azt határozza meg, hogy az adat mely pénzügyi év, mely hónapjába kerül a főkönyvi könyvelésbe. A folyamatos feldolgozás biztosítása miatt egyszerre több időszak naplója lehet nyitva, ill. egy - egy időszakra több naplót is lehet nyitni. A napló tartalmának főkönyvi feladása után a naplót zárni kell.

 • Dokumentumkezelés – Lehetőséget biztosít egy bizonylattal kapcsolatos események regisztrálására (érkeztetés, utalás, könyvelés, stb.) A Forrás rendszerben rögzítésre kerülő azonosítóhoz (pl. bizonylatszám, szerződésszám, cikkszám, stb.) hozzákapcsolt bárhol tárolt dokumentumok megjeleníthetőek.

 • Aláírás kezelés – Paramétertől függően lehetőség van a pénzügyi bizonylat aláírás kezelésére. Ez a bizonylatokon szereplő, különböző státuszokhoz hozzárendelt személy azonosítójának bejegyzésével, vagy az aláírás lépések regisztrálásával történhet.

Vevő

A vevő analitika biztosítja a vevő számlák rögzítését olyan módon, hogy abból számla nyomtatható. Magába foglalja azokat az információkat, amelyek biztosítják az automatikus kontírozást. Lehetővé teszik a vevő számlákkal kapcsolatos banki bizonylatok (inkasszó) kiállítását.

 • A számla kiállítás a kimenő számlák nyilvántartását biztosítja. Lehet előleg, proforma, belföldi, belföldi devizás, export, közösségen belüli és összesítő külső feladáshoz. A kiállított számlák stornózhatóak, illetve helyesbítő számlák is készíthetőek. Főkönyvi könyvelés utáni javítás céljából korrekciós számla állítható ki. A számla előállítható rögzítéssel, előleg számlából-, szállítói számlából-, és pénzügyi bizonylatból generálással is. Egyéb jellemzői kerekítési sor, generálás, utólagos forintosítás, környezetvédelmi díjak számlasoronkénti nyilvántartása.

Szállító

A szállító analitika biztosítja a beérkező számlák rögzítését olyan módon, hogy abból banki utalás készíthető. Magukban foglalják azokat az információkat, amelyek biztosítják az automatikus kontírozást.

 • A beérkező számlák típusa lehet belföldi, import, VÁM, felvásárlási jegy, egyéb kötelezettség, közösségen belüli, és külföldi kiküldetés. A fordított adózású számlákhoz automatikusan előállítható az ÁFA bizonylat. A számlákat lehet több iktatásosan kezelni, ha egy számlát több időpontban (garanciális visszatartás) vagy több partner részére (UNIO-s projektek) kell pénzügyileg rendezni. A kiállított számlák stornózhatóak, illetve helyesbítő számlák is készíthetőek. Főkönyvi könyvelés utáni javítás céljából korrekciós számla állítható ki, amely a kapcsolódó kötváll. és ÁFA bizonylatot is korrigálja. A számla előállítható rögzítéssel, proforma, és beszerzési szállítólevélből generálással. Egyéb jellemzői a kerekítési sor, generálás, utólagos forintosítás, továbbszámlázás, SZJA automatikus levonás. Költségvetési intézmények számlából generálhatnak proforma bizonylatot a 07.-es könyveléshez. A számlákhoz teljesítésigazolás és utalványlap nyomtatható.

 • Számlarendezés: ez a funkció az igazoltatás/utalványozás, Ft-, és Deviza átutalás, és fogadott inkasszó kezelését biztosítja. Az igazolt számlákból utalásra kijelöléskor, utalási bizonylat generálódik, melyből csomag (TXT. állomány) állítható össze, és a különböző banki terminálok (MÁK is) részére átadható. Utalási bizonylat adatai közvetlenül is rögzíthetőek, amelyből az utalási bizonylat nyomtatható is. Kincstárhoz tartozó felhasználónál kiegészítő szelvényt, PF1-K bizonylatokat is generál a program, valamint az utalási csomag kísérő bizonylatait is elkészíti.
  Nem költségvetési intézményeknél, ha azonos szállítótól van(nak) normál számlá(i)nk és jóváíró számlá(i)nk, akkor ezek egyenlegét utalással teljesítve egyfajta kompenzálást hajthatunk végre.
  Az utalás napjának dátumát, mint értéknapot visszaírja a program a kezdeményezett számla nyilvántartásába. Téves, vagy nem teljesített utalás esetén a küldés újra kezdeményezhető.

Bank

A bank analitika bank számlaszámonként a jóváírások és terhelések megfelelő devizanemben, és Ft-ban történő nyilvántartása.

 • A nyilvántartás közvetlen tételes rögzítéssel, letöltéssel, valamint generálással állítható elő. Letölthető a számla alapján létrehozott banki bizonylat, vagy utalási csomag adata. Generálható, számla-, inkasszó-, előleg elszámolási bizonylat alapján. Banki terminálok jóváírás adatai is importálhatóak. Egy adott időszak banki bizonylataiból, költségvetési intézmények esetén generál PF1-K bizonylatot. Az analitikából kartononként tételes kimutatás, valamint napi karton egyenleg nyomtatható. A banki bizonylatok rögzítésekor a MÁK szerinti KTK megadása ablakban lerögzített adatok lekérdezhetőek.

Pénztár

Ez az analitika a pénztári bevételek és kiadások nyilvántartását, pénztár bizonylatok nyomtatását biztosítja. A nyilvántartás kartonokon bizonylatolással történik olyan módon, hogy azok magukban foglalják azokat az információkat, amelyek biztosítják az automatikus kontírozást. A karton létrehozható pénztáranként, főkönyvi könyvelési számlaszámonként és devizanemenként.

 • A pénztár bizonylatok a megfelelő pénztári karton bevétel és kiadás bizonylattömbbe közvetlen rögzítéssel, számlák alapján, és előleg elszámolási bizonylatokból generálással keletkezhetnek. Kerekítési sorok (5 Ft) generálhatók, bevételnél a visszajáró összeget kimutatja. Kezeli a pénztár átadást, telephelyi pénztárak adatainak beemelését. A funkció egy adott időszak pénztári bizonylataiból generál PF1-K bizonylatot. A rögzített adatokból elkészíthető a pénztár jelentés és a pénztárkönyv.

ÁFA/Intrastat

Az ÁFA analitika biztosítja a számla és a pénzforgalmi tételek alapján létrejött tételek kimutatását, belső ÁFA bizonylat tételeinek rögzítését, bizonyos típusú számlákhoz generált ÁFA bizonylatok előállítását, valamint a halasztott (45 napos) ÁFA kimutatását.

 • Belső bizonylatként rögzíthetünk nem konkrét számlához kapcsolódó, önrevíziós ÁFA- tételeket, korábbi import számlához kapcsolódó önbevalló ÁFA- t. Generálható felvásárlási jegy ÁFA visszaigényléshez, EU beszerzés, fordított adózás, mínuszos szállítóhoz, előleghez, eltérő teljesítési idejű számlához, 45 napos ÁFA bevalláshoz.

 • Készül exportálás ABEV program felé. Kezeli az Import ÁFA, EU- beszerzés és - értékesítés összesítő nyilatkozatot, készít egy listát a Szolgáltatás- külkereskedelem kérdőív kitöltéséhez, valamint Intrastat adatszolgáltatást.

 • A költségvetési intézményeknél, illetve olyan vállalkozásoknál, melyek központi támogatást kapnak (pl. KHT-k) a szállítói áfa arányosításának számítását támogatja.

Folyószámla

A folyószámla a számla (vevő, szállító), és a pénzügyi teljesítés (bank, pénztár) adatok nyilvántartása. Az alapbizonylatok főkönyvi feladásával automatikusan keletkezik. Költségvetési gazdálkodók esetén a kötelezettségvállalások is folyószámlásan kezelődnek. Fő feladata a kintlévőségek és a tartozások állományának naprakész kimutatása.

 • A számla és a pénzügyi teljesítés közötti meghatározott eltérés összeget, valamint az árfolyam differenciát automatikusan könyveli. Utólagos fizetési engedmények nyilvántarthatóak, kompenzálások kezelhetőek.

 • Kötelezettségek átértékelése: ha különböző árfolyamon forintosítjuk a beérkező számlák nettóját és ÁFA-ját (a Számviteli- és az ÁFA törvénynek megfelelően), akkor a kötelezettségnek az ÁFA összegéből keletkező része nem felel meg a Számviteli törvény szerinti értékelésnek. Ennek a különbözetnek az automatikus elszámolására készült ez a program.

 • Egyenlegközlő levelek, fizetési felszólítók, késedelmi kamat lista, lejárt tartozások, valamint különböző tartalmú folyószámla kivonat nyomtatható.

 • Költségvetési intézmények részére tartozás állomány (AT01) kimutatás készíthető, valamint Követelések és kötelezettségek pénzforgalmi feladási lista, amely a pénzforgalmi könyvelés sajátossága miatt egy adott számla értéke csak a pénzforgalom könyvelésekor kerül lekönyvelésre, bevételre, kiadásra, ÁFA-ra. Ez a kimutatás, lehetővé teszi a pénzforgalom (bank, pénztár) könyvelése nélkül a lekönyvelt számlák pénzügyi teljesítés szerinti kimutatásának elkészítését.

Kontírozás – főkönyvi feladás

A naplókba rögzített pénzügyi bizonylatok könyvelési információkkal történő kiegészítése. Amennyiben a pénzügyi események rögzítéséhez használt jogcímeknél egyértelműen megadható a könyvelési összefüggés, akkor ez a tevékenység automatikusan végezhető. A kivételes esetekben lehetőség van a kézi kontírozásra. Ez a funkció biztosítja a kontírozott tételek főkönyvi feladását.

 • A kontírozás lehet automatikus, amennyiben a pénzügyi tételek rögzítéséhez használt jogcímeknél egyértelműen megadható a könyvelési szabály. Könyvelési szabály változása esetén a jogcím módosítása után a bizonylatok újra kontírozhatóak.

 • A Képernyős kontírozás biztosítja a bizonylatok közvetlen kontírozását. Költségvetési intézmények esetén, amennyiben a számlatükör változik a teljesítések feladása előtt lehetőség van a tárolt főkönyvi számlaszámok aktualizálására

 • Állományváltozás kezelés: a költségvetési szervek számláit nyilvántartásba vételkor automatikusan könyveli a program az állományváltozás számlaszámokra. A pénzügyi teljesítéskor ellentétes könyvelési tételt kell rögzíteni a teljesítéssel párhuzamosan. Ezzel a funkcióval automatikusan kezelhető ez a könyvelés.

 • Főkönyvi feladás: a hibátlanul kikontírozott tételek a feladás elindításával a főkönyvbe kerülnek, a főkönyvi könyvelés beállított paramétereinek megfelelően.

 • A kontírozás során hibalista készül azokról a tételekről, amelyek kontírozás szempontjából hiányosak. Az ellenőrzés nem csak a főkönyvi számlaszámok meglétét ellenőrzi, hanem a számlatükörben számlaszámonként beállított, dimenziókra vonatkozó előírások meglétét is. A Naplókba rögzített adatokról kontírozás után tetszés szerinti lista készíthető.