Ügyfélkapu

A Pénzügy-számviteli alrendszer főkönyvi modulja a gazdasági események számviteli nyilvántartását biztosítja (Ft-ban és devizában). A rendszer maximálisan támogatja a számvitelre és az adózásra vonatkozó jogszabályok betartását, eleget tesz a szigorú számadású bizonylatok kezelésére vonatkozó követelményeknek.

 

A nyilvántartás vezetése a következő módon valósítható meg:

 • Analitikákból feladás (pénzügy, eszköz, készlet, kereskedelem)
 • Külső rendszerekből adatfogadás
 • Közvetlen rögzítés

A könyvelés a beállított paraméterek, a felhasználónál alkalmazott számlatükör, a kialakított törzsadatok alapján történik. Megjelenő funkcióit a paramétereknél meghatározott könyvelési típus, illetve gazdálkodó szervezetre vonatkozó beállítások határozzák meg.

 

Főkönyv sajátos funkciói szervezeti típusonként

Vállalkozások

 • Forgalmi szemléletű könyvelést is rugalmasan kezeli a rendszer.

 

Főkönyv általános funkciói

 

Könyvelési dimenziók használata

Könyvelési dimenziók azok a törzsadatok, amelyek mind az analitikában, mind
a főkönyvben nyilvántartásba kerülnek és lekérdezhetőek. Használatukat a gazdálkodási forma, ill. a gazdálkodáshoz szükséges belső információs igény határozza meg.

 • Számlatükör – Hierarchikus rendszerben tartalmazza a könyvelési és összegzési számlaszámokat. Könyvelési előírás (szabály) adható meg a vezetésére vonatkozóan, melyet a kontírozó, rögzítő, és főkönyvi aktualizáló programok ellenőriznek.
 • Elszámolási egységek – Azon szervezeti egységek (költséghelyek) amelyekre elkülönítetten szükséges a költségek gyűjtése
 • Analitikus kód – Tevékenységek szerinti eredmény-kimutatására alkalmas
 • Pénzforrások – finanszírozási források azonosítása
 • Ügyletek- ügylet csoportok – egyedi projektek, feladatok azonosítása
 • Egyedi gyűjtő – feladatokon belüli további csoportosítási lehetőség
 • Keretgazda – eltérő költségviselő és költséggazda megkülönböztetés

A számviteli bizonylatok rögzítése, generálása, külső feladása, könyvelési naplóban történik. A bizonylatok megkülönböztetése (pl. bank,szállító, ..stb) bizonylat típussal történik.  A napló a bizonylat létrehozóját, könyvelési és ÁFA időszakát azonosítja. A könyvelési időszak azt határozza meg, hogy az adat mely pénzügyi év, mely hónapjába kerül a főkönyvi könyvelésbe. A folyamatos feldolgozás biztosítása miatt egyszerre több időszak naplója lehet nyitva, ill. egy - egy időszakra több naplót is lehet nyitni.

 

Belső munkalapok kezelése

Valamely munkahelyen, munkalapokon meghatározott teljesítmények, mutatók, egységek alapján, keletkezett költségek áttételezése a többi költséghelyre.

 

Költség felosztás

A funkció lehetővé teszi a standardizálható költségfelosztások definiálását, melynek segítségével a program automatikusan elvégzi az átterheléseket, a megfelelő könyvelési tételek elkészítésével. A definiált költségfelosztások indíthatók egyenként és csoportosan.

 

Devizák átértékelése

A nyitott folyószámla – állomány devizában könyvelt tételeinek év végi átértékelése, az átértékelésről könyvelési feladás generálása a számviteli szabályoknak megfelelően.

 

Kintlévőségek értékvesztése

Értékvesztés elszámolása azokra a kintlévőségekre, amelyek pénzügyi esedékessége mérleg fordulónap előtti és mérlegkészítés napjáig nem került rendezésre. A program a Számviteli Törvény szerinti értékvesztést számolja.

 

Kintlévőségek értékvesztés visszaírása

Egy korábbi követelésre elszámolt értékvesztésre pénzügyi teljesítés, elengedés, vagy leírás esetén az elszámolt értékvesztéseket visszaírja.

 

Kimutatások készítése

 • Számla karton – A főkönyv számlaszámonkénti tételes adatainak a lekérdezését, nyomtatását biztosító funkció. Lekérhető egy időszakra, vagy tetszés szerinti időintervallumra. A számlakartonon megjelenő adatok körét, és mélységét
  a felhasználó egyedileg határozhatja meg. Az előállítandó számlakarton formátumokat egyszer kell definiálni, azt követően a kiválasztott formátumnak megfelelően
  a program elkészíti a megfelelő listát. Az általános számlakarton adatokon kívül megjeleníthető pl. partner, számlahivatkozás, deviza összeg, mennyiség.
 • Főkönyvi kivonat – a számlakartonhoz hasonlóan definiálható megfelelő főkönyvi kivonat. A főkönyv számlaszámonkénti összesen adatainak a lekérdezését, nyomtatását biztosító funkció. Lekérhető egy időszakra, vagy tetszés szerinti időintervallumra. A kivonatban megjelenő adatok körét, és mélységét a felhasználó egyedileg határozhatja meg.
 • Számlaosztályok kimutatása - Összesített kimutatás a számlaosztályok első pozíciójára, tetszőleges időszak(ok)ra.
 • Mérlegkimutatás - Az aktuális könyvelt adatokból a mérleglap elkészítése, melynek szerkezetét a felhasználó definiálja. Ezért lehet részletesebb is, mint
  a számviteli jogszabályokban meghatározott mérlegszerkezet.
 • Eredmény kimutatás - Az aktuális könyvelt adatokból az eredmény kimutatás elkészítése, melynek szerkezetét a felhasználó definiálja. Ezért lehet részletesebb is, mint a számviteli jogszabályokban meghatározott mérlegszerkezet.
 • Évközi eredmény lekérdezése – (vállalkozás) Egy adott idő intervallum eredmény kimutatás tábla összeállítása. A lista tartalmazza az ötös (ill. hatos, hetes), valamint
  a nyolcas, kilences számlaosztályokra könyvelt tételeket a számlaosztályok első pozíciójára összesítve, kiszámítva a nyers eredményt is.
 • Projekt költségek kimutatása - A projektet a Forrás ügyviteli rendszerben
  az Ügylet/projekt információs dimenzió azonosítja. Az így nyilvántartott bizonylatokból elkészíthető egy legyűjtés projektenként.
 • Főkönyv lekérdezése – Az általános lekérdezővel beállítható olyan egyedi lekérdezés, amely a főkönyvi nyilvántartási adatokon kívül, a hivatkozott dimenziós táblák, vagy törzsadatok egyéb adatával is kiegészíthető (pl. partner címe..stb.). Az általános lekérdező használatakor a tartalmi adatokon kívül meghatározható a formátuma, összegzési fokozata, részletessége. 

 

Zárási funkciók:

 • Időszak zárási feltételének vizsgálata: a havi teljes körű feldolgozottság, akkor biztosított, ha a felrögzített bizonylatok könyvelt-, a naplók pedig zárt státuszúak. A fenti feltétel vizsgálatát támogatja ez az ellenőrzési funkció. A zárhatóság lehetőségéről lista készítésével tájékoztatja a felhasználót a program.
 • Eredményszámlák év végi zárása (vállalkozás): főkönyvi feladás automatikus generálása az eredményszámlák zárásáról.
 • Mérlegszámlák év végi zárása: főkönyvi feladás automatikus generálása a mérlegszámlák zárásáról.

 

Következő év nyitása

A záró mérlegszámlára könyvelt tételek alapján, automatikus nyitó főkönyvi feladás elkészítése.