Ügyfélkapu

Forrás használat betanítás – oktatás, szakmai konferencia 

 

(cikkszám: FORRAS215010, FORRAS215011, FORRAS215012, FORRAS215020, FORRAS215021, FORRAS215030,  FORRAS215031,  FORRAS215032,  FORRAS215033,

 FORRAS215040,  FORRAS215041,  FORRAS215050,  FORRAS215051,  FORRAS215060)  

 

A bevezetést követően a felhasználói kör változása, illetve az alkalmazás változása miatt szükség lehet további oktatások megtartására. Ebben az esetben az Ajánlattevőnek vállalnia kell az oktatások megtartását a csatlakozott intézmények megrendelése alapján. 

 

     a.) Fogalmak, megnevezések:

 

Oktató: Az Ajánlattevő feladata oktató biztosítása az oktatásokhoz. Minden cikkszám esetén szükséges.

Segédoktató: Laborszerű és online laborszerű oktatás esetén az oktatón felül Ajánlattevőnek segédoktatót is kell biztosítania, amennyiben az oktatott létszám a meghatározott létszámot – laborszerű oktatás esetén a 25 főt, online laborszerű oktatás esetén a 10 főt – meghaladja. A segédoktatónak úgy kell segítenie a lemaradt résztvevők felzárkózását, hogy közben az oktatott csoport többi tagja az oktatási tematika szerinti ütemben haladjon az oktatóval. 

Oktatási infrastruktúra: Az az informatikai környezet, amely a laborszerű oktatások szerver- és kliens környezetét tartalmazza függetlenül attól, hogy az oktatás személyesen vagy online térben kerül megtartásra. Az oktatási infrastruktúrán futtatható Forrás alkalmazásnak kell lennie, oktatandó személyenként egy külön oktatói adatbázissal.

 

       b.)  Oktatás típusok:

 • Előadótermi oktatás

(cikkszám: FORRAS215020, FORRAS215021, FORRAS2105040, FORRAS215041)

Előadótermi oktatás esetén az oktatásoknak kivetítési lehetőséggel ellátott és székekkel berendezett teremben kell történnie. Az oktatónak ki kell vetítenie az oktatási anyagot, annak érdekében, hogy a résztvevők az oktató által bemutatottaknak megfelelően követhessék nyomon a gazdasági események rögzítését. Ebben az esetben a felhasználók nem dolgozhatnak önálló adatbázisban, a gyakorlatban nem követhetik az oktató utasításait, kizárólag az oktató által elmondottakat figyelhetik, követhetik nyomon.

 

 • Laborszerű oktatás

(cikkszám: FORRAS215010, FORRAS215011, FORRAS215030, FORRAS215031, FORRAS215032, FORRAS215033)

Laborszerű oktatás esetén a tényleges munkavégzési környezethez hasonló informatikai feltételek biztosítása szükséges, azaz Ajánlattevőnek a résztvevők számára olyan személyi számítógépeket/laptopokat kell biztosítania, amelyek segítségével az oktatási célú alkalmazás szerver és az oktatói adatbázisok elérhetőek lesznek.

Ajánlattevőnek az oktatási tematikát, az oktatási tananyagot és az oktatási feladatsort elektronikus formában és nyomtatott formában is biztosítani kell a résztvevők részére.   

 

 • Online oktatás

(cikkszám: FORRAS215060) 

Online oktatás esetén az oktatás személyes jelenlétet nem igénylő, online formában (távoli eléréssel, online alkalmazással) kerüljön lefolytatásra. Ajánlattevőnek az oktatási tematikát, az oktatási tananyagot és az oktatási feladatsort elektronikus formában kell biztosítania a résztvevők részére. A résztvevőknek az oktatási célú alkalmazás szervert, valamint az oktatói adatbázisokat távoli eléréssel kell elérniük.

 Az Online oktatás igénybevételéhez a Forrás rendszer gyártójának honlapján aktuálisan közzétett feltételek szerinti követelményeket kell biztosítani. Az online laborszerű oktatás során az előzetesen elektronikusan rendelkezésre bocsátott tematika és feladatsor szerint a résztvevőknek el kell sajátítaniuk az oktató instrukciói alapján a Forrás rendszer használatát. Az adatrögzítés felhasználónként külön adatbázisban, távoli eléréssel kell, hogy történjen.

 

 • Szakmai konferencia 

(cikkszám: FORRAS215050, FORRAS215051)

Szakmai konferencián bemutatásra kell kerülnie azoknak az aktuálisan hatályba lépett, vagy a közeljövőben hatályosuló jogszabályváltozásoknak, melyek releváns hatással vannak a program funkcionális változásaira. A jogszabályi környezet ismertetésével párhuzamosan a programváltozások is bemutatásra kell, hogy kerüljenek. Ajánlattevőnek előzetesen tematikát kell közzé tennie az ismertetésre kerülő témákról.

A konferencia megtartását konferencia terem biztosításával, illetve online módon is lehetővé kell tenni. Az utóbbi esetén a konferencia igénybevételéhez a Forrás rendszer gyártójának honlapján aktuálisan közzétett feltételek szerinti követelményeket kell biztosítania a jelentkezőknek.

Az oktatási szolgáltatások rendelési mennyiségét (és a lehívható cikkszámokat) az határozza meg, hogy az oktatási infrastruktúrát az Ajánlattevő vagy a szolgáltatást igénybe vevő biztosítja. 

 

     c.) Oktatási helyszín:

 

Az oktatást lehetővé kell tenni online módon vagy személyesen az ügyfél, illetve az Ajánlattevő által biztosított helyszínen. Utóbbi esetben Ajánlattevőnek legalább egy budapesti és egy vidéki helyszínen kell biztosítania az oktatási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges oktató termet a szükséges informatikai felszereléssel együtt az azt igénylő csatlakozó intézmény számára. 

 • Budapesti helyszínen – legalább 50 fő laborszerű oktatásban vagy legalább 100 fő előadótermi oktatásban 
 • Vidéki helyszínen – legalább 40 fő laborszerű oktatásban 

 

    d.) Oktatási infrastruktúra (oktatási szerver, kialakított adatbázisok, Forrás kliens):

(cikkszám: FORRAS215012)

 

Az oktatásoknak vagy az Ajánlattevő által biztosított oktatási infrastruktúrán kell lebonyolításra kerülniük (online oktatás vagy Ajánlattevő által biztosított oktatási helyszín esetén) vagy azoknál az oktatásoknál, ahol az oktatótermet az oktatást igénybe vevő biztosítja, az ügyfél által biztosított infrastruktúrán.

Ebben az esetben az ügyfélnek a Forrás rendszer gyártójának honlapján aktuálisan közzétett feltételek szerinti követelményeket kell biztosítani és el kell végeznie az alábbi feladatokat:

 • Az Ajánlattevő által átküldött adatbázisok alapján működőképes Forrás környezet biztosítása a legfrissebb verziókkal, felhasználónként külön oktatói adatbázisok létrehozásával.
 • Az Ajánlattevő által átküldött kliens fájlok alapján működőképes Forrás környezet biztosítása a legfrissebb verziókkal.
 • A kliens gépek adatbázis elérésének biztosítása a Forrás topológiának megfelelően, az Ajánlattevő által biztosított dokumentáció alapján.
 • Az Ajánlattevő által megadott ellenőrző lista alapján a rendszer ellenőrzése kliens oldalról.
 • Rendszermérnöki támogatás: A Forrásban történő rögzítés elindulását követő két órában rendszergazdai ügyelet biztosítása az esetleges hibák elhárítására.

Azoknál az oktatásoknál, ahol az oktatótermet és az oktatáshoz szükséges szerver és kliens környezetet az oktatást igénybe vevő biztosítja, ugyanakkor az oktatáshoz kapcsolódó Forrás szoftverkörnyezetet nem tudja biztosítani, az oktatás igénybevételéhez szükséges igénybe vennie az „Oktatási infrastruktúra kialakítása” szolgáltatást (cikkszám: FORRAS215012) azért, hogy az oktatási adatbázisok és az oktatási szoftverkörnyezet kialakítását a Megrendelőnél az Ajánlattevő el tudja végezni. 

 

Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia a szolgáltatás megrendelése esetén:  

 • (távoli) oktatószerver biztosítása (MS SQL)
 • adatbázisok szaporítása
 • install telepítése
 • legfrissebb verziójú Forrás rendszer biztosítása
 • rendszermérnöki támogatás
 • adatbázisok archiválása oktatást követően