Ügyfélkapu

Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás  

(cikkszám: FORRAS211010, FORRAS211011)  

 

A rendszerkövetés, jogszabálykövetés szolgáltatás keretében az Ajánlattevőnek biztosítania kell a Forrás rendszert használó valamennyi intézmény számára a szoftver- és jogszabálykövetést. 

Az Ajánlattevőnek a jogszabálykövetés keretében vállalnia kell, hogy a szoftverterméket folyamatosan, külön megrendelő oldali specifikáció és követelmény meghatározás nélkül úgy fejlessze, hogy a használatra bocsájtott mindenkori verzió összes funkciója mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek. Az Ajánlattevőnek a szükséges változtatásokat tartalmazó szoftverváltozásokat olyan időpontban kell biztosítania a felhasználói kör részére, hogy az képes legyen eleget tenni a jogszabályi változásokból származó kötelezettségeknek. 

Az Ajánlattevőnek a szoftverkövetés keretében vállalnia kell, hogy a szoftverterméket úgy fejleszti, hogy annak funkciói mindenkor megfeleljenek az információtechnológia általános színvonalának, ugyanakkor a fejlesztések eredményeként előálló verziók technológiai követelményei könnyen alkalmazhatóak maradjanak az államigazgatási környezetben. Ez azt is jelenti, hogy a Forrás rendszer használatának hardver és szoftver követelményi ne változzanak többlet beruházást igénylő vagy költségnövelő módon.   

Ajánlattevőnek a szoftver- és jogszabályváltozások miatt módosított program verziókat kérés nélkül a szolgáltatásért megállapított előfizetési díj ellenében rendelkezésre kell bocsátania a csatlakozó intézmények részére. 

Ajánlattevőnek a szolgáltatás részeként el kell végeznie az új programverziók szakszerű telepítését a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kezelésében lévő központi szerverparkra a központi csatlakozású intézmények részére.  

Ajánlattevőnek a telepíthető szoftververziókat hírlevél megküldése mellett az Internetről nyilvánosan elérhető, az Ajánlattevő által üzemeltetett web szerveren letölthetővé kell tennie az egyedi csatlakozású intézmények részére.  

Ajánlattevő köteles a csatlakozó intézményeket minden, a szoftver használatát érintő változásról tájékoztatni.

 

Információtechnológiai megfelelés: 

Új technológiák támogatása:

Ajánlattevőnek úgy kell fejlesztenie termékeit, hogy azok mindenkor megfeleljenek az elvárható technológiai követelményeknek, a legújabb technológiákat is naprakészen kell alkalmaznia a fejlesztéseiben. 

 

Korábbi, ún. „régi” technológiák támogatása:

A legújabb technológiák mellett korábbi, technológiákat is támogatnia kell mindaddig, amíg azok a gyártó által támogatottak. 

Támogatnia kell ezen felül bizonyos esetekben azokat is, amelyeket a gyártók már nem támogatnak, de még nem „lehetetlenítettek” el az alkalmazói szoftver, ebben az esetben a Forrás rendszer támogathatósága szempontjából (röviden „régi technológiák”).  

 „Ellehetetlenítés” alatt az az eset értendő, amikor a gyártók olyan változásokat eszközölnek az újabb verziókban, amelyek már nem biztosítják a felülről kompatibilitást az alkalmazói szoftverek számára (továbbfejlesztés, futtathatóság, használat) szempontjából.  

A Forrás rendszer esetében tehát külön fejlesztési ágban fenn kell tartani azt a fejlesztési állapotot is, ami támogatja a „régi” technológiákat is, mindaddig, amíg olyan szoftver változtatási igény nem merül fel a szoftverrel kapcsolatban, ami a fentiek szerint „ellehetetleníti” a további szoftver támogatást. 

Konkrétan a Forrás rendszer hardver és szoftver követelményeit tekintve támogatni kell a Windows Microsoft által támogatott operációs rendszereket, illetve az adatbáziskezelőket. A támogatott verziók pontos listája megtalálható a gyártó honlapján.

Amennyiben Ajánlattevő olyan technológiai változást tervez a rendszerében, mely bármilyen hardver és szoftver infrastruktúra elemet érintene a meglévő szerverkörnyezeteiben, arról az Ajánlattevő köteles - legalább fél évvel annak élesben történő bevezetése előtt - tájékoztatni a rendszerek üzemeltetőit. 

Ajánlattevőnek a szoftver- és jogszabályváltozások miatt módosított program verziókat kérés nélkül a szolgáltatásért megállapított előfizetési díj ellenében rendelkezésre kell bocsátania a csatlakozó intézmények részére. 

Ajánlattevőnek a telepíthető szoftververziókat hírlevél megküldése mellett az Internetről nyilvánosan elérhető, az Ajánlattevő által üzemeltetett web szerveren kell biztosítania az egyedi csatlakozású intézmények részére.  

 

Tájékoztatás: 

A központi csatlakozású intézmények esetében az új program verziók frissítésének központilag a szolgáltatás részeként kell létrejönnie. Ajánlattevőnek tájékoztatnia kell a felhasználókat a frissítés várható időpontjáról egy a 4. pontban ismertetett, Interneten elérhető Helpdesk (röviden „WebHelpdesk”) rendszer üzenőfalán keresztül, az új verzió tartalmáról az ügyfélkapun keresztül, továbbá az új verzió újdonságairól is értesítenie kell az ügyfeleket. 

Nagyobb, funkcionális – ügyviteli folyamatokat érintő – változás esetén Ajánlattevő köteles legalább 1 héttel a frissítés előtt a WebHelpdesk rendszer üzenőfalán tájékoztatni az intézményeket a frissítésről. Amennyiben olyan nagymértékű változás történik a rendszerben, amely igényli a felhasználók valamilyen szintű oktatását, úgy az Ajánlattevőnek ezt előre kommunikálnia kell az intézmények felé és meg kell szerveznie az oktatást, még a verzió élesítése előtt. 

Ajánlattevőnek az interneten keresztül 7/24 órában elérhető webes ügyfélkaput kell üzemeltetnie az egyedi csatlakozású intézmények részére. Az újabb szoftver verziókról az intézmények megadott kapcsolattartóinak e-mail értesítést kell küldeni. A rendszernek úgy kell működnie, hogy az e-mail értesítés után az ügyfélkapura feljelentkezve az adott intézmény kapcsolattartójának legyen lehetősége részletesen megtekinteni az új szoftververzió tartalmát és a telepítés/frissítés végrehajtásának módját. 

A rendszer aktuális felhasználói kézikönyvének mindig elérhetőnek kell lennie a Forrás Helpjében az F1 billentyű kombinációval. Ajánlattevőnek minden változásról úgynevezett változásjelentést kell kiadnia. Ezeknek a változásjelentéseknek akár a Forrás Help-ből, akár a WebHelpdesk felületről elérhetőeknek kell lenniük. A változásjelentéseknek félévente átvezetésre kell kerülniük a Felhasználói Kézikönyveken, amelyeket a Forrás Help-ben kell megjeleníteni. 

Ezen kívül Ajánlattevőnek a Helpdesk szolgáltatás keretében felmerülő, minden intézményt érintő kérdésekről rendszeresen szakmai segédleteket kell feltenni a WebHelpdesk felületre. 

 

Az általánydíjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó SLA-k ide kattintva érhetők el.