Ügyfélkapu

Helpdesk szolgáltatások 

(cikkszám: FORRAS212010, FORRAS212011, FORRAS212012, FORRAS212013,

FORRAS212014, FORRAS212015, FORRAS212016, FORRAS212017) 

 

A Helpdesk szolgáltatás lehívása 

Ajánlattevőnek a Helpdesk szolgáltatások lehívását két különböző konstrukcióban (Forrás felhasználószám vagy Helpdesk felhasználószám alapján) kell biztosítania. A két konstrukciónak  vegyes alkalmazása nem megengedett. 

 

a) Egyéni Helpdesk szolgáltatás - Forrás felhasználószám alapján fizetendő Helpdesk konstrukció 

(cikkszám: FORRAS212010, FORRAS212011, FORRAS212012) 

 

Az egyéni Helpdesk szolgáltatás rendelési mennyiségét a csatlakozó intézmények Forrás rendszerben regisztrált felhasználóinak a száma határozza meg. 

 

A Helpdesk szolgáltatás keretében megoldandó szakmai feladatok: 

Távoli szervereléréssel támogatott szakmai feladatok az intézmények WebHelpdesken bejelentett igényei alapján: 

 • A Forrás rendszer valamennyi modulja folyamatos működésének támogatása, használatával kapcsolatos hibák, problémák, konzultációs igények megoldása, megválaszolása. 
 • Évzárás szakmai támogatása:
  • pénzügyi analitika zárásának szakmai támogatása (kötváll korrekciók, kötváll zárások és kötváll átforgatás támogatása);
  • folyószámla egyeztetések szakmai támogatása (vevő, szállító/szolgáltató, kötváll);
  • pénzügyi analitika és főkönyvi könyvelés adatainak egyeztetésében, mérlegtételek alátámasztásában szakmai támogatás tételes, analitikus listákkal (vevő, szállító/szolgáltató); o kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány alátámasztásában szakmai támogatás tételes listákkal; 
  • készlet analitika zárásának szakmai támogatása (mennyiségi zárás, értékbeni zárás, főkönyv – analitika egyezőségének vizsgálata); 
  • eszköz zárás szakmai támogatása (értékcsökkenés elszámolása, 0-ra íródott eszközök átsorolása, állományváltozások, átsorolások főkönyvi feladása, főkönyv – analitika egyezőségének vizsgálata); 
  • előirányzati és teljesítési, valamint mérlegszámlák zárásának szakmai támogatása; 
  • nyitás-zárás szakmai támogatása az egyéb szakmai modulokba; 
  • szakmai támogatás, igény szerinti analitikus listák paraméterezése beszámoló űrlapokhoz, kiegészítő melléklethez.
 • Évnyitás szakmai támogatása:
  • az új költségvetési év iktatókönyveinek, pénzügyi kartonjainak, bizonylattömbjeinek, könyvelési időszakainak megnyitása;
  • szakmai támogatás nyitó adatok generálásához.
 • Archiválás, számlatükör és egyéb törzsváltozások átvezetése:
  • tárgyév kialakításának megfelelően az új év adatbázisainak létrehozása,
  • tárgyév kialakításának megfelelően az új év adatbázisainak beállítása, paraméterezése;
  • adatok áttöltése;
  • jogszabályi vagy belső információs igény, szervezeti felépítés változásából adódó törzsmódosítások átvezetése a tárgyévi adatbázisból az új évi törzs és tranzakciós adatokon (pl. számlatükör, szervezeti egység, jogcím törzsek módosítása);
  • előző évi adatbázisok archiválása.
 • Kiadás- és bevétel felosztás paraméterezése.
 • Adatkarbantartások elvégzése (nem tartoznak ide a nagy tételszámot érintő adatmigrációk).
 • Új kimutatások, listák paraméterezése.

 

b) Helpdesk felhasználószám alapján fizetendő Helpdesk konstrukció

(cikkszám: FORRAS212013, FORRAS212014)

 

 

A „Helpdesk felhasználószám alapján fizetendő Helpdesk konstrukció” 2 cikkszám a „Csoportos Helpdesk szolgáltatás” (cikkszáma Forras212013)  és az „Adatbázis karbantartás – távoli eléréssel” (cikkszáma Forras212014) szolgáltatásait tartalmazó szolgáltatás

 

Csoportos Helpdesk szolgáltatás

(cikkszám: FORRAS212013)

A csoportos Helpdesk szolgáltatás rendelési mennyiségét a csatlakozó intézményeknek a  WebHelpdesk rendszerben ténylegesen regisztrált felhasználóinak a száma határozza meg. (Csoportos Helpdesk szolgáltatás igénybe vétele esetén egy „csoportos Helpdesk felhasználó” több Forrás felhasználót fog össze, tehet a nevükben bejelentést.)

Az Ajánlattevő a minimum megrendelhető felhasználószámra szigorúbb feltételt nem írhat elő, mint az intézménynek az összes regisztrált Forrás felhasználó minimum 10%-a, de legalább 4 fő.

A szolgáltatás keretében megoldandó feladatok alapvetően a WebHelpdesk rendszerben rögzített konkrét bejelentések megválaszolása, illetve azok megoldása távoli szerver eléréssel. 

 

Ellátandó feladatok: 

 • A Forrás rendszer valamennyi modulja folyamatos működésének támogatása, használatával kapcsolatos hibák, problémák, konzultációs igények megoldása, megválaszolása.
 • Évzárás szakmai támogatása:
  • pénzügyi analitika zárásának szakmai támogatása (kötváll korrekciók, kötváll zárások és kötváll átforgatás támogatása);
  • folyószámla egyeztetések szakmai támogatása (vevő, szállító/szolgáltató, kötváll);
  • pénzügyi analitika és főkönyvi könyvelés adatainak egyeztetésében, mérlegtételek alátámasztásában szakmai támogatás tételes, analitikus listákkal (vevő, szállító/szolgáltató); o kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány alátámasztásában szakmai támogatás tételes listákkal;
  • készlet analitika zárásának szakmai támogatása (mennyiségi zárás, értékbeni zárás, főkönyv – analitika egyezőségének vizsgálata);
  • eszköz zárás szakmai támogatása (értékcsökkenés elszámolása, 0-ra íródott eszközök átsorolása, állományváltozások, átsorolások főkönyvi feladása, főkönyv – analitika egyezőségének vizsgálata);
  • előirányzati és teljesítési, valamint mérlegszámlák    zárásának szakmai támogatása;
  • nyitás-zárás szakmai támogatása az egyéb szakmai modulokba;
  • szakmai támogatás, igény szerinti analitikus listák paraméterezése beszámoló űrlapokhoz, kiegészítő melléklethez.
 • Kiadás- és bevétel felosztás paraméterezése.
 • Adatkarbantartások elvégzése (nem tartoznak ide a nagy tételszámot érintő adatmigrációk).
 • Új kimutatások, listák paraméterezése.

 

Adatbázis karbantartás – távoli eléréssel

(cikkszám: FORRAS212014) 

A szolgáltatás keretében megoldandó feladatok: a meglévő tárgyévi adatbázisok alapján az új év adatbázisainak létrehozása, beállítása, paraméterezése, központi kontírozási törzsrendszer rendelkezésre bocsátása. 

 

Ellátandó feladatok: 

• Központi kontírozási törzsrendszer kidolgozása:

A törzsrendszernek az Ajánlattevő témafelelős vezető konzulensei által és külső szakértők bevonásával kidolgozott paraméterezés alapján, együttesen kell biztosítaniuk a Forrás rendszer standard moduljainak hatékony és szabályszerű működését, a gazdasági események 4/2013-as kormányrendelet és 38/2013-as NGM rendelet szerinti kontírozását. A törzsrendszer mellé a szolgáltatás keretében Ajánlattevő konzulenseinek el kell végezniük a közös törzsrendszer alkalmazásához szükséges adatbázis struktúra kialakítását, amelynek eredményeképpen valamennyi törzsgazda program-funkciókkal letöltheti a saját maga által használni kívánt törzselemeket.

A szolgáltatás része kell, hogy legyen a központi törzsrendszer folyamatos éves karbantartása és publikálása.

 • Archiválás, számlatükör és egyéb törzsváltozások átvezetése:
  • tárgyév kialakításának megfelelően az új év adatbázisainak létrehozása, o tárgyév kialakításának megfelelően az új év adatbázisainak beállítása, paraméterezése;
  • adatok áttöltése;
  • jogszabályi vagy belső információs igény, szervezeti felépítés változásából adódó törzsmódosítások átvezetése a tárgyévi adatbázisból az új évi törzs és tranzakciós adatokon (pl. számlatükör, szervezeti egység, jogcím törzsek módosítása);
  • előző évi adatbázisok archiválása; o új adatbázisok létrehozása,
  • új adatbázisok beállítása, paraméterezése; o adatok áttöltése; o nyitás-zárás szakmai támogatása az egyéb szakmai modulokba.
 • Évnyitás szakmai támogatása:
  • a meglévő tárgyévi adatbázisok alapján az új költségvetési év iktatókönyveinek, pénzügyi   kartonjainak,   bizonylattömbjeinek, könyvelési       időszakainak megnyitása;
  • szakmai támogatás nyitó adatok generálásához.

 

Egyéb – opcionálisan igénybe vehető Helpdesk szolgáltatások

 

c) Workflow Helpdesk szolgáltatás

(cikkszám: FORRAS212015, FORRAS212016)


A workflow Helpdesk szolgáltatás rendelési mennyiségét a csatlakozó intézmények Forrás rendszerben regisztrált workflow felhasználóinak száma határozza meg. A szolgáltatás keretében kifejezetten a work-flow folyamatokhoz kapcsolódó Helpdesk rendszer szolgáltatása és üzemeltetése történjen meg. Ennek keretében a szakmai feladatok (programhasználat során   felmerülő        kérdések,        funkcióhasználat,       törzskarbantartás, jogosultságkezelés, hibabejelentés, valamint alkalmazástámogatás) elvégzése távoli eléréssel valósuljon meg. 

Ellátandó feladatok: 

 • A workflow folyamatokhoz kapcsolódó programműködés támogatása, használatával kapcsolatos hibák, problémák, konzultációs igények megoldása, megválaszolása.
 • Jogosultsági rendszer karbantartása
 • Felhasználói azonosító letiltása
 • Programfunkciók használatával kapcsolatos kérdések megválaszolása
 • Törzskarbantartás elvégzése
 • Lekérdezések készítése

 

d) Interfész Helpdesk szolgáltatás

(cikkszám: FORRAS212017)


Az interfész Helpdesk szolgáltatás mennyiségét a csatlakozó intézmények Forrás rendszerhez kapcsolódó, a support szolgáltatásban résztvevő interfészek száma határozza meg.A szolgáltatás a Forrás rendszerhez bevezetett interfészek üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kérdések, problémák vizsgálatára, valamint az adatkapcsolat intézmény oldali működőképességének fenntartására terjedjen ki ügyfélbejelentések alapján, távoli eléréssel.

 

Ellátandó feladatok:

 • Az interfész működésével kapcsolatos kérdések megválaszolása
 • Az adatkapcsolati interfész ügyfél oldalhoz kapcsolódó hibadetektálás és hibajavítás, szükség szerinti csomagtesztelés, konfigurálás és újra küldés.
 • Fejlesztéssel nem járó interfészhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok:
  • Adatkarbantartás o Paraméterkarbantartás
  • Megváltozott üzemeltetési környezethez történő igazítás
  • Évváltás támogatása, az ehhez szükséges paraméterezések elvégzése

 

 

Az általánydíjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó SLA-k ide kattintva érhetők el.