Ügyfélkapu

A Web Helpdesk rendszer

 

A WebHelpdesk rendszer az 1-es, 2-es fejezetekben és a 3-as fejezetben leírt szolgáltatásokhoz kapcsolódó megrendelői, felhasználói kérdések, problémák, igények bejelentésére szolgáló, a gyártó által üzemeltetett Internetes Helpdesk rendszer. 

A rendszer bevezetését (éles indulását) követő naptól használható Ajánlattevőnek ezen bejelentések megválaszolását, megoldását, kezelését ezen a WebHelpdesk rendszeren keresztül kell biztosítania.

A szolgáltatás elvárt minimális rendelkezésre állási paramétere hetente 5x9 óra kell legyen,  munkanapokon munkaidőben 8:00-17:00 óra között.  

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az intézmények részére statisztikai adatokat biztosít a WebHelpdesk rendszerben kezelt ügyekről. 

 

Technológiai követelmények: 

 • HTTPS protokolon keresztül működő webes alkalmazás. A használatához szükséges minimum követelmények a gyártó a weboldalán találhatóak meg.

 

Ügyféltámogatás minimális tartalmi követelményei: 

 • A bejelentések és az arra adott válaszok időrendisége követhető legyen.  
 • Esetrögzítés, tartalmi leírás (azonosítás, időpont, kérdés, probléma). 
 • Az eset, téma osztályozása (besorolás a segélyszolgálat jellemző kategóriáiba).  
 • A segítséget kérő osztályozása (ha lehet és szükséges, pl. munkakör, intézmény).  
 • Válasz, megoldás leírása, jellemzése (rövid összefoglaló, értékelés a segítség sikerességéről, a segítség lezárt, nyitott).  
 • Megjegyzés a további lépésekről (ha szükségesek).
 • Automatikus statisztikai kigyűjtések, összegzések. 
 • Tételes visszakeresési lehetőségek (sorszám, tartalom, kategóriák, kombinált)

 

Ajánlattevőnek ezek mellett fixen beállított statisztikákat is elérhetővé kell tennie a WebHelpdesk felületén az alábbi kategóriákban: 

 • Tételes, szöveges Helpdesk lista 
 • Helpdesk statisztika SLA kategóriánként 
 • Helpdesk statisztika státuszonként 
 • Helpdesk statisztika modulonként  

 

Ajánlattevőnek az 1-es, 2-es és 3-as fejezetben lévő általánydíjas szolgáltatások közül a következőket az alábbi SLA-knak megfelelő színvonalon kell elvégeznie: 

 

 

Szolgáltatási szintek mérése és a vállalt szolgáltatások esetén a kompenzáció módszertana: 

A szolgáltatási szintek a 2-es fejezetbe leírt Helpdesk és a 3-as fejezetbe leírt alkalmazásüzemeltetési szolgáltatások esetében kerültek definiálásra. Az összes többi szolgáltatásnál nem értelmezhető a %-os teljesülés, azok igazolása vagy munkalap alapon vagy teljesítési igazolással, illetve oktatás esetén jelenléti ívvel kell történjen. 

Azoknál a szolgáltatási szint azonosítóknál, ahol értelmezhető a szolgáltatás százalékos teljesülése a Helpdesk szolgáltatás számlázásának az alábbiak szerint kell történnie: A szolgáltatási szintek leírásánál a jobb szélső oszlopban található meg az adott szolgáltatás előírt mérése, teljesülése és a százalékos teljesülés számítási módja. A százalékos teljesülés számítási módja alapján ki kell számítani a szolgáltatás százalékos teljesülés értékét. Az elemi szolgáltatási szintek számtani átlaga fogja megadni a teljes szolgáltatás „százalékos teljesülési értékét. 

Amennyiben a teljes szolgáltatás „százalékos teljesülés értéke” eléri a „teljesülés” definíciójában meghatározott értéket, úgy a szolgáltatás 100%-ban számlázható. 

Amennyiben a teljes szolgáltatás „százalékos teljesülés értéke” nem éri el a „teljesülés” definíciójában meghatározott értéket, de nagyobb, mint 70%, úgy a szolgáltatás az adott arányban számlázható (azaz 80%-os teljesítés esetén a szerződött összeg 80%-a). 

Amennyiben a teljes szolgáltatás „százalékos teljesülés értéke” nem éri el a 70%-os értéket, úgy az adott szolgáltatás abban a hónapban nem számlázható.