Ügyfélkapu

Rendszer bevezetés 

 

A Forrás rendszert már alkalmazó intézmények mellett a keret-megállapodás futamideje alatt a rendszerhez még nem csatlakozott új intézmények is csatlakozhatnak a Forrás rendszerhez. A Forrás rendszer bevezetésével járó szolgáltatások függnek attól, hogy a csatlakozó új intézmény a bevezetést megelőzően már a Forrás szoftvert használta vagy egy másik pénzügyi rendszerről kíván átállni a Forrás rendszerre.  

 

a.)  Nem Forrás szoftvert használó új intézmény csatlakozása vagy előzmények nélküli új rendszer bevezetése

(cikkszám: FORRAS214020, FORRAS214021, FORRAS214022, FORRAS214023)

Egyéb szoftver rendszerről  Forrás rendszerre (röviden Egyéb-Forrás) történő átállítás vagy előzmények nélküli új rendszer bevezetés a feladat (röviden Egyéb – Forrás.Net). 

 

Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtania: 

 • szerver oldali induló adatbázis és a futtatható alkalmazás telepítése;
 • felmérés készítése a bevezetést megelőző helyzetről és a feladatokról;
 • a kialakítandó folyamatok és törzsadatok megtervezése;
 • a rendszernek az intézmény igényei szerinti testre szabása, a használatba vehető informatikai környezet kialakítása;
 • dokumentálás - a vállalt dokumentációk elkészítése (legalább projektterv, emlékeztetők a megbeszélésekről, felhasználói dokumentáció, oktatási anyag, oktatási jegyzőkönyv);
 • a rendszer teljeskörű dokumentációjának biztosítása (telepítési/üzemeltetői/felhasználói dokumentációk);
 • felhasználói oktatások megtartása az ügyfél által biztosított oktatási infrastruktúrában;
 • tárgyi eszköz nyitó-állomány(ok) migrálása - az előző rendszerből érkező (lezárt év, intézményi átalakulás miatt) nyitóadatainak migrálása;
 • az éles indulás után 90 napig emelt szintű támogatás helyszíni támogatás nyújtása; a soron következő negyedéves mérlegjelentés helyességének biztosításában való elvárható közreműködés.
 • elektronikusan és folyamatosan elérhető, naprakész oktatási anyagok biztosítása

 

 

b.)  Forrás szoftvert használó új intézmény csatlakozása KÖR (Költségvetési szervek és fejezetek könyvelési rendszere) rendszerhez

(cikkszám: FORRAS214010, FORRAS214011, FORRAS214012, FORRAS214013) 

Ebben az esetben a Megrendelő meglévő Forrás rendszerét kell a KÖR-ös Forrás rendszernek megfelelően átalakítani és az adatokat transzformálni (Forrás – Forrás KÖR rendszer).

 

Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtania:

 • Szerver oldali induló adatbázis és a futtatható alkalmazás telepítése – az új intézményhez szükséges adatbázisoldali és terminálszervert érintő telepítések és beállítások elvégzése.
 • Törzsadatok, folyamatok, formátumok, munkakörök átalakítása a KÖR rendszerben kialakított központi elveknek megfelelően.
 • Az addig nem használt új modulok, funkciók törzsadatainak, paraméterezésének, folyamatainak kialakítása, bevezetése.
 • Dokumentálás – a vállalt dokumentációk elkészítése (legalább: projektterv, emlékeztetők a megbeszélésekről, felhasználói dokumentáció, oktatási anyag, oktatási jegyzőkönyv).
 • a rendszer teljes körű dokumentációjának biztosítása (telepítési / üzemeltetői / felhasználói dokumentációk);
 • Változások oktatása – laborszerű, vagy előadótermi körülmények között, az ügyfél által biztosított oktatási infrastruktúrában.
 • Az adatbázisok költöztetése – az adatbázisok szakszerű átköltöztetése az előző adatbázis szerverről az új – KÖR– infrastruktúrába.
 • Nyitó adatok migrálása a megváltozott törzsadatok lecserélésével – a Forrás nyitóadatainak migrálása a zárást követően úgy, hogy azokban lecserélésre, átvezetésre kerüljenek az újonnan kialakított törzsadatok.
 • Az éles indulás után 90 napig emelt szintű támogatás helyszíni támogatás nyújtása – az éles indulást követő napokban a helyszínen történjen a felhasználók támogatása (kivéve országos hálózatú intézmény, ahol a központban történjen a támogatás), a Helpdesk rendszeren keresztül bejelentett hibák szükség esetén, a helyszínen kerüljenek megoldásra. A soron következő negyedéves mérlegjelentés helyességének biztosításában való elvárható közreműködés, támogatás nyújtása.
 • Elektronikusan és folyamatosan elérhető, naprakész oktatási anyagok biztosítása
 • Közvetlen kapcsolat kiépítése a Magyar Államkincstár Költségvetési moduljával

 

 

c.)  Forrás verzióváltás 

Ebben az esetben a Megrendelő meglévő Forrás-SQL rendszerét kell az újabb verziójú Forrás.Net rendszerre átalakítani (Forrás-SQL – Forrás.Net).

(cikkszám: FORRAS214030, FORRAS214031, FORRAS214032, FORRAS214033)

 

Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani az intézmények részére:  

 • Intézményi adatbázis és alkalmazáskörnyezet előkészítése
  • konfigurációs adatbázisok intézmény specifikus beállításainak kialakítása 
  • intézményi alkalmazáskörnyezetek konfigurálása (specialitások, interfészek, egyedi modulok stb.)
 • Előzetes végfelhasználói teszt
  • A teszt keretében kerüljön lebonyolításra a kliensek (a telepítés kliens oldalon intézményi feladat), illetve a szerver oldal előkészítése, tesztelése, ellenőrzése.
  • Aktív alkalmazás környezetek és kapcsolódó adatbázisaik mentése előzetes teszthez
  • Mentések ellenőrzése
  • Mentések szállítása
  • Mentések helyreállítása Kormányzati Felhőben
  • Előzetes tesztek informatikai támogatása
 • Éles költöztetés

Ennek keretében kerüljön lebonyolításra a kliensek, illetve a szerveroldal végleges költöztetése, amennyiben új infrastruktúrára kerülnek.

           

Kapcsolódó feladatok elvégzése:

 • Aktív alkalmazás környezetek és kapcsolódó adatbázisaik mentése
 • Mentések ellenőrzése
 • Mentések szállítása
 • Alap infrastruktúra telepítése frissítése, alkalmazás környezetek ellenőrzése, prerequisit-ek frissítése)
 • Mentések helyreállítása Kormányzati Felhőben
 • Éles indulás informatikai támogatása
 • A Forrás rendszer felmérése és szükséges átalakítások elvégzése

Ennek keretében valósuljon meg minden olyan specialitás felmérése és átalakítása, amely vagy az új infrastruktúra, vagy az új technológia, vagy az új Forrás alkalmazás érdekében szükséges.

 • Meglévő környezet felmérése a Forrás migrációhoz
 • Specialitások felmérése (interfész, egyedi fejlesztések, egyedi formátumok, stb.)
 • Formátumok, munkakörök, specialitások átalakítása az új verziónak megfelelően
 • Interfészek átprogramozása az új környezetnek megfelelően (amennyiben szükséges)
 • Felhasználók felvétele a rendszerbe, az új munkakörstruktúrába való besorolása
 • Dokumentálás – a projektben vállalt dokumentáció elkészítése (minimálisan: Tesztelési terv, tesztjegyzőkönyvek)
 • Változások oktatása

A verzióváltással összefüggésben az új funkciók oktatása, a napi munkavégzés során előforduló, alapvető változások mind a karbantartás, mind a lekérdezés vonatkozásában. Az oktatás laborszerű (lásd 5. pontban) körülmények között, példa adatokat és folyamatokat tartalmazó adatbázison történjen. A résztvevők külön adatbázisban dolgozzanak, ezzel is elősegítve a gazdasági események teljes folyamatának és a program összefüggéseinek megértését. Az oktatás során a napi gazdasági eseményeket feladatsor megoldásával kell modellezni. A verzióváltással összefüggésben történő oktatás célja, hogy a tematikában szereplő területekhez kapcsolódó gazdasági események magabiztos rögzítését sajátítsák el a résztvevő felhasználók.

 

A Forrás bevezetési szolgáltatás rendelési mennyiségét a bevezetendő intézmények száma és a Forrás rendszer felhasználóinak száma határozza meg(Intézményszám függő feladatok pl. a telepítés, migrálás, dokumentálás,  felhasználószám függő feladatok pl. az oktatás vagy  a munkakörök kialakítása).

Ennek kezelésére egy Forrás bevezetés szolgáltatás megrendeléséhez két cikkszám együttes lehívása szükséges: 

 • „Forrás bevezetés/verzióváltás alapdíj”, amelynek rendelési mennyiségét a bevezetendő/verzióváltó intézmények száma határozza meg és tartalmazza a felhasználószám független feladatokat. 
 • „Forrás bevezetés/verzióváltás közreműködési díj”, amelynek rendelési mennyiségét a Forrásban nevesített felhasználók száma határoz meg és a felhasználószám függő feladatokat tartalmazza.