Ügyfélkapu

Kiegészítő rendszerfejlesztés 

(cikkszám: FORRAS217010, FORRAS217011)  

 

A csatlakozott intézményeknek szükséges lehet a standard rendszer használata során, olyan egyedi követelményeken alapuló új funkciók kialakítására, amelyeket a feladat sajátosságaiból adódóan csak a Forrás szoftver fejlesztője és egyben tulajdonosa tud megoldani és a Forrás moduljaihoz kapcsolódik. Ilyen tipikusan a más rendszerrel nyílt vagy ismert specifikáció alapján kommunikáló interfész szoftverek kialakítása.  

A meglévő modulokhoz  nem lehet olyan fejlesztést kidolgozni, amely kizárólagosságát az az indok támasztja alá, hogy az adatok a Forrás rendszerben találhatóak. 

Azok a fejlesztések melyek vagy interfész típusúak, vagy a Forrás rendszer adatbázisába közvetlen adatírási igénnyel lépnek fel, beletartoznak a Kiegészítő rendszerfejlesztés keretében lehívható fejlesztések körébe az ettől eltérő esetekben pedig egyedi megvizsgálást igényel annak eldöntése, hogy a feladatot annak sajátosságaiból adódóan, csak a Forrás rendszer fejlesztője tudja-e megoldani. Ebben az esetben ennek indoklása az Ajánlat, illetve a hozzá kapcsolódó Megrendelés vagy Szerződés szakmai mellékletének része kell legyen. 

Ilyen jellegű igény esetén az Ajánlattevőnek előzetesen fel kell mérnie külön díj felszámítása nélkül a csatlakozott intézmény által támasztott követelmények alapján a kiegészítő rendszerfejlesztés munkanapban számított ráfordítás igényét és azt ajánlat formájában visszajelezni az igényt támasztó intézmény felé. A szolgáltatás megrendelése esetén, a követelmény specifikáció alapján elvégzett kiegészítő rendszerfejlesztési munkát sikeres tesztelés után, Ajánlattevőnek a megadott napidíjjal a csatlakozó intézmény részéről kijelölt felelős által aláírt teljesítésigazolás alapján az intézmény felé kell elszámolnia.