Ügyfélkapu

1. Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás

 

 

1.1.) Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás alapmodulokra (FORRAS241010)

Az alapmodulok jogszabálykövetés, rendszerkövetés szolgáltatás keretében az Ajánlattevőnek biztosítania kell a Forrás rendszert használó valamennyi intézmény számára a szoftver- és jogszabálykövetést az alapmodulokra vonatkozóan.

 

Az ún. Alapmodulok: Azon modulok köre, amelyek azokat a gazdálkodási folyamatokat támogatják, amelyek minden gazdálkodó szervezetnél standard módon előfordulnak.

 

Ezek:

 • Pénzügy modul
 • Főkönyv modul
 • Tárgyi eszköz modul
 • Készlet modul
 • Érték nélküli készletek modul
 • Kötelezettségvállalások modul

 

1.2.) Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás kiegészítő modulokra (FORRAS241011)

A kiegészítő modulok jogszabálykövetési, rendszerkövetési szolgáltatása keretében az Ajánlattevőnek biztosítania kell a Forrás rendszert használó valamennyi intézmény számára a szoftver- és jogszabálykövetést az alapmodulokon felül bevezetett kiegészítő modulokra vonatkozóan.

 

Az ún. Kiegészítő modulok: Azon modulok köre, amelyek a standard integrált ügyviteli rendszer alapmoduljain túlmutató funkcionalitást valósítanak meg.

 

Ezek:

 • Beszerzés modul
 • Elektronikus számlafogadó modul
 • Gépjármű modul
 • Határozatok nyilvántartása modul
 • Határozatok pénzügyi bonyolítása modul
 • Kereskedelem modul
 • Kincstár vagyonkataszteri feladó modul
 • KIRA-Forrás modul
 • Kiskereskedelmi modul
 • Költségvetés tervező modul
 • Követeléskezelő modul
 • Külföldi Kiküldetések modul
 • Labor modul
 • Lakáskölcsön modul
 • Leltár Eszköz vonalkódos modul
 • Mobil számlafeldolgozás modul
 • Önköltségszámítás modul
 • Partneradattisztító modul
 • Szerződésnyilvántartó/Webes kötelezettségvállalás modul
 • Tárgyi eszköz költöztető modul
 • Workflow modul

 

A kiegészítő modulok körének a felsorolása a későbbiekben bővülhet új modulok létrehozása esetén, amelyről a Szállító nyilatkozatban tájékoztatást ad ki az Ügyfelei részére.

 

1.3.) Speciális modulok jogszabály- és szoftverkövetése

A speciális modulokra vonatkozó jogszabály- és szoftverkövetési szolgáltatás nem tartozik bele a 1.2.-1.3. pontokban ismertetett alapmodulok illetve kiegészítő modulok szoftver- és jogszabálykövetési szolgáltatásába a speciális működési környezet okán. Ügyféloldali igényváltozás esetén egyedi fejlesztés keretében történhet az ilyen modulok éppen hatályos jogszabályi és/vagy információtechnológiai környezethez való igazítása.

 

Speciális modulok definíciója: Az alapmodulon és a kiegészítő modulokon felüli olyan modulok, amelyek kialakítására és/vagy kifejlesztésére egyedi ügyfél igény mentén kerül sor, jellemzően speciális működési környezetben.

 

Az Alapmodulok és a Kiegészítő modulok jogszabály- és szoftverkövetési szolgáltatására együttesen vonatkozó követelmények:

 

Jogszabályi követelmények:

 

Az Ajánlattevőnek a jogszabálykövetés keretében vállalnia kell, hogy a szoftverterméket folyamatosan, külön megrendelő oldali specifikáció és követelmény meghatározás nélkül úgy fejlessze, hogy a használatra bocsájtott mindenkori verzió összes funkciója mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek. Az Ajánlattevőnek a szükséges változtatásokat tartalmazó szoftverváltozásokat olyan időpontban kell biztosítania a felhasználói kör részére, hogy az képes legyen eleget tenni a jogszabályi változásokból származó kötelezettségeknek, amennyiben az adott modulokra ezek relevánsak. 

Az Ajánlattevőnek a szoftverkövetés keretében vállalnia kell, hogy a szoftverterméket úgy fejleszti, hogy annak funkciói mindenkor megfeleljenek az információtechnológia általános színvonalának, ugyanakkor a fejlesztések eredményeként előálló verziók technológiai követelményei könnyen alkalmazhatóak maradjanak az államigazgatási környezetben. Ez azt is jelenti, hogy a Forrás rendszer használatának hardver és szoftver követelményei csak alapos indok esetén (üzemeltethetőség, IT biztonság fenntartása) változzanak többlet beruházást igénylő vagy költségnövelő módon.

Ajánlattevőnek jogszabályváltozások miatt módosított program verziókat kérés nélkül a szolgáltatásért megállapított előfizetési díj ellenében rendelkezésre kell bocsátania a csatlakozó intézmények részére. 

Ajánlattevőnek a telepíthető szoftververziókat hírlevél megküldése mellett az Internetről nyilvánosan elérhető, az Ajánlattevő által üzemeltetett web szerveren letölthetővé kell tennie az egyedi csatlakozású intézmények részére.  

Ajánlattevő köteles a csatlakozó intézményeket minden, a szoftver használatát érintő változásról tájékoztatni.

 

Információtechnológiai megfelelés: 

 

Új technológiák támogatása:

Ajánlattevőnek úgy kell fejlesztenie termékeit, hogy azok mindenkor megfeleljenek az elvárható technológiai követelményeknek, a legújabb technológiákat is naprakészen kell alkalmaznia a fejlesztéseiben. 

 

Korábbi, ún. „régi” technológiák támogatása:

A legújabb technológiák mellett korábbi, technológiákat is támogatnia kell mindaddig, amíg azok a gyártó által támogatottak. 

Támogatnia kell ezen felül bizonyos esetekben azokat is, amelyeket a gyártók már nem támogatnak, de még nem „lehetetlenítettek” el az alkalmazói szoftver, ebben az esetben a Forrás rendszer támogathatósága szempontjából (röviden „régi technológiák”).  

„Ellehetetlenítés” alatt az az eset értendő, amikor a gyártók olyan változásokat eszközölnek az újabb verziókban, amelyek már nem biztosítják a felülről kompatibilitást az alkalmazói szoftverek számára (továbbfejlesztés, futtathatóság, használat) szempontjából.  

Konkrétan a Forrás rendszer hardver és szoftver követelményeit tekintve támogatni kell a Windows Microsoft által támogatott operációs rendszereket, illetve az adatbáziskezelőket. A támogatott verziók pontos listája megtalálható a gyártó honlapján.

Amennyiben Ajánlattevő olyan technológiai változást tervez a rendszerében, mely bármilyen hardver és szoftver infrastruktúra elemet érintene a meglévő szerverkörnyezeteiben, arról az Ajánlattevő köteles - legalább félévvel annak élesben történő bevezetése előtt - tájékoztatni a rendszerek üzemeltetőit. 

Ajánlattevőnek az információtechnológia megfelelés okán  módosított új program verziókat kérés nélkül a szolgáltatásért megállapított előfizetési díj ellenében rendelkezésre kell bocsátania a csatlakozó intézmények részére. 

Ajánlattevőnek a telepíthető szoftververziókat hírlevél megküldése mellett az Internetről nyilvánosan elérhető, az Ajánlattevő által üzemeltetett web szerveren kell biztosítania az egyedi csatlakozású intézmények részére.  

 

 

 

Tájékoztatás: 

 

A központi csatlakozású intézmények esetében az új program verziók frissítésének a központi alkalmazásüzemeltetési szolgáltatásban meghatározottak szerint kell megtörténnie. Ajánlattevőnek tájékoztatnia kell a felhasználókat a frissítés várható időpontjáról egy az 5. pontban ismertetett, Interneten elérhető WebHelpdesk (röviden „Helpdesk”) rendszer üzenőfalán keresztül, az új verzió tartalmáról az ügyfélkapun keresztül, továbbá az új verzió újdonságairól is értesítenie kell az ügyfeleket. 

Nagyobb, funkcionális – ügyviteli folyamatokat érintő – változás esetén Ajánlattevő köteles legalább 1 héttel a frissítés előtt a Helpdesk rendszer üzenőfalán tájékoztatni az intézményeket a frissítésről. Amennyiben olyan nagymértékű változás történik a rendszerben, amely igényli a felhasználók valamilyen szintű oktatását, úgy az Ajánlattevőnek ezt előre kommunikálnia kell az intézmények felé és meg kell szerveznie az oktatást, még a verzió élesítése előtt. 

Ajánlattevőnek az interneten keresztül 7/24 órában elérhető webes ügyfélkaput kell üzemeltetnie az egyedi csatlakozású intézmények részére. Az újabb szoftver verziókról az intézmények megadott kapcsolattartóinak e-mail értesítést kell küldeni. A rendszernek úgy kell működnie, hogy az e-mail értesítés után az ügyfélkapura feljelentkezve az adott intézmény kapcsolattartójának legyen lehetősége részletesen megtekinteni az új szoftververzió tartalmát és a telepítés/frissítés végrehajtásának módját. 

A rendszer aktuális felhasználói kézikönyvének mindig elérhetőnek kell lennie a Forrás Help-jében. Ajánlattevőnek minden változásról úgynevezett változásjelentést kell kiadnia. Ezeknek a változásjelentéseknek akár a Forrás Help-ből, akár a Helpdesk felületről elérhetőeknek kell lenniük. A változásjelentéseknek legalább félévente átvezetésre kell kerülniük a Felhasználói Kézikönyveken, amelyeket a Forrás Help-ben kell megjeleníteni. 

Ezen kívül Ajánlattevőnek a Helpdesk szolgáltatás keretében felmerülő, minden intézményt érintő kérdésekről rendszeresen szakmai segédleteket kell feltenni a WebHelpdesk felületre.

 

 

Az általánydíjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó SLA-k ide kattintva érhetők el.