Ügyfélkapu

2. Helpdesk szolgáltatások

 

A teljesítéséhez szükséges a távoli elérés biztosítása a Forrás rendszer felhasználói és adminisztrátori felületeihez, valamint adott esetben a fizikai adatbázisokhoz, melyet Ajánlatkérőnek kell biztosítani a Helpdesk szolgáltatás Ajánlattevő általi ellátásához indokolt mennyiségben.

 

Az egyes Helpdesk szolgáltatások rendelési mennyiségét a csatlakozó intézmények Forrás rendszerben regisztrált felhasználóinak a száma, valamint az igénybe vett modulok köre határozza meg, függetlenül attól, hogy ténylegesen mennyi felhasználó írt a Helpdeskre bejegyzést, és mely modulokhoz vonatkozóan.

 

2.1.) Helpdesk szolgáltatás Alapmodulokra illetve a Kiegészítő modulokra

 

(Forrás felhasználószám alapján fizetendő) (Cikkszámok: FORRAS242010, FORRAS242011)

A Helpdesk szolgáltatás Forrás felhasználószám alapján fizetendő, függetlenül attól, hogy ténylegesen mennyi felhasználó írt a Helpdeskre bejegyzést, és mely modulokhoz vonatkozóan.

 

A felhasználószám meghatározása:

Alapmodul felhasználónak azon felhasználók számítanak, akik a Forrás rendszer Alapmoduljaiba belépési joggal rendelkeznek annak érdekében, hogy a Forrás rendszerben az Alapmodulokkal összefüggésben adatokat, információkat megtekinteni vagy rögzíteni, lekérdezni (dolgozni) tudjanak.

 

Kiegészítő modul felhasználónak azon felhasználók számítanak, akik a Forrás rendszer Kiegészítő moduljaiba belépési joggal rendelkeznek (kivéve a Workflow modul, arra külön Helpdesk szolgáltatás került definiálásra), hogy a Forrás rendszerben a Kiegészítő modulokkal összefüggésben adatokat, információkat megtekinteni, rögzíteni vagy lekérdezni (dolgozni) tudjanak.

 

Az Alapmodulok és a Kiegészítő modulok Helpdesk szolgáltatásai keretében megoldandó szakmai feladatok: 

 

Távoli szervereléréssel támogatott szakmai feladatok az intézmények Helpdesken bejelentett igényei alapján: 

 • A Forrás Alapmoduljaival és Kiegészítő moduljaival kapcsolatos (amely modulokra ezek értelmezhetők):
  • programhiba kivizsgálás
  • programhiba javítás és javító verzió kiadás
  • jogosultságigény beállítása
  • felhasználó sürgősségi letiltása
  • programfunkció működésének ismertetése
  • központosított törzsek karbantartása
  • fejlesztést, paraméterezést nem igénylő lekérdezések beállítása
  • beállítások módosítása
  • évzárással kapcsolatos kérdések szakmai támogatása
  • évnyitással kapcsolatos kérdések szakmai támogatása
  • Adatkarbantartás (felhasználói kérésre történő adatmódosítás konkrét adatok megadásával (nem tartozhatnak ide a nagy tételszámot érintő adatmigrációk, adattisztítások, valamint a strukturális, jogszabályi vagy szervezeti változások miatti adatkarbantartások elvégzése és/vagy felmérése)
  • kiadás- és bevétel felosztás paraméterezése
 • Évzárás szakmai támogatása (amely modulokra ezek értelmezhetők):
  • pénzügyi analitika zárásának szakmai támogatása (kötváll korrekciók, kötváll zárások és kötváll átforgatás támogatása);
  • folyószámla egyeztetések szakmai támogatása (vevő, szállító/szolgáltató, kötváll);
  • pénzügyi analitika és főkönyvi könyvelés adatainak egyeztetésében, mérlegtételek alátámasztásában szakmai támogatás tételes, analitikus listákkal

(vevő, szállító/szolgáltató);

 • kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány alátámasztásában szakmai támogatás tételes listákkal;
 • készlet analitika zárásának szakmai támogatása (mennyiségi zárás, értékbeni zárás, főkönyv – analitika egyezőségének vizsgálata);
 • eszköz zárás szakmai támogatása (értékcsökkenés elszámolása, 0-ra íródott eszközök átsorolása, állományváltozások, átsorolások főkönyvi feladása, főkönyv – analitika egyezőségének vizsgálata);
 • előirányzati és teljesítési, valamint mérlegszámlák zárásának szakmai támogatása;
 • nyitás-zárás szakmai támogatása az egyéb szakmai modulokba;
 • szakmai támogatás, igény szerinti analitikus listák paraméterezése beszámoló űrlapokhoz, kiegészítő melléklethez.
 • Évnyitás szakmai támogatása (amely modulokra ezek értelmezhetők):
  • az új költségvetési év iktatókönyveinek, pénzügyi kartonjainak, bizonylattömbjeinek, könyvelési időszakainak megnyitása;
  • szakmai támogatás nyitó adatok generálásához.

 

A fenti szolgáltatások nem tartalmazzák az intézmények főkönyv-analitika esetleges eltéréseinek vizsgálatát, felmérést, megállapítását, valamint külső szolgáltató/felügyeleti/ellenőrző szerv (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) adataival, nyilvántartásaival történő egyeztetését, valamint az eltérések javítását, adattisztítást.

 

 • Archiválás, számlatükör és egyéb törzsváltozások átvezetése:
  • tárgyév kialakításának megfelelően az új év adatbázisainak létrehozása,
  • tárgyév kialakításának megfelelően az új év adatbázisainak beállítása, paraméterezése;
  • adatok áttöltése;
  • jogszabályi vagy belső információs igény, szervezeti felépítés változásából adódó törzsmódosítások átvezetése a tárgyévi adatbázisból az új évi törzs és tranzakciós adatokon (pl. számlatükör, szervezeti egység, jogcím törzsek módosítása);
  • előző évi adatbázisok archiválása.
 • Kiadás- és bevétel felosztás paraméterezése.

 

2.2.) Dedikált Helpdesk az Alapmodulokra, valamint a Kiegészítő modulokra

 

(Forrás felhasználószám alapján fizetendő) (cikkszám: FORRAS242012, FORRAS242013)

 

A Helpdesk szolgáltatás dedikált konzulens közreműködésével kerül ellátásra.

Az ellátott feladatok köre megegyezik a Helpdesk szolgáltatásban leírtakkal, de azokat egy előre meghatározott személy végzi el.

 

2.3.) Workflow Helpdesk szolgáltatás (cikkszám: FORRAS242014)

 

Workflow modul felhasználónak: azon felhasználók számítanak, , akik a Forrás rendszer Workflow moduljaiba belépési joggal rendelkeznek, hogy a Forrás rendszerben a Workflow modulokkal összefüggésben adatokat, információkat megtekinteni, rögzíteni, lekérdezni (dolgozni) tudjanak.

A szolgáltatás keretében kifejezetten a Workflow folyamatokhoz kapcsolódó Helpdesk rendszer szolgáltatása és üzemeltetése történjen meg. Ennek keretében a szakmai feladatok (programhasználatsorán      felmerülő kérdések, funkcióhasználat, hibabejelentés törzskarbantartás, jogosultságkezelés, valamint alkalmazástámogatás) elvégzése távoli eléréssel valósuljon meg. 

A Workflow Helpdesk szolgáltatás rendelési mennyiségét a csatlakozó intézmények Forrás rendszerben regisztrált Workflow felhasználóinak száma határozza meg, függetlenül attól, hogy ténylegesen mennyi felhasználó ír helpdesk bejegyzést.

 

Ellátandó feladatok: 

 • A workflow folyamatokhoz kapcsolódó programműködés támogatása, használatával kapcsolatos hibák, problémák, konzultációs igények megoldása, megválaszolása.
 • Jogosultsági rendszer karbantartása
 • Felhasználói azonosító letiltása
 • Programfunkciók használatával kapcsolatos kérdések megválaszolása
 • Törzskarbantartás elvégzése
 • Lekérdezések készítése

 

2.4.) Interfész Helpdesk szolgáltatás (cikkszám: FORRAS242015)

 

A szolgáltatás a Forrás rendszerhez bevezetett interfészek üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kérdések, problémák vizsgálatára, valamint az adatkapcsolat intézmény oldali működőképességének fenntartására terjedjen ki ügyfélbejelentések alapján, távoli eléréssel.

Az interfész Helpdesk szolgáltatás mennyiségét a csatlakozó intézmények Forrás rendszerhez kapcsolódó, a support szolgáltatásban résztvevő interfészek száma határozza meg.

 

Ellátandó feladatok:

 • Az interfész működésével kapcsolatos kérdések megválaszolása
 • Az adatkapcsolati interfész ügyfél oldalhoz kapcsolódó hibadetektálás és hibajavítás, szükség szerinti csomagtesztelés, konfigurálás, újra küldés, újrafeldolgozás a már befogadott adatokból, illetve szakrendszeri küldő oldal újraküldéséhez esetleges adattisztítás.
 • Fejlesztéssel nem járó interfészhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok:
  • adatkarbantartás
  • paraméterkarbantartás
  • megváltozott üzemeltetési környezethez történő igazítás
  • évváltás támogatása, az ehhez szükséges paraméterezések elvégzése

 

 

Az általánydíjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó SLA-k ide kattintva érhetők el.