Ügyfélkapu

3. Központi alkalmazásüzemeltetési szolgáltatás

(cikkszám: FORRAS243010)

 

Azon ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás, melyek Forrás rendszere vagy egy központi (kormányzati), az alkalmazás szempontjából az Ajánlattevő által üzemeltetett szerver infrastruktúrán, vagy olyan saját infrastruktúrán üzemel, aminek az elérhetőségét lehetővé teszik az Ajánlattevő számára.

A szolgáltatás az alábbi feladatokat foglalja magába:

 • Az alkalmazás szintű jogosultsági rendszerrel kapcsolatos feladatok: 
  • az intézményi felhasználók azonosítójának (logikai felhasználói azonosító, alkalmazás hozzáférési jelszó) létrehozása, letiltása, törlése vagy módosítása, az intézmény részéről bejelentett jogosult kapcsolattartó személy kérése alapján;
  • a felhasználónak a bejelentés során megadott munkakörének megfelelő jogosultsági szerepkörének beállítása. (olvasási-írási jogosultság adattáblákra,
  • bizonylati tömb jogosultságok, modulok- menühozzáférések);
  • felhasználói azonosító sürgősségi letiltása;
  • törzsadatok naplózásával kapcsolatos beállítások elvégzése.

 

 • Központi címtár karbantartásának támogatása 

Ajánlattevőnek vállalnia kell a KOF (Kormányzati Felhő) rendszer központi címtár üzemeltetőjének támogatását a Forrás rendszer regisztrált felhasználói körében. 

A szolgáltatás részletesebb feladatai:

 • felhasználók felvételének, törlésének, tiltásának, valamint adatváltozások miatt szükséges egyéb módosítások támogatásának nyújtása az infrastruktúra üzemeltetője felé;
 • a változtatások tesztelése;
 • a címtárban történt adminisztráció visszajelzése és dokumentálása Helpdesk felületen;
 • együttműködés az infrastruktúra-üzemeltető személyzettel a címtárstruktúra kialakításában;
 • támogatás nyújtása az infrastruktúra üzemeltetőjének az alkalmazást érintő címtár hibák lehetséges okainak feltárásában és elhárításában.

 

 • A központi infrastruktúrával kapcsolatos hibák kezelése: 

Az Ajánlattevőnek a Helpdesk rendszeren keresztül kell biztosítania a felhasználók és a központi szerverkörnyezeteket üzemeltető szervezet közötti kommunikációt az alábbi feladatok ellátásával:

 • az infrastruktúrával kapcsolatos bejelentések továbbítása;
 • a megoldások, a hibaelhárítással kapcsolatos közlemények visszajelzése a felhasználók irányába.
 • Informatikai támogatás
  • Adatbázisok menedzselése:
   • meglévő tárgyévi adatbázisok alapján új adatbázisok létrehozása;
   • évváltás során, tesztelési, valamint import- export műveletek végrehajtásához adatbázisok létrehozása; az adatbázisok létrehozása során az előre meghatározott név, és paraméter konvenciók követése; az infrastruktúra-üzemeltető tájékoztatása az új adatbázisok létrejöttéről és figyelem felhívás a mentési környezet aktualizálására;
   • adatbázisok visszaállítása; adatbázisok visszaállításának elvégzése különböző igények esetén, ilyenek lehetnek például rendszer egészének, vagy elemeinek meghibásodása, felhasználói, vagy funkcionális hiba esetén táblák visszaállítása ideiglenesen visszatöltött temporális adatbázisokból, valamint más rendszerrel való integrálhatóság vizsgálatára új, ideiglenes adatbázis létrehozása.
   • áttöltés élesből teszt környezetbe; a két rendszer közötti konzisztencia fenntartása érdekében az éles rendszer másolatának előállítása a teszt környezetben úgy, hogy a teszt környezet egyértelműen megkülönböztethető legyen az élestől.
   • hibaelhárítás; az alkalmazás specifikus problémák kezelése, mely feltételezi az infrastruktúra helyes, üzemszerű működését; infrastruktúra hiba esetén közreműködés a hiba okának feltárásában és elhárításában.
   • shrinkelés; az optimális infrastruktúra- és erőforrásgazdálkodás érdekében az adatbázisok naplófájljainak időszakos kiürítésnek alávetése; shrinkeléssel a tárhely felszabadítása, az adatbázisok méretének csökkenése, ennek eredményeként a rendszer teljesítmény növekedése.
   • a history kezelése során a történeti naplók jelentős tárhely igényt támasztanak a rendszerrel szemben, ezért előre meghatározott időpontban indokolt ezek archiválása és ürítése; a napló archívumokat az infrastruktúra üzemeltetőjével ki kell vetetni a mentési körből, és előre meghatározott ideig a rendszertől elkülönített helyen tároltatni.
  • Szoftverfrissítés
   • az alkalmazás futtatókörnyezeteinek központi frissítésének elvégzése;
   • központi bináris állományok, szükség esetén alkalmazás specifikus központi felhasználói profilok update-je;
   • központi alkalmazás modulok és egyéb központi komponensek frissítése;
   • FAP és DLL kiterjesztésű állományok frissítésének elvégzése, bizonylatformátumok, rendszertábla komponensek (fd-k), űrlapok frissítése;
   • a frissítésekről dokumentáció vezetése;
   • a változásjelentés publikálása, a frissített rendszerkomponensek listáját; a frissítések használatba adása előtt azok tesztkörnyezetben történő tesztelése az Ajánlattevő tesztszerverein;
   • a frissítéseket követően a rendeltetésszerű használatra bocsátott rendszeren adatváltozást nem eredményező teszt rutinok futtatása.
  • Hibaelhárítás
   • fokozott rendelkezésre állás biztosítása a frissítést követő induláskor;
   • Helpdesk-en bejelentett hibák kezelése, dokumentálása;
   • együttműködés az infrastruktúra üzemeltetőjével a hibák okainak feltárásában és elhárításában.
  • Központi infrastruktúra rendszeradminisztrátori környezet támogatása
   • Kapcsolat-statisztikák (connection report-ok) készítése

 

 

Az általánydíjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó SLA-k ide kattintva érhetők el.