Ügyfélkapu

7. Támogatás

 

 

7.1.) Helyszíni támogatás (cikkszám: FORRAS246010, FORRAS246011)

 

A Forrás rendszer használata során a csatlakozott intézményeknél felmerülhetnek a fenti, rendszeresen nyújtott szolgáltatások igénybevételén túl helyi, a Helpdesk szolgáltatással már nem kezelhető problémák megoldására irányuló szakmai konzultációs vagy magas szintű informatikai ismereteket követelő rendszermérnöki szolgáltatások iránti igények. Ajánlattevőnek a szolgáltatások díjait a csatlakozó intézmény eseti megrendelését követően a helyszínen töltött leigazolt idő alapján kell elszámolnia a megrendelő intézmény felé. 

 

7.2.) Távoli Támogatás (cikkszám: FORRAS246020)

 

A Forrás rendszer használata során a csatlakozott intézményeknél felmerülhetnek a fenti, rendszeresen nyújtott szolgáltatások igénybevételén túl magas szintű informatikai ismereteket követelő rendszermérnöki szolgáltatások iránti igények, melyek az általánydíjas szolgáltatásoknak nem képezik részét és az elvégzésükhöz nem szükséges helyszíni jelenlét, azokat távoli eléréssel is meg lehet valósítani. 

Ezek különösen a következők lehetnek: 

  • migrálás: nagy tömegű adatbeviteli igény csatlakozott intézmények Forrás rendszerébe
  • meglévő adatbázis struktúra módosítása: jogszabályváltozásból, vagy egyéb intézményi működési változásból eredően új adatbázisok létrehozása, paraméterezése, meglévő adatbázisok leválasztása, archiválása, paraméterezések beállítsa, módosítása.
  • új formátum fejlesztése, meglévő módosítása: egyedi igény alapján, jogszabály által nem kötött formátumú, nyomtatványok, bizonylatok fejlesztése, módosítása.
  • egyéb

 

Ajánlattevőnek a szolgáltatások díjait a csatlakozó intézmény eseti ajánlatkérését követően a visszaigazolt megrendelés alapján teljesítés igazolás elfogadásával kell elszámolnia a megrendelő intézmény felé. A szolgáltatás igénybevételéhez az Ajánlattevőnek külön megrendelés sablont kell csatolnia, melynek kitöltésével egyszerűsödik annak lehívása.

 

7.3.) Online szakmai támogatás (cikkszám: FORRAS246030)

 

Előre meghatározott kérdésekben szakmai támogatás biztosítása, előre egyeztetett időpontban.

A Forrás rendszer használata során a csatlakozott intézményeknél felmerülhetnek a fenti, rendszeresen nyújtott szolgáltatások igénybevételén túl helyi, a Helpdesk szolgáltatással kevésbé hatékonyan kezelhető, szóbeli egyeztetést igénylő problémák megoldására irányuló szakmai konzultációs igény.

Ajánlattevőnek a szolgáltatások díjait a csatlakozó intézmény eseti megrendelését követően a leigazolt idő alapján kell elszámolnia a megrendelő intézmény felé. 

 

 

7.4.) Forrás szakértői munka (cikkszám: FORRAS246040)

 

A Forrás rendszer használata során a csatlakozott intézményeknél, vagy a keretmegállapodás futamideje alatt a rendszerhez újonnan csatlakozó intézményeknél felmerülhet az igény a működési és ügyviteli folyamatok felmérésére, optimalizálására, azok hatékony és megbízható támogatására. Ennek keretén belül különösen a már meglévő informatikai szakrendszerek és a Forrás rendszer közötti kapcsolatok, folyamatok felmérésére, magasszintű automatizációs és digitalizációs folyamatokkal, rendszer-kapcsolatokkal összefüggő koncepciók kidolgozására, rendszerintegrációs pontok meghatározására, engedélyezési és működési ügymenetek optimalizálására, workflow folyamatok kialakítására.

Ajánlattevő szakértőinek rendelkeznie kell államháztartási szakismerettel és tapasztalattal, ismernie kell a hatályos jogszabályokat, a gazdálkodási és kapcsolódó rendszereket, az államháztartási működési és gazdálkodási folyamatokat.

Ajánlattevőnek szakértői tevékenysége során jól érthető, célra orientált és azonnal hasznosítható eredményterméket kell prezentálnia, amelyet minden esetben helyszíni vagy online konzultációval, felméréssel kell kezdenie.

Ajánlattevőnek az elvégzett munkát a dokumentáció minőségi átvétele alapján kell elszámolnia a megrendelő felé.              

 

7.5.) Forrás senior szakértői munka (cikkszám: FORRAS246041)

 

A Forrás rendszer használata során a csatlakozott intézményeknél, vagy a keretmegállapodás futamideje alatt a rendszerhez újonnan csatlakozó intézményeknél felmerülhet az igény a működési és ügyviteli folyamatok felmérésére, optimalizálására, azok hatékony és megbízható támogatására. Ennek keretén belül különösen a már meglévő informatikai szakrendszerek és a Forrás rendszer közötti kapcsolatok, folyamatok felmérésére, magasszintű automatizációs és digitalizációs folyamatokkal, rendszer-kapcsolatokkal összefüggő koncepciók kidolgozására, rendszerintegrációs pontok meghatározására, engedélyezési és működési ügymenetek optimalizálására, workflow folyamatok kialakítására.

Ajánlattevő senior szakértőinek koncepcionális, stratégiai gondolkodással kell rendelkeznie az államháztartási szakismereteken és tapasztalatokon felül, ismernie kell a hatályos jogszabályokat, a gazdálkodási és kapcsolódó rendszereket, az államháztartási működési és gazdálkodási folyamatokat. Képes irányítani és összefogni több szakértő munkáját is.

Ajánlattevő szakértői tevékenysége során jól érthető, célra orientált és azonnal hasznosítható eredményterméket kell prezentálnia, amelyet minden esetben helyszíni vagy online konzultációval, felméréssel kell kezdenie.

Ajánlattevőnek az elvégzett munkát a dokumentáció minőségi átvétele alapján kell elszámolnia a megrendelő felé.

 

7.6.) Projektvezetés (cikkszám: FORRAS246050)

 

A rendszer bevezetési szolgáltatásokon felül is felmerülhet igény Forráshoz kapcsolódó projektvezetési feladatok ellátására. Ebben az esetben Ajánlattevő egy adott projekthez kapcsolódóan, ütemezési, szervezési, koordinációs és dokumentálási (szakmai és projektvezetői státusz megbeszélések emlékeztetői) feladatokat lát el. Ahhoz, hogy a projektet hatékonyan vezetni tudja, ügyfél oldalon is szükséges biztosítani egy ügyfél oldali projektvezető, aki biztosítja az ott kiadott feladatok végrehajtását és koordinálását.

A rendszer bevezetése szolgáltatás (FORRAS244010, FORRAS244011) tartalmazza a projektvezetési feladatokat is, ahhoz nem szükséges külön megrendelni.

 

7.7.) Adatbevitel Forrás modulokhoz kapcsolódóan (cikkszám: FORRAS246060)

 

A konzulensi és rendszermérnöki támogatáson felül felmerülhet Forrás adatbeviteli igény is, ebben az esetben Forráshoz értő szakembernek adatbeviteli tevékenységet kell végeznie a Megrendelő Forrás rendszerében az általa biztosított adatokkal. Ajánlattevőnek a szolgáltatások díjait a csatlakozó intézmény eseti megrendelését követően a helyszínen töltött leigazolt idő alapján kell elszámolnia a megrendelő intézmény felé. Nem tartozik ebbe a szolgáltatási körbe a migrációval kapcsolatos igény teljesítése.