Ügyfélkapu

8. Fejlesztés

 

 

8.1.) Kiegészítő rendszerfejlesztés (cikkszám: FORRAS247010) 

 

A csatlakozott intézményeknél szükség lehet a standard rendszer használata során, olyan egyedi követelményeken alapuló új funkciók kialakítására, amelyek a Forrás moduljaihoz kapcsolódnak. Ilyenek tipikusan a más rendszerrel nyílt vagy ismert specifikáció alapján kommunikáló interfész szoftverek kialakítása.  

A meglévő modulokhoz nem lehet olyan fejlesztést kidolgozni, amely kizárólagosságát az az indok támasztja alá, hogy az adatok a Forrás rendszerben találhatóak. 

Azok a fejlesztések, melyek vagy interfész típusúak, vagy a Forrás rendszer adatbázisába közvetlen adatírási igénnyel lépnek fel beletartoznak a Kiegészítő rendszerfejlesztés keretében lehívható fejlesztések körébe. 

A szolgáltatás megrendelése esetén az elvégzett kiegészítő rendszerfejlesztési munkát sikeres tesztelés után, Ajánlattevőnek a megadott napidíjjal a csatlakozó intézmény részéről kijelölt felelős által aláírt teljesítésigazolás alapján az intézmény felé kell elszámolnia.