Ügyfélkapu
A GriffSoft Informatikai Zrt. ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik "Integrált ügyviteli és egyedi szoftver rendszerek fejlesztése, értékesítése, bevezetése, oktatása és a hozzá kapcsolódó ügyféltámogatás." 


 

Minőségpolitika

 

 Az GriffSoft ZRt. minőségpolitikájának alapgondolata:

 

 GriffSoft, a minőségi felnőttképzés és a szoftverrendszerek „Forrás”-a.

 

 A Társaságnál a minőség kiemelt kategória, ezért célunk, hogy az általunk végzett szolgáltatások minőségével, a határidők egyre pontosabb betartásával maradéktalanul kielégítsük vevőink igényeit, ezzel elnyerjük, illetve folyamatosan fenntartsuk bizalmukat, megelégedettségüket.

A korszerű módszerek alkalmazásával történő folyamatos minőségjavítás eredményeként a vevői reklamációk és a programhibák csökkentését, valamint a felnőttképzés során kapott visszajelzések és vizsgaeredmények javulását kívánjuk elérni.

A kitűzött célok elérése érdekében a Társaság vezetése egy vevőközpontú, és kockázat-alapú – az ISO 9001:2015 számú szabvány követelményeit kielégítő – minőségirányítási rendszert kíván működtetni.

A minőségirányítási rendszert a Társaság minden munkaterületén bevezetjük. Az alkalmazáshoz szükséges intézkedéseket megtesszük, és az eszközöket biztosítjuk. Összes munkatársunkkal a feladatok végrehajtásához szükséges ismereteket elsajátíttatjuk és alkalmaztatjuk. Minden vezető és beosztott dolgozó felelős a rábízott feladat előírás szerinti elvégzéséért.

Annak tudatában, hogy a sikeres vállalkozás alfája és omegája az elégedett megrendelő, gyakorlati szemléletű, eredmény-orientált szolgáltatások nyújtását tekintjük fő feladatnak, határidőre, a megszabott költségkereteken belül. A megrendelő céljainak, feladatainak leginkább megfelelő szervezési és informatikai megoldásokat ajánlunk, s a kiválasztott megoldás megvalósításához magas színvonalú támogatást biztosítunk. Partnereinkkel hosszú távú kapcsolatok kiépítésére törekszünk.

A minőségirányítási rendszer keretei között a vezetés folyamatosan figyelemmel kíséri - ahol lehet, számszerűsítve méri - a munkafolyamatokat, a szolgáltatások minőségét. Nagy hangsúlyt helyez a megrendelői elégedettség mérésére, szükség esetén hatékony intézkedéseket kezdeményez az elégedettség növelése érdekében.

A szolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében nagy gondot fordítunk a technikai eszközeink, a kommunikáció és az emberi képességek folyamatos fejlesztésére. Ennek megfelelően törekszünk a dolgozók oktatására, a velük való folyamatos kommunikációra, illetve a működési folyamatok tökéletesítésére.