Pénzügy-számviteli alrendszer

Mi a hatékony gazdálkodás alapja? Olyan információ, amely a gazdálkodó szervezetek eszköz, és pénzügyi helyzetéről, teljes körű napra kész nyilvántartáson alapszik. Ezt a Ft-ban, devizában, valutában vezetett nyilvántartást biztosítja Forrás integrált ügyviteli rendszer.
A pénzgazdálkodáshoz szükséges információkat, a pénzügyi modul, vevő, szállító, bank, pénztár, folyószámla, ÁFA analitikus menüpontjai biztosítják. Ezen nyilvántartások a határozatok pénzügyi analitikus, valamint bevételi és külföldi kiküldetés moduljaival kiegészítve az aktuális követelésekről és kötelezettségekről tájékoztatnak. A nyilvántartási adatokból a szükséges nyomtatványok (számla, pénztárbizonylat, utalványlap, teljesítésigazolás, KT. stb.) is elkészülnek.
A hatékony gazdálkodáshoz szükséges a jövőbe mutató események, és ezek pénzügyi hatásának a nyilvántartása is. A pénzügyi modul, keret/szerződés menüpontja, a szerződésszerű kötelezettségvállalások kiadásait regisztrálja fizetési határidőnként. A pénzügyi analitikus nyilvántartásból, automatikus feladással létrejön a szintetikus könyvelés, melyet a főkönyv modul tartalmaz. A főkönyvi adatokból mérleg, kivonat, számlakarton, eredmény kimutatás készíthető. A szükséges információk kinyerését a programozott lekérdezések mellett, a paraméterezhető általános lekérdező funkció biztosítja. Ezen kívül a költségvetés rendje szerint gazdálkodó szervezetek kötelező adatszolgáltatását a K11 modul támogatja. Végül a pénzforgalmi szemléletű könyvelési adatokból előállítható az üzemgazdasági főkönyv.

Pénzügyi modul
Kötelezettség vállalási modul
Főkönyvi modul
K11
Üzemgazdasági főkönyvi modul
Külföldi kiküldetési modul
Határozatok pénzügyi bonyolítása modul
Határozatok pénzügyi analitikája modul