Ügyfélkapu

Kötelezettségvállalási modul

 

A modul kifejezetten Központi költségvetési szervek számára került kialakításra. Feladata a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, külső és belső adatszolgáltatások kielégítése. A modul a Pénzügy és Főkönyv modulok kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó funkcióit fogja egységbe.

A modul részei:

Keret
Ha az intézmény keretgazdálkodást végez, akkor az elemi előirányzat bontásától függetlenül keret bizonylatokon keresztül, pénzügyi kereteket biztosíthat témák szerinti bontásban. A keretekhez keretgazda rendelhető. A keretek használatával keretfigyelésre nyílik lehetőség a kötelezettségvállalások, teljesítések (szállító, bank) rögzítésekor.

Kötelezettségvállalások
Kötelezettségvállalások nyilvántartás eleget tesz a nyilvántartásra vonatkozó törvényi előírásoknak és a külső adatszolgáltatásoknak (pl.: Üvegzseb törvény). A nyilvántartás rendelkezik több szabad, intézmény által meghatározható bontási lehetőséggel a kötelezettségvállalások még precízebb kimutathatósága érdekében.
A kötelezettségvállalások rögzítésének felépítése igazodik a MÁK bejelentési kötelezettségeihez, így alszámok használatával mód nyílik a kötelezettségvállalások határidők szerinti nyilvántartására, ütemezésére akkor is, ha a kötelezettségvállalás nem bejelentés-köteles. Az alszámok előirányzati évenként rögzíthetőek, így lehetőséget nyújt előző évi-, tárgyévi-, követő éveket terhelő kötelezettségvállalás rögzítésére is.
A törvényi előírásoknak megfelelően megkülönböztetünk előzetes és végleges kötelezettségvállalásokat. Az előzetes kötelezettségvállalások rögzítése lehetővé teszi a szabad előirányzat, illetve szabad keret lekötését, szerződéskötést, megrendelést megelőzően, igénylés, pályázati felhívás, stb. dokumentum alapján.
A kötelezettségvállalások rögzítésekor előirányzat- vagy keretfigyelés történik, azaz ha a kötelezettségvállalás előirányzat- vagy kerettúllépést okoz, akkor a program figyelmeztet vagy tilt a beállításnak megfelelően.
A kötelezettségvállalásokról ellenjegyzést támogató kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylatot lehet nyomtatni, mely tartalmazza az aktuális szabad előirányzat, illetve szabad keret levezetését.
Kötelezettségvállalások állapotuk szerint lehetnek Beléptetett (rögzítés alatti), Tervezett, Ellenjegyzett, Aláírt státuszúak. A státuszok változásához aláírók rendelhetőek így biztosítva az aláírók nyilvántartását. A különböző kimutatások tartalmazzák a kötelezettségvállalások státuszonkénti elkülönítését.
A rendszer automatikusan elkészíti, nyilvántartja az előzetes és végleges kötelezettségvállalásoknál rögzített adatok alapján a kapcsolódó kötelezettségvállalás bejelentése (KT-01) és annak módosítása (KT-02) bizonylatokat. Az előirányzat módosításokkal (EG-03I) együtt lehetőség nyílik, a bizonylatok elektronikus úton történő továbbítására a MÁK felé.
Bejelentett kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó átutalási megbízások esetén a program elkészíti a szükséges Átutalási megbízás kiegészítő szelvényt is (PF1-K). A melléklet az elektronikus utalás részeként vagy papír alapon juttatható el a MÁK-hoz.

Személyi juttatásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások
Bérszámfejtéshez kapcsolódóan havi bontásban felrögzíthető a kötelezettségvállalás előírás halmozottan, a különböző információs szintek használatával. A havi bérfeladás (teljesítés) adataihoz korrigálható a kötelezettségvállalás. A korrekció során kialakult különbözet tovább görgethető a következő vagy az év végi időszakra.

Fejezetek, fejezeti feladatokat ellátó intézmények speciális kötelezettségvállalásai
A modul lehetőséget biztosít Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó speciális kötelezettségvállalás bizonylatok kezelésére. Előáll a Finanszírozási alapokmány bizonylat, melyről feladás készül kötelezettségvállalásként a főkönyv felé, illetve előirányzat átadással teljesülő alapokmányok esetén létrejön egy előirányzat módosítás az előirányzat analitikában. Az előirányzat átadással történő teljesítés teljesülésként szerepel a kötelezettségvállalás kimutatásokban. Támogatási szerződések elszámolásával kapcsolatos nyilvántartás került kialakításra, ahol az elszámoló által leadott elszámolásban szereplő bizonylatok kerülhetnek nyilvántartásba vételre.

Kimutatások
A kimutatások tartalma nem csak a kötelezettségvállalásokra szorítkozik, hanem tartalmazzák a kötelezettség, pénzügyi teljesítés és előirányzat átadás adatokat is.

  • 75-ös űrlap
  • Szabad előirányzat illetve szabad keret kimutatása
  • Keretfelhasználás analitikus kimutatása
  • Előzetes kötelezettségvállalások analitikus kimutatása
  • Kötelezettségvállalások analitikus kimutatása
  • Kötelezettségvállalás nyilvántartási karton
  • Kiemelt előirányzatok maradvány kimutatása
  • Előző évi előirányzat maradvány kimutatása

Kötelezettségvállalások zárása
Év során folyamatosan a pénzügyileg teljesült, de maradványösszeggel rendelkező kötelezettségvállalásokra automatikus korrekció hajtható végre a szabad előirányzat illetve szabad keret felszabadításának érdekében. Ez a korrekció elvégezhető a szállítói számlák összegéhez, illetve a pénzügyi teljesítés összegéhez. Előzetes kötelezettségvállalások zárására is van mód, mely az előzetes kötelezettségvállalás összegét igazítja a rá hivatkozott végleges kötelezettségek összegéhez, ezzel felszabadítva a lekötött előirányzatot. Év végén a nyitott kötelezettségvállalások átforgatásra kerülnek a következő évre. Az előző évben tárgyévet terhelő kötelezettségek maradványos, a követő évet terhelő tárgyévi kötelezettségvállalássá változik az új évben.