Ügyfélkapu

Főkönyvi modul

 

A Pénzügy-számviteli alrendszer főkönyvi modulja a gazdasági események számviteli nyilvántartását biztosítja (Ft-ban és devizában). A rendszer maximálisan támogatja a számvitelre és az adózásra vonatkozó jogszabályok betartását, eleget tesz a szigorú számadású bizonylatok kezelésére vonatkozó követelményeknek.

A nyilvántartás vezetése a következő módon valósítható meg:

 • Analitikákból feladás (pénzügy, eszköz, készlet, kereskedelem)
 • Külső rendszerekből adatfogadás
 • Közvetlen rögzítés

A könyvelés a beállított paraméterek, a felhasználónál alkalmazott számlatükör, a kialakított törzsadatok alapján történik. Megjelenő funkcióit a paramétereknél meghatározott könyvelési típus, illetve gazdálkodó szervezetre vonatkozó beállítások határozzák meg.

Gazdálkodó szervezetek típusai:

 • Költségvetési intézmény
 • Költségvetési intézmény – fejezeti feladat ellátással
 • Fejezet
 • Önkormányzat
 • Vállalkozás

Főkönyv sajátos funkciói szervezeti típusonként

Költségvetési intézmény – fejezet

 • Kezeli a Kincstári tranzakciós (KTK) kódot
 • Pénzforgalmi szemléletű könyvelés
 • Analitikából automatikus állományváltozás könyvelés
 • Előirányzat nyilvántartás
 • Előirányzat módosítás (EG03i – EG03f) kezelése
 • Bér kötelezettségvállalás és teljesítés,- generálás – rögzítés
 • Üzemgazdasági főkönyv vezetése
 • Költségvetési intézmények speciális kimutatásai (mérlegjelentés, K11)
Önkormányzat
 • Pénzforgalmi szemléletű könyvelés
 • Analitikából automatikus állományváltozás könyvelés
 • Előirányzat nyilvántartás
 • Bér kötelezettségvállalás és teljesítés,- generálás – rögzítés
 • Üzemgazdasági főkönyv vezetése
 • Költségvetési intézmények speciális kimutatásai (mérlegjelentés, K11)
Vállalkozások
 • Forgalmi szemléletű könyvelés

Főkönyv általános funkciói
Könyvelési dimenziók használata


Könyvelési dimenziók azok a törzsadatok, amelyek mind az analitikában, mind a főkönyvben nyilvántartásba kerülnek és lekérdezhetőek. Használatukat a gazdálkodási forma, ill. a gazdálkodáshoz szükséges belső információs igény határozza meg.

Számlatükör – Hierarchikus rendszerben tartalmazza a könyvelési és összegzési számlaszámokat. Könyvelési előírás (szabály) adható meg a vezetésére vonatkozóan, melyet a kontírozó, rögzítő, és főkönyvi aktualizáló programok ellenőriznek.
Elszámolási egységek – Azon szervezeti egységek (költséghelyek) amelyekre elkülönítetten szükséges a költségek gyűjtése
Analitikus kód – szakfeladatok kimutatása költségvetésben
Pénzforrások – finanszírozási források azonosítása
Ügyletek – ügylet csoportok – egyedi projektek, feladatok azonosítása
KTK – Kincstári tranzakciós kód költségvetésben
Egyedi gyűjtő – feladatokon belüli további csoportosítási lehetőség
Keretgazda – eltérő költségviselő és költséggazda megkülönböztetés
Bonyolítási esemény azonosító – speciális költségvetési funkció. A pénzügyi analitika kiadásait kapcsolja össze a főkönyvi előirányzatokkal.

Naplók kezelése

 • A számviteli bizonylatok rögzítése, generálása, külső feladása, könyvelési naplóban történik. A bizonylatok megkülönböztetése (pl. bank,szállító, ..stb) bizonylat típussal történik. A napló a bizonylat létrehozóját, könyvelési és ÁFA időszakát azonosítja. A könyvelési időszak azt határozza meg, hogy az adat mely pénzügyi év, mely hónapjába kerül a főkönyvi könyvelésbe. A folyamatos feldolgozás biztosítása miatt egyszerre több időszak naplója lehet nyitva, ill. egy - egy időszakra több naplót is lehet nyitni. Amennyiben a költségvetési szerv párhuzamosan eredményszemléletű könyvelést is vezet a főkönyvi feladások az „üzemgazdasági” főkönyvbe is megtörténnek.

Belső munkalapok kezelése
 • Valamely munkahelyen, munkalapokon meghatározott teljesítmények, mutatók, egységek alapján, keletkezett költségek áttételezése a többi költséghelyre.

Költség felosztás
 • A funkció lehetővé teszi a standardizálható költségfelosztások definiálását, melynek segítségével a program automatikusan elvégzi az átterheléseket, a megfelelő könyvelési tételek elkészítésével. A definiált költségfelosztások indíthatók egyenként és csoportosan.

Devizák átértékelése
 • A nyitott folyószámla – állomány devizában könyvelt tételeinek év végi átértékelése, az átértékelésről könyvelési feladás generálása a számviteli szabályoknak megfelelően.

Kintlévőségek értékvesztése
 • Értékvesztés elszámolása azokra a kintlévőségekre, amelyek pénzügyi esedékessége mérleg fordulónap előtti és mérlegkészítés napjáig nem került rendezésre. A program a TÁNYA szerinti és a Számviteli Törvény szerinti értékvesztést is számolja

Kintlévőségek értékvesztés visszaírása
 • Egy korábbi követelésre elszámolt értékvesztésre pénzügyi teljesítés, elengedés, vagy leírás esetén az elszámolt értékvesztéseket visszaírja.

Kimutatások készítése
 • Számla karton – A főkönyv számlaszámonkénti tételes adatainak a lekérdezését, nyomtatását biztosító funkció. Lekérhető egy időszakra, vagy tetszés szerinti időintervallumra. A számlakartonon megjelenő adatok körét, és mélységét a felhasználó egyedileg határozhatja meg. Az előállítandó számlakarton formátumokat egyszer kell definiálni, azt követően a kiválasztott formátumnak megfelelően a program elkészíti a megfelelő listát. Az általános számlakarton adatokon kívül megjeleníthető pl. partner, számlahivatkozás, deviza összeg, mennyiség.

 • Főkönyvi kivonat – a számlakartonhoz hasonlóan definiálható megfelelő főkönyvi kivonat. A főkönyv számlaszámonkénti összesen adatainak a lekérdezését, nyomtatását biztosító funkció. Lekérhető egy időszakra, vagy tetszés szerinti időintervallumra. A kivonatban megjelenő adatok körét, és mélységét a felhasználó egyedileg határozhatja meg.

 • Számlaosztályok kimutatása – Összesített kimutatás a számlaosztályok első pozíciójára, tetszőleges időszak(ok)ra.

 • Mérlegkimutatás – Az aktuális könyvelt adatokból a mérleglap elkészítése, melynek szerkezetét a felhasználó definiálja. Ezért lehet részletesebb is, mint a számviteli jogszabályokban meghatározott mérlegszerkezet.

 • Eredmény kimutatás – Az aktuális könyvelt adatokból az eredmény kimutatás elkészítése, melynek szerkezetét a felhasználó definiálja. Ezért lehet részletesebb is, mint a számviteli jogszabályokban meghatározott mérlegszerkezet.

 • Évközi eredmény lekérdezése – (vállalkozás) Egy adott idő intervallum eredmény kimutatás tábla összeállítása. A lista tartalmazza az ötös (ill. hatos, hetes), valamint a nyolcas, kilences számlaosztályokra könyvelt tételeket a számlaosztályok első pozíciójára összesítve, kiszámítva a nyers eredményt is.

 • Projekt költségek kimutatása – A projektet a Forrás ügyviteli rendszerben az Ügylet/projekt információs dimenzió azonosítja. Az így nyilvántartott bizonylatokból elkészíthető egy legyűjtés projektenként.

 • Főkönyv lekérdezése – Az általános lekérdezővel beállítható olyan egyedi lekérdezés, amely a főkönyvi nyilvántartási adatokon kívül, a hivatkozott dimenziós táblák, vagy törzsadatok egyéb adatával is kiegészíthető (pl. partner címe..stb.). Az általános lekérdező használatakor a tartalmi adatokon kívül meghatározható a formátuma, összegzési fokozata, részletessége.

Zárási funkciók:
 • Időszak zárási feltételének vizsgálata: a havi teljes körű feldolgozottság, akkor biztosított, ha a felrögzített bizonylatok könyvelt-, a naplók pedig zárt státuszúak. A fenti feltétel vizsgálatát támogatja ez az ellenőrzési funkció. A zárhatóság lehetőségéről lista készítésével tájékoztatja a felhasználót a program.

 • Eredményszámlák év végi zárása (vállalkozás): főkönyvi feladás automatikus generálása az eredményszámlák zárásáról.

 • Előirányzat és teljesítés számlák év végi zárása (költségvetés): főkönyvi feladás automatikus generálása az előirányzat és teljesítés számlákról.

 • Mérlegszámlák év végi zárása (vállalkozás, költségvetés): főkönyvi feladás automatikus generálása a mérlegszámlák zárásáról.

Következő év nyitása
 • A záró mérlegszámlára könyvelt tételek alapján, automatikus nyitó főkönyvi feladás elkészítése.

Főkönyv sajátos költségvetési funkciói
Előirányzat kezelés

Az előirányzatok nyilvántartása előirányzati kódok használatával történik. Az előirányzati kódokhoz rendelhető az előirányzat hatásköre (Eredeti, stb.), valamint határozat szám.

Bér kötelezettségvállalás kezelés
 • A bérszámfejtési adatok alapján kötváll. generálás könyvelési naplóba

 • Bér kötelezettségvállalás és korrekció (időszak) – Éves bér kötváll. adatok rögzítése havi bontásban, melyet a tényleges havi számfejtési adatokkal, automatikusan korrigál a program a könyveléshez.

 • Bér kötváll. generálás és korrekció, görgetés (időszak) – a tényleges havi bontású kötváll. adatok és a tényleges, havi számfejtési adatoknak megfelelő kötváll. különbségét a program továbbgörgeti a következő időszak kötvállalásának terhére/javára.

Bér kötelezettségvállalás teljesítés kezelése

A havi számfejtési napló adatai alapján a program előállítja a bér kötváll teljesítés naplót, ami az aktualizálással a főkönyvi könyvelésbe kerül.

 • Előirányzat analitika kezelése (EG03i)
  Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításáról az EG-03I jelű bizonylat kitöltéséhez és a könyvelési tételek előállításához szükséges adatok nyilvántartása, karbantartása.

 • Fejezet EG… bizonylatok kezelése
  A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó EG.. bizonylatok kezelése a nyomtatványok kitöltéséhez szükséges adatok nyilvántartását, valamint az adatlapok nyomtatását biztosítják.

Kimutatások
 • Előirányzatok egyeztetése: az űrlapok előállításához leíró táblák definiálása, a felhasználó által. Lehetőséget biztosít a standard űrlapoktól eltérő tartalmú kimutatások készítésére.

 • Főkönyvi kivonat 17. m. (2010-től): a 249/2000. Korm. rendelet 17. számú mellékletének változása miatt az új formájú főkönyvi kivonat előállítása. A régi is megmaradt, amivel tetszőleges formában továbbra is készíthetünk költségvetési főkönyvi kivonatot Költségvetési évtől függetlenül. Megnevezése: Főkönyvi Kivonat 17.m. (2009-ig).

 • Előirányzatok %-os teljesítés: adott időszakra könyvelt előirányzatok és azok teljesítésének legyűjtése, százalékos összehasonlítása.

 • Mérlegjelentés: tetszés szerinti kimutatás definiálását biztosítja a mérlegjelentés formátumának megfelelően.