Ügyfélkapu

K11-es űrlapok elkészítéséhez a GriffSoft Informatikai Zrt. központilag definiált programot ad, amely a főkönyvi könyvelt adatokból előállítja a törvény szerinti aktuális kimutatásokat. A központi definiáláshoz biztosítunk egy KGR számlatükröt, szakfeladat és kormányzati funkció állományt. Az adott intézmény egyedi számlatükrében főkönyvi számlaszámonként hozzá kell rendelni a KGR számlaszámokat, valamint a szakfeladat törzsben a KGR szakfeladatot. Az előírt adatszolgáltatás mellet lehetőség van különböző szűrési feltételek megadásával egyedi tartalmú kimutatások készítésére. A beszámolásra kötelezettek definiálásával az Önkormányzatok így elkészíthetik az egy adatbázisban lévő adatokból külön – külön a kisebbségek, ill. az önkormányzat és az összesen adatszolgáltatást. Költségvetési intézmények részben önálló intézmények,
az intézmény és az összesen adatszolgáltatást. Az adatok lekérdezhetőek a bevallási időpontoktól független idő intervallumokra, valamint az adatszolgáltatási ezerre kerekítés mellet kerekítés nélkül, és millióra kerekítve. Az adatszolgáltatási paramétertáblák lekérdezhetőek, és szükség esetén, a helyszínen módosíthatóak. 


Mérlegjelentés – PMINFO

A kimutatás azon az elven készül, hogy a program a jelentés sorokhoz tartozó főkönyvi számlaszámokat leválogatja. Annak megfelelő oszlopba kerülnek a leválogatott adatok, hogy mely ellenszámlákkal szemben kerültek a főkönyvi könyvelésbe. A mérlegjelentés állományáról TXT állomány készül, amely az adatszolgáltatási adathordozóra exportálható.

 

K11

Ez a program előállítja azokat az űrlapokat, amelyek a főkönyvi könyvelés adataiból elkészíthetőek. A számlatükörhöz rendelt KGR számlaszámok alapján a főkönyvi adatokból adatkockákat képez. Az adatkockák alapján a GriffSoft Informatikai Zrt. által elkészített, Excel űrlapokba feltöltődnek az adatok. Az űrlapok nyomtathatók, illetve TXT állomány is keletkezik, amely az adatszolgáltatási adathordozóra exportálható.
Az űrlapok közötti kerekítést az adatszolgáltatási adathordozón kell elvégezni.