Ügyfélkapu

 

Az üzemgazdasági főkönyv modul használatával lehetővé válik a költségvetési intézmények számára, hogy kiadásaikról és bevételeikről - a pénzforgalmi mellett - egy másfajta szemléletben is vezessenek főkönyvi nyilvántartást.
Ez a szemlélet az üzemgazdasági-, vagy eredményszemlélet, mely pl. a költségeket nem a pénzforgalom megtörténtekor, hanem már felmerülése pillanatában megjeleníti a könyvekben.
Mindezt úgy, hogy nincs szükség - a pénzforgalmi könyvelés alapjául szolgáló mellett - külön pénzügyi analitika vezetésére, mert a pénzügy modulból főkönyvi feladással, a pénzforgalmi főkönyv mellett párhuzamosan, bekerülnek az adatok az üzemgazdasági főkönyvbe is.
A modul használatát elsősorban azon költségvetési szerveknek ajánljuk, amelyek döntéshozói a pénzforgalmi főkönyvből kinyerhető vezetői információkon túl igényt tartanak más szemléletű információkra is döntéseik megalapozásához.
A modul funkcionalitása nagyban megegyezik a Főkönyv modul eredményszemléletű funkcionalitásával. Vagyis nem szerepelnek benne a kimondottan költségvetésre jellemző funkciók (pl. K11 beszámoló készítése, előirányzatok kezelése) és nem szerepelnek azok a funkciók, amiket nem kell párhuzamosan a költségvetési és az eredményszemléletű főkönyvben is elvégezni (értékvesztés, belső munkalapok).
Az üzemgazdasági főkönyv modulra is jellemzőek azok az előnyök, amelyekkel a főkönyv modul bír; röviden:

  • az intézmény számára legfontosabb kimutatások a felhasználó által szabadon definiált formában készíthetők el és automatizálhatók (pl. számlakarton, főkönyvi kivonat, eredmény-kimutatás stb.);
  • a bizonylatok kiállítását valamennyi devizanemben támogatja;
  • a standardizálható költségfelosztások előzetesen definiált arányban egyszerű programindítással végrehajthatók;
  • zárt időszakba újabb tételek nem adhatók fel;
  • automatizálhatóak az éves zárlati tevékenységek (eredményszámlák zárása, mérlegszámlák zárása, következő év nyitása).

Törzsek
A FORRÁS SQL többi moduljához hasonlóan ez a modul is a főkönyvi modul törzseit használja, egyetlen kivétellel: ez a számlatükör.
Üzemgazdasági számlatükör
Az üzemgazdasági főkönyv modulban az üzemgazdasági (személetű) számlatükröt kell az intézményeknek feltölteniük, amelyet – a szabályos működés érdekében - meg kell feleltetni a pénzforgalmi számlatükör elemeivel.
A feladat megkönnyítése érdekében bevezettünk egy ellenőrző funkciót, mely összeveti a két számlatükröt és jelzi, ha nem megfelelő (vagy hiányos) az összerendelés.

Napló
Az üzemgazdasági főkönyv modulban is – hasonlóan a főkönyv modulhoz - naplókba történik a főkönyvi rögzítés. A különbség mindössze annyi, hogy speciális naplóba – ez az üzemgazdasági napló.
A menüpontban ezen naplók nyitására, zárására, törlésére, illetve a könyvelési adatok rögzítésére van lehetőség.

Kivonat
Hasonlóan a főkönyvi modul kivonatkészítőjéhez, itt állíthatók elő a számlakartonok, a főkönyvi kivonatok, definiálható a mérleg- és eredmény-kimutatás szerkezete, valamint tetszőlegesen definiálható lekérdezések, listák a főkönyv adataiból. A lekérdezések lehetővé teszik a könyvelt tételek visszakeresését bizonylat mélységig.
Számlakarton
A funkció a számlakartonok lekérdezését és nyomtatását biztosítja tetszőlegesen meghatározott könyvelési időszakra (pl. ez lehet csak egy hónap, de lehet a pénzügyi és teljes intervalluma is). A számlakartonon szereplő adatok körét és mélységét a felhasználó határozhatja meg (pl. szükség lehet egy számlakarton nyomtatására oly módon, hogy azon csak a számlaszám, a bizonylatszámok és a könyvelt Tartozik, Követel, Egyenleg összegek szerepeljenek, de más esetben szeretnénk a kartonon látni az előzőeken túl a bizonylatok dátumát, a könyvelt összegeket devizában is, valamint a költséghelyeket és a munkaszámokat). A számlakartonok formátumát csak egyszer kell definiálni, azt követően a kiválasztott formátumban a program elkészíti a megfelelő listákat.
Főkönyvi kivonat
A számlakartonokhoz hasonló módon definiálhatjuk a megfelelő főkönyvi kivonatok formátumát, a megjelenítendő adatok mélységét, a számlaszámok intervallumát (pl. szükségünk lehet csak összesítő kivonatok elkészítésére, máskor az 5-ös számlaosztály kivonatát akarjuk látni számlaszám, ellenszámla, költséghely, elszámolási egység mélységben). A kivonatok formátumát csak egyszer kell definiálni, a kiválasztott formátumnak megfelelő kivonatot a program automatikusan elkészíti. Az időszakok meghatározása természetesen itt is opcionális.
Számlaosztályok kimutatása
Összesített kimutatás - gyors jelentés - a számlaosztályok első pozíciójára összesített jelentés (1-től 9 számlaosztályra könyvelt összesen) tetszőleges könyvelési időszak(okra).
Mérlegkimutatás
A mérlegkimutatás szerkezetét a felhasználó definiálja. Éppen ezért a mérleg szerkezete lehet sokkal részletesebb, mint a számviteli jogszabályok által meghatározott mérlegszerkezet. A mérleg sorait és összegfokozatait egyszer kell definiálni, ezt követően a mérlegkészítés bármikor futtatható, tetszőlegesen meghatározható időszakokra.
Eredmény-kimutatás
Az eredmény-kimutatás szerkezetét a felhasználó definiálja. Éppen ezért az eredmény-kimutatás szerkezete lehet sokkal részletesebb, mint a számviteli jogszabályok által meghatározott szerkezet. A eredmény-kimutatás sorait és összegfokozatait egyszer kell definiálni, ezt követően az eredmény-kimutatás bármikor futtatható, tetszőlegesen meghatározható időszakokra.
Évközi eredmény lekérdezése
Gyors jelentés, ami az ötös (ill. hatos, hetes), valamint a nyolcas, kilences számlaosztályokra könyvelt tételeket a számlaosztályok első pozíciójára összesítetten jeleníti meg, kiszámítva a nyers eredményt is. Az időintervallum meghatározása itt is opcionális.
Lekérdezések
A fentieken túl lehetőség van a főkönyvben rögzített tételekről tetszőleges szempontú és összegfokozatú kimutatások előállítására, az éppen felmerülő igényeknek megfelelően (pl. ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy költséghelyen egy adott munkaszámra eddig mennyi költség merült fel, azt az általános lekérdező segítségével kaphatjuk meg).

Havi zárás
A főkönyvi modulban is szereplő felosztáson kívül a havi zárlati teendők között kapott helyet a szakfeladatok vetítési alapjainak átadása, illetve az ellenőrzés a pénzforgalmi főkönyvvel.
Szakfeladatok vetítési alapjainak átadása
Az eredményszemléletű könyvelés pontosabb képet nyújthat az egyes szakfeladatok érdekében felmerült költségekről; a menüpont segítségével lehetővé válik az intézmények számára, hogy ezeket az arányokat (vetítési alapokat) felhasználják a pénzforgalmi főkönyvi adatok felosztása során (pl. a szakfeladatos űrlapokhoz).
A felosztás működése: az arányok definiálását követően a program automatikusan állítja elő az átterhelések könyvelési tételeit az üzemgazdasági naplókba, amelyeket zárni kell, hogy megjelenjen a felosztás eredménye az üzemgazdasági főkönyvben.
Ellenőrzés a pénzforgalmi főkönyvvel
Egy ellenőrző program, mely összeveti a pénzforgalmi és az üzemgazdasági főkönyv adatait. Mivel a pénzforgalmi feladás akkor is megtörténhet, ha az üzemgazdasági feladás nem sikerült (pl. összerendelési hiba okán), szükséges a havi zárlati teendők közé beiktatni egy ellenőrzést, mellyel kiszűrhetőek azok a tételek az analitikából, amelyek csak a pénzforgalmi főkönyvbe kerültek feladásra és ezért hiányoznak az eredményszemléletű könyvelésből.

Év zárás A funkció a klasszikus évzárlati tevékenységeket végzi el, naplót készítve a zárlati tételekről, melyek ezt követően a főkönyvre zárhatók. Ezek az eredmény- és mérlegszálák zárása, valamint a következő év nyitó állományának generálása.