Ügyfélkapu

Határozatok Pénzügyi Bonyolítása modul

 

A Határozatok Pénzügyi Bonyolítása (HPB) modul feladata a hatósági események pénzügyi-számviteli szemléletű nyilvántartása és bonyolítása, mely történhet a bizonylatok kézi rögzítése alapján vagy a szakmai alrendszertől átvett adatok alapján. A pénzügyi bonyolítási alrendszer egy speciális Forrás modulként készült el, amely a standard pénzügyi modul kiegészítésének tekinthető.

a./ Alapadatok (azonosítási adatok)
A hatósági események (bírságok, segélyek) alapadatai a szakmai alrendszerben keletkeznek. A HPB alrendszerbe a jogerőre emelt határozat pénzügyi adatait kell átvenni, vagy rögzíteni.
Ha egy eseményhez több hatóság kapcsolható az adatok között lényeges információ, hogy a jogerőre emeléshez volt-e másodfokú határozat és azt, melyik hatóság hozta. Ugyancsak a szakmai alrendszerben történhet egy jogerős határozat módosítása (befizetési határidő, bírság összege), amit szintén át kell venni a HPB alrendszerbe. Az átvétel történhet interfészen keresztül vagy kézi rögzítéssel. Az átvett alapadatok a Forrás pénzügyi alrendszerében, mint követelések jelennek meg. Könyvelésük a pénzügy modulból történik.

b./ Bírságoltak adatai
Egy határozathoz több bírságolt (több befizető) is tartozhat (pl. ha egy társas házra vetnek ki építési bírságot) ebben az esetben a követeléseket az összes befizetőre kell létrehozni.

c./ A program kezeli a részletfizetési ütemezés adatai.

d./ Jogerős határozat bírósági fellebbezési adatai.
A szakmai alrendszerben keletkeznek a bírósági fellebbezés és bírósági határozat adatai. Ezek alapján kell rögzíteni vagy interfészen át venni a HPB alrendszerbe azokat az információkat, melyek a pénzügyi tevékenységhez szükségesek.

e./ Követelések, kötelezettségek előírásának adatai
A pénzügyi alrendszerben keletkeznek bizonylatolt formában a határozat adataiból. Teljes körű pénzügyi kezelésük a pénzügy modulban történik. A HPB modulban a határozaton a módosítások nyomon követhetőek.

f./ Végrehajtási (pénzbehajtás) adatok.
A szakmai alrendszerben keletkeznek ezek a bizonylatok is. Ide tartoznak a fizetési felszólítások, a végrehajtásra átadás az APEH-nek, a bírósági végrehajtónak történő átadás, a bírság elengedése, a bírság elévülése, a bírság behajthatatlanná tétele. Ezeket az adatokat át veszi a HPB alrendszer a határozaton megjelenik a változás és ennek megfelelően bizonylatoltan korrigálja a program a követelések és kötelezettségek állományát a pénzügy modulban.

g/ Hatósági törzsadatok nyilvántartása
Ide tartozik a hatóság azonosítója, megnevezése, címe, bankszámla száma. Ezek alapján történhet a bírság befizetések szétosztása és az utalás a hatóságok felé, ha ez szükséges. Egy hatóság megszűnése esetén a határozatok és az előírások is egy utód hatósághoz kerülnek át. Erről a változásról a szakmai alrendszernek kell adatot szolgáltatni a HPB alrendszer felé.

h./ Pénzmozgási adatok (jóváírások, terhelések)
Ezek a bírságolt viszonylatában a befizetések és visszafizetések (beleértve a késedelmi pótlék befizetéseit is), valamint az eljárásban közreműködő hatóságok számára történ kifizetések. Ezek a pénzügyi alrendszerben keletkeznek. A HPB-ben az alapadatok kartonján megjelennek a változások.
A banki bizonylatok rögzítésekor lehetőségünk van a kapcsolódó határozatra hivatkozni, aminek hatására a program automatikusan bejegyzést tesz a megfelelő határozatba, azaz hozzáfűz egy törlesztés tételt.
A HPB-ben a tételeket egy algoritmus automatikusan párosítja a határozat kartonokhoz.
Lehetőség van arra is, hogy az algoritmus által be nem azonosított tételeket kézzel párosítsuk. A beérkezett teljesítések és a hozzájuk tartozó határozatok összerendelésével, illetve beazonosításával valójában egy mini folyószámla keletkezik, melyben pontosan látható és követhető az előírások és a teljesítések üteme, illetve megvalósulása.

i./ Bírság - befizetés és - visszafizetés szétosztásának előírására van lehetőség az alábbiak szerint:

  • Nyilvántartó intézmény része
  • 1. fokú határozatot hozó szerv része
  • 2. fokú határozatot hozó szerv része
  • területileg illetékes önkormányzat része

A pénzek szétosztását mindig a pénzmozgás időpontjában érvényben lévő jogszabályi százalékok arányában végzi a program. Ez az adat a HPB alrendszerben képződik. A pénzügy modulban kötelezettségként jelenik meg.

j./ Késedelmi pótlékok kivetése (előírása) adatok.

A késedelmi pótlékok kivetési adatai a szakmai alrendszerben képződnek és át kell venni a HPB alrendszerbe, a pénzügy modulban követelési bizonylatként van nyilvántartva.

Az általános lekérdező segítségével minden tábla (törzsadat és nyilvántartás) lekérdezhető és tetszőleges lista állítható elő belőle.
Az olyan a kimutatásokhoz szükséges adatok, melyek nem állíthatóak elő egyszerű lekérdezéssel, egy elő leválogatás, azaz adatelőkészítés után kérdezhetők le.