Készlet - eszköz alrendszer

A készélet - eszköz alrendszer eszköz modulja a befektetett eszközökön belül az immateriális javak és tárgyi eszközök számviteli nyilvántartására, valamint a vagyonvédelemi előírásoknak eleget téve alkalmas az eszközök mennyiségi és értékbeni könyvelésére, teljes életciklusának, tárolási helyének idősoros nyomon követésére. Lehetőség nyílik az állománynövekedések, valamint az állománycsökkenések mellett az átsorolások és áthelyezések program által vezérelt un. generatív funkciók segítségével a vállalkozásnál/intézménynél bekövetkezett gazdasági események csoportos végrehajtására, amely jelentős mértékben leredukálja az esetleges tömeges beszerzések, év végi selejtezések, vagy éppen az átszervezések miatti költözések következtében megnövekedett adminisztrációra fordított időt. Kis értékű eszközök, valamint leltárköteles készletek csoportos, cikkszám alapú, egyedi azonosítók (gyári szám, leltári szám stb.) nélküli cikkek nyilvántartására az érték nélküli készletek modul alkalmas.
Forgóeszközök között kimutatott raktári készletek folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartása a készlet modulokban történik. Két modulra tagozódik: a raktározási folyamatokat ellátó készlet nyilvántartási modulra, valamint az anyagkönyvelést támogató készlet könyvelési modulra. A készlet nyilvántartási modul a raktári növekedések, csökkenések, raktárok közötti vagy éppen raktáron belüli áttárolások mennyiségi bizonylatolására szolgál. A készlet könyvelési modul a készlet növekedések és csökkenések, a cikk törzsben definiált különböző metódus alapján történő árazást, gazdasági események könyvelését, főkönyvi feladását, leltározását szolgálja.
A bárkóddal ellátott eszközök és készletek mérleg alátámasztó vagy akár folyamatos leltározását a notebookos vagy pda-s leltár felvevő és a leltár kiértékelő modul biztosítja, amely lehetőséget nyújt a hiány – többlet párok összevezetésére és a nyilvántartási szerint tárolási helyekről a leltár felvétel alapján történő csoportos áthelyezésre.

Készlet nyilvántartási modul
Készlet könyvelési modul
Tárgyi eszköz modul
Érték nélküli készletek modul
Vonalkódos eszköz leltár