Ügyfélkapu

A készlet nyilvántartási modul fő funkciói a raktári ki- és bevételezések, az átsorolások, áttárolások bizonylatolása, valamennyi mozgás készletkarton szerinti idősoros nyilvántartása, az utalványozás, a gyári szám nyilvántartása, a saját göngyölegek nyilvántartása, valamint a minőségbiztosítási információk mozgásokhoz kapcsolt regisztrálása.
A rendszer eleget tesz a szigorú számadású bizonylatok kezelésére vonatkozó követelményeknek. A készletmozgások bizonylatainak felvitelével egyidejűleg - ismételt adatbevitel nélkül - a készletnyilvántartó kartonok vezetése is megtörténik.
A modul lehetővé teszi a bizonylatok, kimutatások egyszerű, gyors lekérdezését, tetszőleges formátumú listák előállítását.

Törzsek
A Forrás ügyviteli rendszer alapelve, hogy minden adat csak egyszer kerül rögzítésre. Ezért a készletnyilvántartás gyakorlatában gyakran ismétlődő adatokat, csoportosítási szempontokat és könyvelési utasításokat törzsállományokba rendezi. A feldolgozás folyamán elegendő a törzsekben szereplő adatok kódjaira hivatkozni. A készlet nyilvántartási modul törzsei természetesen szoros kapcsolatban vannak a pénzügyi és főkönyvi modul törzseivel (pl. a számlatükröt a rendszer a főkönyvi modul, a partnertörzset a pénzügyi modul törzseként kezeli).

Cikkcsoport
A nyilvántartott készletek főkönyvi készlet-számlaszám szerinti besorolásának törzse. Rövid kód formájában meghatározza a cikkszámnak megfelelő főkönyvi nyilvántartási számlaszámot.

Raktár
A raktári készletek alaptáblája maga a raktár-definíciós tábla, mely tartalmazza a raktár jellemző adatait, mint például a raktár típusát, címét, elszámolási egységét, negatív készlet kezelésének lehetőségét. A készletek tároló helyeinek törzsállománya, amely fizikai (pl. anyagraktár) és logikai (pl. úton lévő) helyet egyaránt meghatározhat.

Műszaki besorolás
A készletek műszaki szempontú csoportosítása, valamint azok műszaki besorolás szerinti meghatározása a műszaki besorolás-csoport és a műszaki besorolás összerendelése alapján.

Vámtarifa besorolás
A készletek vámtarifa szerinti besorolása.

Készletnyilvántartó karton
A készletnyilvántartó karton egyértelműen definiálja az adott raktár egy cikkszámát, azonban egy cikkszámnak ugyanazon a raktáron belül több kartonja is lehet (kontrolling kódonként, szériaszámonként, lejárati dátumonként stb.). Továbbá tartalmazza a cikkszám cikkcsoport kódját, valamint a cikkcsoporthoz rendelt készlet számlaszámot, a negatív készletkezelési információt, valamint az aktuális mennyiségi, illetve beállítástól függően az értékegyenleget.

Raktári mozgások
A készletnyilvántartás alapja a cikkszámok, raktárak és mozgásnemek, valamint a könyvelési utasításokat meghatározó - Főkönyvi modulban definiált - törzsek rendszere. A készlet nyilvántartási modul fő funkciói a raktári be- és kivételezések, valamint az átsorolások, áttárolások bizonylatolása, valamennyi mozgás készletkarton szerinti nyilvántartása, illetve a minőségbiztosítási információk mozgásokhoz kapcsolt regisztrálása. Kezeli az idegen készleteket, megvalósítja a gyári számos, illetve vonalkódos nyilvántartást, kezeli a cseregöngyölegek nyilvántartását. A raktári készletmozgások bizonylatolásával egyidejűleg - ismételt adatbevitel nélkül- a raktári készletkartonok is vezetésre kerülnek. Az információtartalmában megkülönböztethető raktári készletmozgás típusokat a program menü szinten megkülönbözteti, részben a bizonylati formátumok jobb áttekinthetősége, részben készletkönyvelési szempontok miatt. A készletnyilvántartó kartonok aktualizálása a mozgásbizonylatok alapján automatikusan történik.

Raktári bevételezések
A raktári bevételezések alapvető típusai a vásárlásból, termelésből, nyitásból, egyéb növekedésből és úton lévőből származó készletmozgások. A bizonylatok formátuma a mindenkori mozgástípusnak megfelelő. A mozgásbizonylat rögzítésével egyidejűleg bevitelre kerül - részben az előre definiált törzsadatokon keresztül, részben kézi bevitellel- a bizonylat további feldolgozásához szükséges valamennyi információ (pl.: a bevételezésekhez kapcsolódó kimutatásokhoz szükséges csoportosító és gyűjtő szempontok információi, könyvelési utasítások, stb.). Az ártételek felvitelére a rendszer beállításától függően a készlet nyilvántartási és a készletkönyvelési modulban is van lehetőség.

Raktári kiadások
A raktári kiadások alapvető típusai az értékesítésre, felhasználásra, termelésre kiadás, egyéb csökkenésből származó készletmozgások, valamint az úton lévő raktárba történő kitárolásból. Az év végén generált záró bizonylatok szintén a raktári kiadások közé sorolandók. A bizonylatok formátuma a mindenkori mozgástípusnak megfelelő. A mozgásbizonylat rögzítésével egyidejűleg bevitelre kerül - részben az előre definiált törzsadatokon keresztül, részben kézi bevitellel- a bizonylat további feldolgozásához szükséges valamennyi információ (pl.: a kiadásokhoz kapcsolódó kimutatásokhoz szükséges csoportosító és gyűjtő szempontok információi, könyvelési utasítások, stb.), az ártételek kivételével, amelyeket a készletkönyvelési modul generál.

Áttárolás
A készletek egységes rendszeren belüli nyilvántartása lehetővé teszi, hogy az áttárolásokat, készletcsoportokon belüli mozgásokat ismételt bizonylatolás nélkül lehessen regisztrálni (pl.: nem kell új bizonylatot kiállítani, ha egyik raktárból a másikba, egyik cikkszámról a másikra átminősítéssel, stb. áthelyezés történik), a megfelelő, csökkenési és növekedési oldali adatok megadásával.
A program a következő viszonylatokban teszi lehetővé az átsorolásokat: raktárból raktárba, raktáron belül nyilvántartási kartonról nyilvántartási kartonra, áttárolás bérmunkaraktárba, és áttárolás bérmunkaraktárból. A mozgásbizonylat rögzítésével egyidejűleg bevitelre kerül - részben az előre definiált törzsadatokon keresztül, részben kézi bevitellel- a bizonylat további feldolgozásához szükséges valamennyi információ (pl.: a bevételezésekhez kapcsolódó kimutatásokhoz szükséges csoportosító és gyűjtő szempontok információi, könyvelési utasítások, stb.), az ártételek kivételével (az ártételek felvitele a készletkönyvelési modulban valósul meg).

Utalványozás Az utalványozás funkció biztosítja a készlet kiadást megelőző bizonylatok rögzítését és nyilvántartását. Így elkerülhetővé válik a papír alapú utalványozási feladat, valamint a raktári kiadáskor is a bizonylatok is automatikusan generálhatóak az utalványozási bizonylat alapján. Utalványozásra csak az utalványozói törzsben megadott személyek jogosultak.

  • Az utalványozási bizonylat rögzítése során meg kell határozni, hogy mely cikkből, melyik raktárból milyen mennyiség kiadására van szükség. Az utalványozó személye határozza meg, hogy mely raktárból jogosult készletet utalványozni.
  • Az utalványozott tételek közül a raktárosnak meg kell határoznia, hogy ténylegesen mekkora mennyiséget tud kiadni a raktárból, illetve melyik kartonról történik a kitárolás. A bizonylat zárásával egyidejűleg megtörténik a kiadási bizonylat generálása, illetve a ki nem adott tételekből újabb utalvány generálása.
  • Utalványozott tételek lekérdezése Az általános lekérdező segítségével ellenőrizhető, hogy az utalványozott és a ténylegesen felhasznált készletek mennyisége hogyan alakult, illetve melyek azok a tételek, amelyek még kiadásra várnak.
VPOP
A VPOP által meghatározott jövedéki adó kimutatása, adóraktárak havi zárókészletének kimutatása, adóköteles cikkek lekérdezése, termékmérleg lekérdezése.

Gyári szám nyilvántartás
A készlet nyilvántartási modul lehetővé teszi a készletekhez a gyári szám hozzárendelését. Bizonylatonként, cikkenként kell rögzíteni a gyári számokat (a cikk törzsben adható meg egy adott cikkről, hogy a felhasználó kívánja-e az a gyári számok megadását). Ezáltal lekérdezhető egy adott gyári számú cikk mozgása mennyiségben és értékben. Biztosított a beszállítóhoz, cikkhez, gyári számhoz kötődő garancia típusok megadása is. A gyári számok leltározása történhet aktuális időpontra és visszamenőlegesen is. Így nem csak arra a kérdésre kaphatunk választ, hogy mi van a raktárban, hanem visszamenőlegesen arra is, hogy egy adott napon mi volt a raktárban.

Főbb funkciók

Gyári szám tábla karbantartása
A bevételezési és kiadási bizonylatok rögzítése során, rögzíteni lehet a bevételezett, illetve kiadott cikkek gyári számát, a garancia típusát. A lerögzített adatok a gyári szám tábla karbantartása funkcióban módosíthatók. A gyári számok a bizonylathoz és cikkhez rendeltek, így biztosított, hogy a gyári számos cikkek mozgása lekérdezhető legyen.

Gyári számok leltárlistája
A leltárlista készülhet egy adott raktárban szereplő valamennyi cikkre, vagy valamely cikkre függetlenül attól, hogy mely raktárban található. A leltározás történhet aktuális és visszamenőleges időpontra is.

Garancia típusok
Az előforduló beszállítói garancia típusok rögzítésére szolgáló törzs. A garancia típusok cikkhez és beszállítóhoz rendelését biztosító törzsállomány.

Lekérdezések
A gyári számok lekérdezése történhet mozgásonként, bizonylatonként tételesen és összesítve. Lehetőség van egy adott cikk gyári számainak, illetve mozgásainak listázására mennyiségben és értékben.

Cseregöngyölegek nyilvántartása
A cseregöngyöleg funkció biztosítja a saját tulajdonú cseregöngyölegek kint lévő egyenlegeinek nyilvántartását partnerenként (szállítási cím, bolt). Az indulás dátumának megfelelő kint lévő egyenlegek rögzítését követően a program leválogatja a nyitást követő forgalom aktuális egyenlegét. A nyilvántartás segítségével lekérdezhető és ellenőrizhető, hogy egy adott partner által visszaszállított göngyöleg valóban a felhasználótól származik-e, jogos-e a visszaszállítás.

Főbb funkciók

Nyilvántartás karbantartása
Induláskor fel kell vinni az indulás dátumának megfelelő kint lévő egyenleget boltonként és cikkszámonként. Új bolt, illetve új göngyöleg cikkszám esetén is, még ha az előzetes - nyitó - egyenleg nulla is.

Egyenlegek aktualizálása
A készlet nyilvántartás és a kereskedelmi modul adati alapján leválogatja partner (bolt) / cikkszám párosra a nyitást követő forgalom aktuális egyenlegét és beírja az indítást követő forgalom egyenlege mezőbe.

Nyilvántartás lekérdezése
Partnerenként, cikkenként lekérdezhető az aktuális kint lévő saját göngyöleg egyenlege.