Ügyfélkapu

A könyvelési modul biztosítja a mennyiségben vezetett nyilvántartások értékelését, könyvelését és főkönyvi feladását, a leltárfelvitelt és elemzést, valamint az évzárlati tevékenységek elvégzését.
Készleteinket elszámoló áron, beszerzési áron, mérlegelt átlagáron, valamint valós idejű (haladó) átlagáron tarthatjuk nyilván. A készlet csökkenések árazását a cikktörzsben definiált készletértékelésnek megfelelően a program automatikusan számítja.
Környezetvédelmi jelentést készít a hatályos környezetvédelmi törvény alapján a hatóság felé, a kibocsátott és visszavásárolt göngyölegek és csomagolóanyagok (ragasztott címkék, kupakok stb.) mozgásáról időszaki bontásban.

Árazás
Az árazás funkció kétlépcsős folyamat. Az első lépcsőben a készlet bevételezésekhez (beszerzésekhez) kapcsolódó ártételek felvitelére kerül sor, a második lépcsőben a beszerzési ártételek alapján számított beszerzési árakból programmenetes felhasználás árazás történik. Egy raktári készlet bevételezés több ártétel tartozhat (beszerzési ár, szállítási költség, VÁM, egyéb járulékos költségek, stb.), melyeknek felvitele sem tételszámban sem időben nem korlátozott. A felhasználás árazása a választott készletértékelési módtól - mely cikkenként szabadon definiálható - függ. Az elszámoló áras cikkek esetén minden mozgás árazása automatikusan, a cikk törzsben rögzített ár alapján történik.

Főbb funkciók

Beszerzési árak rögzítése
Beszerzési árak rögzítésére beszerzési áras, mérlegelt átlagáras, valós idejű (haladó) átlagáras készletértékelési eljárásoknál van szükség. Az árazás időben sem korlátozott, azaz egy jóval később tudomásunkra jutott beszerzési költséget is pontosan be tudunk címezni a megfelelő bevételezéshez. Amennyiben a könyvelés időszakában még nem ismert a beszerzés tényleges értéke, a várható beszerzési értéket kell rögzíteni, mely a tényleges árra a későbbiekben korrigálható. A program egy bevételezési tételsorhoz tartozó valamennyi ártétel felgyűjtésével határozza meg a beszerzés értékét, és a választott készletértékelési módtól függ majd, hogy milyen módon számítja ki a felhasználás értékeit.

Bevételezések árellenőrzése
Az ellenőrzési funkció biztosítja a beszerzési ártételek, és a Pénzügyi modulban nyilvántartott szállítói számlák értékbeli, illetve az ártételek és a mozgásbizonylatok mennyiségbeli összevetését, az eltérések kimutatását.

Beszerzési költség felosztása
A lerögzített szállítói számlákon szereplő járulékos költségek felosztása a felhasználó által megadott bevételezési jegyek és áruszámlák alapján. A felosztás történhet mennyiség, érték, vagy vám % arányában.

Bevét-szállító ellenőrzés szállítóból árazáshoz
A szállítói számlák alapján történő árazás esetén összeveti a megadott időszakhoz tartozó raktári bevételezéseket és a szállítói számla sorain szereplő mennyiségeket cikkenként. A listában az eltérések kerülnek kiíratásra.

Beszerzés árazás szállítóból
Lehetőség van a raktári bevételezések szállítói számla alapján történő beárazására. Ennek feltétele, hogy a számla sorai tételesen (cikkenként) legyenek rögzítve.

Elszámoló áras bevét árazás
Az elszámoló ár cikkenként kötött ár, mely a cikktörzsben definiált. Az elszámoló áron nyilvántartott készletek bevételezési sorainak ártételeit program generálja a cikktörzs alapján.

Elszámoló áras lekérdezések
A funkció az elszámoló áras beszerzési ártételek és mozgásbizonylatok lekérdezését és listázását biztosítja tetszőleges időintervallumra, formátumban és rendezettségben

Saját termelésű készletek bevételezésének átértékelése önköltségre
Az időszak végén, utókalkulációval megállapított tényleges önköltségre való automatikus átárazást biztosító funkció. Az átárazás megadott időszak intervallumban történhet.

Felhasználás árazása
A beszerzési ártételek rögzítése (illetve elszámoló áras készleteknél generálása) után a felhasználás és egyéb készletcsökkenés mozgások értékeiről a program ártételeket generál. Amennyiben a beszerzések árazásánál visszamenőleges az ártétel felvitele, illetve árkorrekció történt, a program módosítja a felhasználás ártételét, vagy a felhasználásra is árkorrekciós tételt generál, attól függően, hogy az eredeti felhasználás ártétel már főkönyvre feladott volt-e, vagy sem. A felhasználás ártételének generálását a program a választott készletértékelési módtól függően hajtja végre.

Árazatlan felhasználások
A mennyiségi készletcsökkenési mozgásbizonylatok, és a hozzájuk generált ártételek ellenőrzésekor a program kimutatja azokat a tételeket, amelyekre valamely oknál fogva nem tudott ártételt generálni, a hiba okának megjelölésével.

Felhasználás lekérdezése
A készletcsökkenési mozgásbizonylatok mennyiségben és értékben, tetszőleges időintervallumra, különböző szempontok alapján rendezett lekérdezése, listázása.

Könyvelés
A beárazott mozgásbizonylatok és árkorrekciós tételek gépi és kézi kontírozása, kontírozott tételek főkönyvi feladása, készlet nyilvántartási és készletkönyvelési időszakok nyitása, ellenőrzése és zárása.

Főbb funkciók

Időszak raktári nyitása
A Készletek rendszer készlet nyilvántartási moduljában új hónap (időszak) nyitása, amennyiben az előző időszak mennyiségi mozgásbizonylatainak felvitele befejeződött és a nyilvántartás megfelel a zárás feltételeinek.

Időszak anyagkönyvelési nyitása
Anyagkönyvelés szempontjából egy hónap nyitható egy időben a raktárival is, de általában - mivel bevételezéseknél a mennyiségi bizonylatok megelőzik a szállítói számlákat - a könyvelési hónaphoz tartozó ártételek felvitele későbbi időszakban kezdődhet és fejeződhet be.

Gépi kontírozás
Az ártételekkel ellátott készletváltozások automatikus kontírozása, a mozgásnemekben és egyéb törzsekben (pl.: cikkcsoport) definiált könyvelési utasításoknak megfelelően.

Kontírozási lista
A kontírozott tételek a program által, vagy kézi kontírozással felvitt főkönyvi számlaszámokkal együtt listázhatók, így a kontírozás még a főkönyvi feladás előtt ellenőrizhető.

Főkönyvi feladás nyitott naplóból
A készletváltozások kontírozott tételeiből főkönyvi feladási naplóállomány generálása, melyet a főkönyvi modul fogad, majd főkönyvre zár, de egy adott időszakon belül tetszőlegesen megismételhető. A nyitott naplóból történő ismételt feladáskor az előző feladás értékei a főkönyvből törlődnek, és az új feladás értékeivel aktualizálódnak.

Főkönyvi feladás naplózárással
A készletváltozások kontírozott tételeiből főkönyvi feladási naplóállomány generálása, melyet a főkönyvi modul fogad, majd főkönyvre zár.

Információ nyitott időszakokról, nyitott időszak állapotvizsgálata
A nyilvántartási modul által vezetett mennyiségi nyilvántartások mozgásbizonylatainak és ártételeinek ellenőrzése a zárás feltételeinek szempontjából.

Időszak zárása (mennyiségi, könyvelési)
Mennyiségileg lezárt időszakra a továbbiakban mennyiségi mozgásbizonylat rögzítése nem megengedett. Amennyiben egy hónapot anyagkönyvelés szempontjából lezárunk, úgy arra a hónapra a továbbiakban mozgásokat nem könyvelhetünk, tehát a későbbi időszakban beérkező számlákból eredő árkorrekciós tételek hatásai csak a következő időszaki (következő, illetve tárgyhavi) főkönyvben fognak megjelenni.

Leltár
Leltárfelvételi ívek nyomatása, leltárfelvételi jegyek generálása, leltárjegyek rögzítése, leltáreltérés bizonylatok és ártételeinek generálása, leltáreredmények előzetes és utólagos kiértékelése és a leltár zárása. Támogatja a fordulónapi és folyamatos leltározást. A leltár szigorú jogosultsághoz kötötten vagy anélkül is működik. A leltározási jogosultság a raktár karbantartási jogosultsághoz kötött.

Főbb funkciók

Leltárfelvételi jegy, leltárfelvételi ívek készítése
Raktáranként és cikkenként, vagy kartononként leltárfelvételi ívek és jegyek előállítása. A leltározási utasítások alapján a felhasználó határozza meg, hogy egyszerre, egy időben mely készletekre készüljenek el a leltárfelvételi jegyek. A leltárjegyek megfelelnek a szigorú számadású bizonylatokkal szemben támasztott követelményeknek.

Leltározási adatok rögzítése
A kiállított leltárfelvételi ívek alapján a leltározott készletek mennyiségének felrögzítése - az előállított leltárfelvételi jegyekre a nyilvántartástól eltérő mennyiségeket kell csak felrögzíteni - a felvétel dátumával együtt.

Leltár kiértékelése
A rögzített leltározási adatok és a nyilvántartások tételes mennyiségi összevetése, az eltérések mennyiségben és értékben kimutatása.

Leltáreltérés bizonylatok generálása, árazása
A valós mennyiségi eltérésekből leltár többlet és leltár hiány bizonylatok generálása és ártételek programmenetes előállítása.

Bizományosi készletek
A bizományosi készletek kezeléséhez szükséges nyilvántartások vezetése és a jelentések elkészítése.

Lekérdezések
Raktárforgalmi kimutatások definiálása és futtatása, beárazott tételek értékének és egységárának, havi zárókészletek és nyitott időszakok mennyiségének, értékének és egységárának lekérdezése, nyitott időszakok egyenlegének előállítása és lekérdezése.

Csomagolási jelentések
Megoldott a saját tulajdonú cseregöngyölegek szállítási címenkénti nyilvántartása, vagyis lekérdezhető és ellenőrizhető, hogy egy adott partner által visszaszállított göngyöleg valóban a felhasználótól származik-e.

Évzárás
Évzárás-évnyitás feladatainak végrehajtása mennyiségben és értékben, az évzárás feltételeinek ellenőrzése. Egyes cikkek új árainak meghatározása, átárazás végrehajtása, a legkisebb nyitott időszaktól kezdve.