Ügyfélkapu

Az intézmény immateriális javainak és tárgyi eszközeinek mennyiségben és értékben vezetett nyilvántartása, számviteli és egyéb értékelési szempontok alapján. A modul a számviteli nyilvántartás szempontjain túl lehetővé teszi az eszközök műszaki jellegű csoportosítását, a műszaki jellemzők, mint tulajdonságok felvitelét. Lehetőséget teremt az eszközök használati helyének, kapcsolódó jogi eseményeknek (pl. jelzálog), naptári forgalmi értékének időrendi regisztrálására, a biztosítási adatok kategória szerinti felvezetésére, tartozékainak és egyéb műszaki jellegű tevékenységek nyilvántartására. Ezek együttesen kiegészítő adatként határozhatók meg.

Nyilvántartás

Eszköz alapadatok
Az eszköz alapadatok tartalmazzák a legjellemzőbb, állandó és egyedi azonosítására szolgáló adatait, mint például típusát, megnevezését, leltári számát, nyilvántartásba és használatba vétel, illetve kivezetés dátumát stb. Az eszköz alapadatokhoz rendelhetők a fent felsorolt kiegészítő adatok.

Eszköz kiegészítő adatok
Az eszköz típusától függően további ismérvek adhatók meg, melyek a következők:

 • Gépek, járművekhez kapcsolódó adatok (gyári szám, típus, gyártási év, rendszám, gépjármű papírok és műszaki paraméterei vonatkozó adatok)
 • Bútorok kiegészítés (méret, termék család, színkód)
 • Ingatlanra vonatkozó nyilvántartási adatok (terület, méretekre vonatkozó adatok, szintek száma, tulajdoni arány stb.)
 • Tenyészállatokra vonatkozó egyedi ismérvek (fajta, ivar, születési dátum stb.)
Használati, tárolási helyek
Egy eszköz „használati, tárolási helyének” definiálására, leltározás alapjául szolgál. Az elhelyezés dátuma alapján egy eszköz használati helyének változásai kronologikusan nyomon követhetők, hogy mely megyében, településen, munkahelyen, raktárban, leltárkörzeten vagy éppen mely személynél volt fellelhető. A használati hely nem azonos, illetve eltérhet az elszámolási egység (költséghely) kategóriától. A tárhely változásokról átadás –átvételi bizonylat állítható elő a programból.

Jogi adatok
Az eszközökhöz kapcsolódó jogi adatok (pl. jelzáloggal, haszonélvezettel terhelt stb.) nyilvántartása az eszköz azonosítója és a jogi tény hatályba lépésének dátuma alapján. A jogi tények a jogi szempont törzsből választhatók ki.

Forgalmi értékadatok
Az eszköz értékelés dátuma alapján az eszköz aktuális piaci, vagyonbecslő által megállapított értékének nyilvántartása a számviteli nettó és bruttó értékektől függetlenül, elkülönítetten.

Műszaki jellemzők
A eszközök műszaki szempontú csoportosítása, valamint azok műszaki jellemzőinek meghatározása a műszaki csoport és műszaki jellemző törzsei, illetve összerendelt meghatározása alapján.

Biztosítási adatok
Az eszközhöz kapcsolódó biztosítási szerződések, biztosítási értékek, érvényességi határidők nyilvántartása, a számolt aktuális bruttó érték és biztosítási kategória alapján.

Tartozékok
A főeszköz tartozékainak nyilvántartása bekerülési értékkel, cikkszámmal, mennyiséggel.

Számviteli adatok

Besorolási karton
Az eszköz nyilvántartási karton tartalmazza az eszköz számviteli szempontú besorolását, nyilvántartási számlák, kontrolling kódok stb. meghatározását, a mindenkori aktuális egyenlegek – mennyiség, bruttó, ÉCS, nettó,– megjelenítését. Egy eszközhöz a nyilvántartási szempontoknak változásának függvényében több karton is tartozhat.

Esemény
Az eszköz állományban bekövetkezett mennyiségi, értékbeli változások, gazdasági események bizonylatolását biztosítja. Az eseményeket a program menü szinten megkülönbözteti, részben a bizonylati formátumok jobb áttekinthetősége, részben a könyvelési szempontok miatt. Az eszközmozgások bizonylatolásával egyidejűleg a nyilvántartási kartonadatok is aktualizálódnak. Az események tételenkénti, kézi felvitele mellett, csoportos program által vezérelt funkciók könnyítik meg mind az állománynövekedések, mind az állománycsökkenések a rögzítését.

Elszámolás
Értékcsökkenést számol a számviteli és az adótörvény szerint, valamint tetszőlegesen meghatározható harmadik leírási kulcs alapján. A terven felüli értékcsökkenés, az értékhelyesbítés és a maradványérték mindenkor rendelkezésre áll az eszközök aktuális piaci értéke.

Könyvelés
Elvégzi az eseményekhez tartozó bruttó érték és értékcsökkenés, valamint az értékhelyesbítés automatikus kontírozását. Egy-egy esemény, pl. eladás, káresemény összetett könyvelési lépéseit a program a felépített kontírozási szabályoknak megfelelően automatikusan elvégzi, meghagyva a kézi kontírozási lehetőségét is. A besorolási kartonok bruttó értékének, értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének változásainak kontírozott tételeit feladja főkönyvi könyvelésre. A kontírozott tételek feladhatók nyitott naplóban a főkönyv felé, ezáltal lehetőség nyílik az analitika és szintetika egyeztetésére, illetve esetleges további korrekciók elvégzésre mindaddig, míg zárt naplós feladás meg nem történik.

Leltározás
Minden leltár egyedi azonosítóval ellátott. A leltárak készíthetőek fordulónap előtti (a fordulónap eseményeit a leltárkiértékelés már nem veszi figyelembe), és fordulónap utáni (a fordulónap eseményeit a leltárkiértékelés figyelembe veszi) állapot szerint. A leltárhoz leltárdefiníció alapján leltárfelvételi ívet készít, leltárjegyeket generál a leltár-fordulónap könyv szerinti egyenlegéből az eszközhöz tartozó tartozékokkal együtt vagy anélkül. A leltárfelvételi ívek készülhetnek teljes körűen vagy egy szűkebb körre vonatkozóan, tárolási hely alapján. A leltározás folyamata történhet szigorúan jogosultsághoz kötötten, amikor a kiválasztható leltározási egységek a felhasználó jogosultságához kötöttek. A generált leltárjegyek a ténylegesen leltározott mennyiséggel módosíthatóak. Leltárkiértékelést végez mennyiséggel vagy mennyiséggel és értékkel. A leltárkiértékelés módjai: hiány-többlet mozgások nélkül (előzetes kiértékelés), hiány-többlet mozgásokkal (utólagos leltárkiértékelés).

Lekérdezések
A nyilvántartott adatok lekérdezése:
 • eszköznyilvántartás teljes körű megtekintése;
 • eszköz kartonok, törzslapok nyomtatása;
 • eszköz kiegészítő adatok időbélyeges összetett lekérdezése;
 • bruttó értékek;
 • gazdasági események szerinti;
 • eszköz / karton nyitó-záró adatai alapján;
 • készíthető beszámoló listák: bruttó / ÉCS változás főkönyvi számra;
Évzárás
Bejegyzi az eszközkivezetéseket, elvégzi az évzárás feltételvizsgálatát. A záró adatok ellenőrzésével, az évzárás és új évnyitás adathelyességének feltételét valósítja meg. Tervezhető vele a következő évi értékcsökkenés.

Értékesítés
Az eszközértékesítés kivezetéssel, számlagenerálással és ÁFA-visszaigényléssel kapcsolatos bizonylatainak előállítása, a számla generálásához pénzügyi napló nyitása, számlák lekérdezése. Elvégzi az ÁFA-arányosítást. Az arányosítással visszaigényelhető ÁFÁ-t az eszközcsoport alapján a visszaigénylésre jogosult, fennmaradó hónapok számának megadásával számolja.