Ügyfélkapu

A Forrás ügyviteli rendszer érték nélkül nyilvántartott készletek modulja biztosítja a használatra kiadott leltárköteles készletek és csoportosan nyilvántartott kis értékű eszközök nyilvántartását.

Nyilvántartókönyv
A nyilvántartókönyv (szerszámkönyv) tárolási helytől függően lehet raktár, személy (leltárfelelős), munkahely vagy partner, amely meghatározza az érték nélküli készlet, egyéni azonosító számát, típusát, és egyéb, a nyilvántartással kapcsolatos adatokat.

Karton
A nyilvántartókönyvekhez kartonok tartoznak, melyeken cikkszámot vagy eszközazonosítót kell megadni. A program a kartonon vezeti az aktuális mennyiségi és értékbeli egyenleget.
A kartonokon más modulok által használt csoportosítási kódok alkalmazására is van lehetőség. Megoldott a több telephelyes feldolgozás, valamint a személyek részére kiadott eszközökkel történő elszámoltatás is.

Készlet mozgások kezelése
A bizonylatolás megegyezik a készlet és az eszköz modulokéval. A rendszer eleget tesz a szigorú számadású bizonylatok kezelésére vonatkozó követelményeknek. A készletmozgások bizonylatainak felvitelével egyidejűleg - ismételt adatbevitel nélkül - a készletnyilvántartó kartonok vezetése is megtörténik. A készlet mozgások kezelésére szolgáló funkciók menü szinten is elkülönítettek, a könnyebb áttekinthetőség és a jobb kezelhetőség miatt.

Állomány növekedés
Az érték nélküli készletek növekedésének alapvető típusai a vásárlásból, nyitásból és egyéb növekedésből származó készletmozgások. A bizonylatok formátuma a mindenkori mozgástípusnak megfelelő. A mozgásbizonylat rögzítésével egyidejűleg bevitelre kerül a bizonylat további feldolgozásához szükséges valamennyi információ
Lehetőség van arra is, hogy a beléptetést nem kell cikkenként, eszközönként elvégezni, hanem a csoportos beléptetési funkció segítségével a program egy lépésben létrehozza az adott nyilvántartási egységhez tartozó kartont, a lezárt bizonylatot, illetve érték megadása esetén az árazást is elvégzi.

Állomány csökkenés
Az érték nélküli készletek csökkenésének alapvető típusai az értékesítés és egyéb csökkenés. A lejárt kartonok kivezetését a program segítségével automatikusan meg lehet tenni. Értékesítés esetén lehetőség van a készlet kivezetésével egyidejűleg a számla generálására is. A bizonylatok formátuma a mindenkori mozgástípusnak megfelelő. A mozgásbizonylat rögzítésével egyidejűleg bevitelre kerül a bizonylat további feldolgozásához szükséges valamennyi információ.

Áttárolások
A készletek egységes rendszeren belüli nyilvántartása lehetővé teszi, hogy az áttárolásokat ismételt bizonylatolás nélkül lehessen regisztrálni (pl.: nem kell új bizonylatot kiállítani, ha egyik raktárból a másikba, befektetett eszközből érték nélkülibe, egyik cikkszámról a másikra átminősítéssel, áthelyezés történik, stb.), a megfelelő, csökkenési és növekedési oldali adatok megadásával.
Az áttárolások történhetnek raktárak között, egyének között, valamint egyének és raktárak között.

Könyvelés
Nyilvántartási értékek megadása is megadható. Az értékek megadása két lépcsőben történik: bevételezéseket kézi értékmegadással kell árazni, míg a csökkenések és az áttárolások árazása automatikus.
Az értékváltozások a nullás számlaosztályba feladható a főkönyvbe. A könyvelés havi ciklusában igazodik a főkönyvi időszakokhoz. A havi nyitást követően az ártételekkel ellátott készletmozgások könyvelését automatikusan elvégezhetjük, ha a mozgásnemekben beállított könyvelési szabályok minden információt biztosítanak a program számára.

Leltározás
A leltározás funkció biztosítja a leltárhoz szükséges bizonylatok előállítását, a leltáradatok felvitelét, és a leltárak kiértékelését, valamint a hiány - többlet programmenetes elszámolását, könyvelését. A program támogatja a fordulónapi és a folyamatos leltárfeldolgozást.