Ügyfélkapu

Megoldás egy közlekedési vállalat forgalmi területének informatikai támogatására

A korszerű közlekedésszervezést támogató információs rendszer alkalmazásának célja a szolgáltatási színvonal komoly mértékű emelése, a hatékonyság növelése és üzemeltetési költségek csökkentése. Az összehangolt közlekedéstervezés, az aktuális forgalmi helyzet pontos ismerete alapfeltétel a megfelelő utas tájékoztatás megvalósításában, ugyanakkor valós tény adatokon alapuló elszámolást tesz lehetővé. A speciális közlekedési feladatokat egymásra épülő szakmai modulokkal lehet megoldani, amelyek szervesen illeszkednek a hagyományos ügyviteli rendszerhez.
Forgalmi terület tevékenységét lefedő modulok és kapcsolataik
 A rendszer jellemzői:
  • Integráltság, illeszkedés a Forrás SQL informatikai rendszerbe
  • Egységes megjelenés, felhasználói felületek
  • Nemzetközi normáknak (ILO) megfelelőség
  • Rugalmasság, parametrizálható működési modell
  • Adatbiztonság, hozzáférések szabályozhatósága
  • Centralizált és decentralizált üzemeltetési mód
 

 

Forgalmi terület moduljai

Jármű nyilvántartási modul

A járműgazdálkodási modul feladata a társasági gépjárművek műszaki, forgalmi és gazdasági paramétereinek nyilvántartása, továbbá a gépjárművek fődarabjainak és azok használtságát, felszereltségét, a jármű „életútját” teljes körű lekövethetőségének biztosítása. A járműazonosító kulcs elsődleges a járműnyilvántartás és a teljes informatikai rendszer szempontjából, melyhez időrendiségben kapcsolódik a jármű rendszáma.

A modul alkalmas jelzőrendszerek (pl. km telítettség, fogyasztás) figyelésére adott időponthoz és km-hez a járművek forgalombiztonsági, műszaki állapotának vizsgálatához fődarabok és kiemelt alkatrész mélységben is. Megvalósított a túlfogyasztó gépjárművek napi figyelése, a termelésirányítási rendszer által szolgáltatott teljesítmények kiértékelése útján.

Információtartalom:
(alapadatok, forgalmi engedélyek, vizsgák, biztosítások, adók, teljesítmények, fogyasztások, fődarabok, TMK események, egyéb események, jármű életút)Menetrend- és fordaszerkesztő modul – helyi, helyközi, távolsági, és szerződéses autóbusz közlekedés

A TIR-en belül a Menetrend és Forda Szerkesztő Modul (MFS) a menetrend tervezési, szerkesztési, a forda szerkesztési és a díjszabás szerkesztési feladatok ellátásában nyújt segítséget a felhasználóknak. A menetrend és fordaszerkesztő modul magában foglalja a közlekedési naptár adatainak karbantartását, ezen belül az üzletágak, közlekedési jelek, naptípusok illetve ezek érvényességének nyilvántartását. Ezen feladatokhoz kapcsolódó fogalmak (naptár, közlekedési jel, naptípus, üzletág, verzió, vonal, vonalcsoport, nyomvonal, földrajzi hely, kifejtés, járat, eszközforda, emberforda, esemény, átalányidő, jellemző nap, díjszabás, stb.) meghatározása és bevezetése annak érdekében szükséges, hogy TIR többi modulja részére (VNY, OFI, TES) megfelelően előkészített, pontos feladat meghatározást alakítson ki.

Az utazási igényeknek megfelelően a járatszerkesztés lehetőséget biztosít a topológia konzisztens kezelésre, a földrajzi helyek, elemi szakaszok nyilvántartására. A vonalak, nyomvonalak és maguknak a menetrendi járatoknak a tervezése, feladása, minősítése nagyon fontos eleme a modulnak. A járatszerkesztési munkát széleskörű lekérdezési és információs kivonat készítési lehetőség támogatja.

A modul lehetőséget biztosít különböző verziók megfogalmazására és a különböző verziók eltérő adatainak átjárható kezelésére.

A járatszerkesztés adatai alapján a fordaszerkesztésben van lehetőség az eszközfordák és az emberfordák megfogalmazására, összerendelésére, minősítésére, kivonatok és statisztikák készítésére.

A díjszabásban a díjszabási vonalak, összefüggések és specialitások megadására van lehetőség.

Feladata továbbá az érvényes előírások, jogszabályok szerinti információs kimenetek (menetrend, megállóhelyi információs jegyzék, fordajegyzék, stb.) létrehozása és azok kezelése. Célja ezen felül a nem menetrendszerinti feladatok feldolgozásához a lehető legtöbb segítséget nyújtása.

Információtartalom:
(közlekedés naptár, több menetrendi verzió és azon belül több fordaverzió kezelése, vonalak és vonalcsoportok kezelése, teljes körű topológia nyilvántartás, nyomvonalak, megállóhelyek, kocsiállások kezelése, járatok egyedi és csoportos szerkesztése, szabványos menetrend könyv, egyedi menetrendi kiadványok, megállóhelyi utastájékoztatás, pályaudvari utastájékoztatás, fedélzeti utastájékoztatás, fordaszerkesztés, vonalas fordaábra megjelenítés, díjszabás, cégfüggő egyedi internetes kimenetek, HAM országos kimenet, stb.)

Operatív forgalomirányítási modul

Az operatív forgalmi naplózási modul feladata az operatív erőforrás menedzselés, ami magában foglalja a humán erőforrás (dolgozó) és az eszköz erőforrás (jármű) kezelését, nyilvántartását.

Itt kell elvégezni a járatszintű vezénylésben meghatározott feladatok végrehajtás előtti utolsó terv pontosítását. Fontos feladat az információkezelés, amely magában foglalja a belső operatív információkat, utasításokat és a külső információszolgáltatást. A ténymegállapítás első fázisa is ez a modul, így lehetőség van a tény adatok rögzítésére, a tervhez viszonyított eltérések, naplózandó esemény nyilvántartásba vételére, az operatív beavatkozás, zavar elhárítás regisztrálására.

Az OFI célja, hogy a forgalmi naplózáson keresztül a tervezethez viszonyított bárminemű eltérések eseményszerűen, pontosan kerüljenek rögzítésre, naplózásra, úgy hogy az adatok utólag is visszakereshetővé váljanak illetve azokból statisztikai adatok legyenek előállíthatók, igény esetén nyomtathatók. Az OFI fontos alapadatokat szolgáltat a menetlevél feldolgozásnak, teljesítmény elszámolásnak. Az OFI a vezénylésen keresztül kap tervezetet, az adott napon a forgalmi utazó járatszemélyzetnek a hozzájuk rendelt rendszámú autóbusszal, autóbuszokkal milyen konkrét személyszállítási feladatokat kell elvégezniük. A forgalom operatív lebonyolítása során zavarok keletkezhetnek – autóbusz műszaki hibája, forgalmi utazó járatszemélyzet megbetegedése, késve jelentkezése, útlezárások, rossz látási, és útviszonyok, autóbuszjáratok késése, rendkívüli új feladatok, baleset stb. – amikor is az OFI rendelkezésére álló tervezet egyensúlya „megbomlik”. A forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében intézkedéseket kell tenni a zavarok elkerülésére, csökkentésére, a menetrendszerűség biztosítására, az egyéb szabadáras feladatok ellátására.

Elvégzendő feladatok az OFI segítségével: forgalmi naplózás, ténymegállapítás, terv véglegesítés, információkezelés, zavar kezelése, napi zárás, jelentések, listák készítése.

Információtartalom:
(forgalmi szolgálattevők, forgalmi naplók, kivonulások kezelése, napi feladatok naplózása, naplózó hely forgalmának forda szemléletű és földrajzi hely szemléletű megjelenítése, közvetlen kapcsolat pályaudvari utastájékoztatással, közvetlen kapcsolat térkép alapú vizuális megjelenítéssel, ahol menetrendi terv és a GPS észlelések összehasonlítása látható, továbbá a végállomási tartózkodások és problémás járművek nyomon követhetőek, bármilyen járműazonosítás integrálható, automatikus naplózás, operatív beavatkozásoknál javaslatok, vonalas fordaábra, zavarkezelés, forgalmi utasítások, operatív jelentések)

Teljesítmény-elszámolási modul

A termelésirányítás lezáró fázisa a menetlevél feldolgozás és az ehhez kapcsolódó tény történések megállapítása, majd ezen keresztül a teljesítmények és teljesítések elszámolása. A modul kiinduló adatait a forgalomirányítástól – OFI – kapja, és az ehhez képest a menetleveleken megjelenő változást kell csak felvinni illetve eltérés esetén meg kell vizsgálnia az eltérés okát és rögzíteni a tényleges történéseket. A rögzített menetlevél adatok alapján készülnek a különböző kimutatások, statisztikák és elszámolások, többek között a bruttó bérelszámolás, az üzemanyag normaszámítás és megtakarítás számítás. A feldolgozott teljesítményadatok – havonkénti zárást követően – további feldolgozáshoz különböző modulokba átadásra kerülnek, így mindenekelőtt a jövedelem-elszámolási rendszerbe, valamint az üzemanyagrendszerbe, továbbá visszacsatolásként a vezénylési modulba. A TES – szabályszerű működtetési folyamatán keresztül – biztosítja az érintett állománycsoportok jövedelem-elszámolásához szükséges, személyenként, bérelemekhez rendezett óraadatokat, valamint az üzemanyag megtakarítás számításához elengedhetetlen km-teljesítményi adatokat.

Információtartalom:
(különböző típusú menetlevél feldolgozás, tombolázás, foglalkoztatási szempontú ellenőrzések, jármű teljesítmények elszámolása, utazó személyzet teljesítményének és bérének elszámolása, bérszámfejtési rendszerekhez feladások, utasszámlálási adatok feldolgozása, tömegközlekedési pótlék és egyéb pótlékok kezelése, balesetmentes km nyilvántartása, statisztikai kimutatások, előkészített adatok feladása VIR rendszerek felé)

Üzemanyag-elszámolási modul

A közlekedési társaságoknál a termelés egyik legfontosabb alapanyaga az üzemanyag. Elvárás, hogy az üzemanyag, mint alapanyag, analitikája jelenjen meg a készletek nyilvántartásban, ráadásul a felhasználási oldal járműre és vonalra részletezetten szolgáltasson információt. Ennek alapja a közlekedési társaságoknál működő „teletank” rendszer, ami azt jelenti, hogy a tankolás mennyisége az előző tankolás óta elvégzett járatokat terheli. További elvárás a megtakarítások, túlfogyasztások hó közi figyelése és hó végi elszámolása a közlekedési társaság érvényes utasításai alapján.

Információtartalom:
(saját üzemanyag kutak adatainak fogadása, feldolgozása, járművek saját kutas és idegen tankolási adatainak feldolgozása, nyilvántartása, különböző üzemanyag fajták, fagyálló kezelése, kályhába történő tankolások, jármű- forgalom- és időjárás függő normakorrekciók kezelése, megtakarítások és túlfogyasztások kimutatása, közvetett állomány kezelése, járatok üzemanyag-felhasználásának meghatározása)

Bevétel-elszámolási modul – autóbusz közlekedés

A bevétel elszámolási modul a közlekedési társaság menetrendszerinti személyforgalmi bevételeinek teljes körű elszámolását és a folyamathoz tartozó adminisztratív tevékenységek ellátását végzi. Az elszámolás magában foglalja a bevétel típus szerinti részekre bontását (elszámolási tétel típusok), időszakokra történő felosztását, havi összesített adatok generálását. A modul ezen fő tevékenysége mellett ellátja a jegyek kiskészletének, jegyárusítói, és bizományosi készletének kezelését, rovancsolását, átadás-átvételi bizonylatok generálását, igazolványok nyilvántartását, a készpénzbefizetések elszámolásokkal történő összerendelését, a jegykiadó gép naplók nyilvántartását, a jegykiadó gép adatok lefejtését és a lefejtett adatok beolvasását, valamint feldolgozását. A bevétel elszámolási modul kapcsolatban áll a pénzügyi, a számviteli és a humán modullal is. A pénzügyi modulba a külső és belső gyűjtő számlák feladása történik. A számviteli modulba az utókalkulált, főkönyvi árbevételek feladását, a bérelszámolás felé pedig a kiszámított belső jutalékok feladását végzi el. A modul emellett különféle információs listák és kimutatások készítését is lehetővé teszi.

Információtartalom:
(jegyféleségek kis- és nagykészleteinek nyilvántartása, rovancsolás, jegykiadógépek lefejtése, egyéb értékesítési adatok rögzítése, értékesítések napi elszámolása (pl. készpénz), bizományosi elszámolás, elszámolás a társ-volánok felé, bevételek elszámolása, árkiegészítések, számlázás, belső jutalékok elszámolása, bevételek időszaki és vonali utókalkulációja)