Autóbuszos Fordaoptimalizáló Rendszer - AFOR

(Korábbi kutatási eredményeken alapuló, komplex és teljes körű optimalizálást lehetővé tevő fordaoptimalizáló megoldás a közlekedési szolgáltatók számára.)

A közlekedési társaságok forgalmi üzemének kialakításában számos részfeladat különíthető el, mint a személyszállítási tevékenység tervezés, irányítás és elszámolást megvalósító folyamatain belül a menetrend tervezését és nyilvántartását, fordaszerkesztést, utazószemélyzet vezénylését, operatív forgalomirányítást és teljesítmény elszámolást valósít meg. Ezen tevékenységek lefedik a teljes termelésirányítási folyamatokat.

A TIR rendszer megfelel a fenti elvárásoknak, azonban általában mind a fordaszerkesztés, mind a vezénylés tekintetében csak, félautomatikus támogatást nyújt, amely egy lehetséges megoldás előállítását segíti. A gazdasági hatékonysága viszont megköveteli, hogy a feladatok végrehajtása optimalizált módon történjen. Ezért az információtechnológiai megoldások terjedésével igény jelentkezik olyan eszközök alkalmazására, melyek alkalmasak valamely szempont szerinti optimalizálásra. Az AFOR alkalmazás képes tekintetbe venni azokat az egyedi igényeket, melyek a hazai közösségi buszközlekedést folytató vállalatoknál egységesen megjelennek és ilyen formán egy magyarországi "testreszabott" megoldást szolgáltat olyan módon, hogy a matematikai-kutatási eredmények legújabb módszerei kerülnek beintegrálásra.

A rendszer filozófiája, hogy a döntéstámogatást több szinten segítse, ezért minden egyes részmodul eredményei külön is feldolgozhatóak, elemezhetőek, módosíthatóak és a következő részmodul számára visszatölthetőek. Ennek megfelelően egy flexibilis rendszer valósul meg, amelyben az egyes modulok a tervezési folyamatok különböző szintjeinek is megfeleltethetőek. Az egyes szintekhez kötődően a felhasználónak lehetősége van definiálni bizonyos objektumokat.

A cél az autóbusz közlekedés optimális szervezését támogató, költséghatékonyságot javító szervezési és irányítástechnológiai fejlesztések megvalósítása, a versenyképesség fokozása érdekében. Matematikai alapokon nyugvó optimalizálás beépítése a Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer személyszállítási folyamatait támogató termelésirányítási alrendszerébe.

A probléma hátterének tanulmányozása és a célfüggvény meghatározását követően olyan összetett matematikai modell szoftveres alkalmazása, amely a speciális peremfeltételek mellett is kezelhetővé teszi a problémafelvetést. A megoldásnak tekintettel kell lennie a közösségi közlekedés speciális adminisztrációs követelményeire is.

Az optimalizálási folyamat a következő részekre tagolódik:

A kialakított rendszer minden egyes modulja adatkommunikációja előre definiált adattáblákon keresztül valósul meg. Minden egyes modul a meghatározott adattáblákból gyűjti össze a megfelelő adatokat, a feladatának végrehajtása után pedig szintén adattáblákba tölti vissza az eredményeket.
Egy adott információs rendszerhez történő illesztése ezért a megfelelő struktúrájú adattáblák kialakítását követeli meg. A hagyományos értelemben nyilvántartott adatok mellett a rendszer rugalmassága a magas fokú paraméterezhetőségben nyilvánul meg. A paraméterek segítségével beállíthatóak különböző szabályok által meghatározott korlátok, ami a döntéstámogató rendszerként való használatát segíti elő.