Ügyfélkapu

Transmodel alapú eseményvezérelt adatbázistér
a közlekedési szolgáltatóknál

Közlekedési rendszerek integrációs problémái, igényei
A közösségi közlekedési szolgáltatások kapcsán számos tervező, vezérlő, észlelő és feldolgozó informatikai rendszer együttműködésére van szükség. Ezen rendszerek magukban foglalják többek között a menetrend tervezési, fordaszerkesztési, vezénylési, utas-tájékoztatási, forgalomirányítási, elszámolási és statisztikai-elemző feladatok megvalósítását. Előfordulhat, hogy az érintett alkalmazások, rendszerek különböző platformokon lettek megvalósítva, és sok esetben eltérő környezetben futhatnak. Jelenleg legtöbb esetben az architektúra egyes elemei egyedi pont-pont kapcsolatokkal kommunikálnak, ez a „mindenki mindenkivel külön interfész kapcsolatban van” felfogás fenntartása egyre nehezebben átlátható, egyre költségesebb és kockázatosabb. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény az egységes naprakész adatok szolgáltatására a közösségi közlekedés egyéb szereplői felé is, a modern utas-tájékoztatási és turisztikai rendszerek felé.

Megoldás: Közlekedési Eseményvezérelt Adatbázistér (EAT)
A projekt során kifejlesztett Eseményvezérelt Adatbázistér (EAT) megoldást kínál a közösségi közlekedési informatikai rendszerek korszerű és szabványos integrációjára. Az EAT nem más, mint egy olyan központi adattárház, amely képes információt fogadni, és amely képes adatokat szolgáltatni az arra feliratkozott célalkalmazások számára. Az EAT szabványos webszolgáltatási és MQ interfészekkel rendelkezik, biztosítva ezzel a nagy teljesítményű szinkron és aszinkron kommunikációt, az üzenetek garantált leszállítását. A közlekedési vállalatok az adatbázistér bevezetésével olyan speciális on-line adattárházat hozhatnak létre, mely a már meglévő és az újonnan bevezetésre kerülő informatikai rendszerek számára egységes interfészen keresztül biztosítja a vállalat adatait. Az adatbázistér segítségével elkerülhető a redundáns adattárolás és megoldható a szinkronizáció is. Olyan adatok felhasználására nyílik lehetőség az eddigi szigetszerűen működő rendszerek számára is, ami eddig csak újabb és újabb interfészek megvalósításával lett volna lehetséges. Az adatok egységes tárolása miatt új kimutatások, elemzések készítése és adatbányászat valósítható meg.

Az Eseményvezérelt Adatbázistér előnyei
Az EAT központi adatbázisa a nemzetközileg elismert és elterjedt Transmodel ajánlás alapján készült, míg az üzenetek tartalma TransXChange séma alapján is előállítható.

Előnyök a közösségi közlekedésben

 • Egységes közlekedési naptár
 • Közös topológiai és geo-adatok
 • Egyértelmű menetrendi és díjszabási információk
 • Azonnali és közvetlen egységes utas tájékoztatási lehetőségek
 • Fordaszerkesztési és vezénylési adatok összehangolt kezelése
 • Nagy mennyiségű telemetriai adatok gyors közvetítése
 • Terv- és tényadatok azonnali összevethetősége
 • Elektronikus menetlevél, automatizált észlelés alapú elszámolások
 • Több szolgáltató, régió közös információs igényeinek kielégítése
 • Széleskörű, egységes statisztikai elemzések, adatbányászati lehetőségek
 
Integrációból fakadó előnyök
 • Alkalmazások összekapcsolása platform független módon, SOA alapokon
 • Üzleti folyamatok és események rendszerbe foglalása
 • Átláthatóság növelése
 • Költségek csökkentése a régi, nehézkesen kezelhető rendszerkapcsolatok leváltásával

 

Az Eseményvezérelt Adatbázistér működése
Az architektúra tervezésénél alapvető szempont volt a magas szintű újrafelhasználhatóság. A tervezéskor ugyan a közösségi közlekedési szektor igényei álltak a fókuszban, ám végig szem előtt tartottuk, hogy az architektúra más ipari szegmensben is könnyen implementálható legyen. Így az esemény-feldolgozási, jogosultságkezelési és üzenetkezelési elemek alacsony függésű kapcsolatban állnak az üzleti logikát megvalósító elemekkel.


Az esemény-feldolgozás folyamata:
 • Esemény bekövetkezés a forrásban

  Külső, meglévő közlekedési alkalmazásokban történnek olyan események, amik hatással vannak más alkalmazásokra, vagy amikor máshonnan származó információra van szüksége az alkalmazásnak. Mindkét esetben az Eseményvezérelt Adatbázistérhez kell fordulnia az esemény bekövetkezésekor.

 • Üzenet küldése az adatbázistérbe

  Külső, meglévő alkalmazás egy ott érzékelhető üzleti esemény bekövetkezésekor meghív egy EAT webszolgáltatást, vagy küld egy MQ üzenetet EAT –számára. Mindkét esetben át kell adni az esemény definícióban meghatározott paramétereket és azonosítási adatokat.

 • Authentikáció

  Az Adatbázistér az üzenetben megkapott azonosítási adatok alapján eldönti, hogy az adott forrás illetékes-e a kívánt esemény kapcsán.

 • Esemény azonosítása meta-adatok alapján

  Ezen elő-feldolgozási lépés során történik a paraméterek formai ellenőrzése, illetve bizonyos esetekben authorizáció is történik. Ilyenkor az Adatbázistér képes azt is ellenőrizni, hogy az érintett paraméterek megadásához jogosult-e a külső alkalmazás, illetve milyen választartomány a megengedett számára.

 • Esemény feldolgozása

  Az esemény definíciója és a paraméterek alapján megtörténik az esemény feldolgozása, esetleges transzformációk, adatbázis műveletek elvégzése, stb.

 • Folyomány tevékenység(ek) végrehajtása

  Az esemény által generált következmények végrehajtása, például válaszüzenet küldése, esemény publikálása a külvilág felé, újabb esemény generálása, értesítés (akár SMS/email), szolgáltatás hívása, üzleti folyamat indítása / módosítása (pl. BPEL).

Az Eseményvezérelt Adatbázistér fontosabb részei
Egy esemény feldolgozása több lépésben is történhet, az egyes feldolgozási lépéseket megvalósító logikák az IBM WebSphere MQ –n keresztül küldött üzenetekkel kommunikálnak. Az esemény-feldolgozási struktúra az MQ publish –subscribe képességére építve rugalmasan alakítható.

Az Eseményvezérelt Adatbázistér infrastrukturális elemei:
 • JEE alkalmazásszerver (Ajánlott: IBM WebSphere Application Server)
 • RDBMS adatbáziskezelő szerver (ajánlott: IBM DB2)
 • IBM WebSphere Message Queue 7
Az Eseményvezérelt Adatbázistér rendszerelemei:
 • EAT MQ-alapú esemény feldolgozó keretrendszerv
 • EAT pXML alapú adminisztrációs alkalmazás
 • Jogosultságkezelő rendszer
 • Eseménydefiníciós adatbázis
 • Transmodel közlekedési adatbázis
 • XSLT transzformációs motor