ÜgyfélkapuPiacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység a GriffSoft Zrt.–nél

Jelen K+F projekt keretein belül a non-profit kutatóhely tudásbázisának felhasználásával egy az SQL alapú rendszerekre optimalizált intelligens szoftverminőség ellenőrzési és biztosítási csomagot kívánunk kifejleszteni. A szoftverek fejlesztési költségeiben komoly részarányt képvisel a béta verziók hiba és "bug" mentes működésének kifejlesztése, mielőtt a termék a fogyasztóhoz kerül. Még kínosabb a helyzet, ha hibák éles használat közben jönnek elő. Gyakran a legnagyobb költségvetéssel rendelkező projektek esetében sem tudják megvalósítani a tökéletes szoftver eszményét (pl. Google Chrome böngésző). Jelenleg ezek kiszűrésére csak egyedileg, a forráskódokhoz fejlesztett programok alkalmasak, de azok is csak részben. Így egyetlen megoldás marad: a drága és időigényes élőmunka. A GriffSoft Zrt. azt a célt tűzte ki, hogy kifejleszt egy olyan intelligens szoftverminőség ellenőrzési és biztosítási rendszert, amely képes a hibák nagy részét automatikusan felismerni és jelezni a fejlesztők, felhasználók felé. Természetesen ez több alkalmazott, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési feladatot is igényel. A projektben megvalósuló béta verziójú szoftver természetszerűen elsősorban a GriffSoft Zrt. ForrásSQL rendszeréhez fog illeszkedni, de ügyelünk arra, hogy a termék a későbbiek folyamán más SQL alapú rendszerekhez is integrálható legyen. Napjainkra nagymértékben megnövekedett az igény a szoftverek megbízhatósága, karbantarthatósága, kiszámítható fejlesztési irányai és minősége iránt. Ezt igazolandó, a témában korábban sikeres kutatási projektet valósítottunk meg a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve, amelyben egy ForrásSQL nyelven írt modul forrásnyelvű kódjának minőségi ellenőrzését végeztük el. A pilot projekt eredményei igazolták a szoftverminőség javításának fontosságát és közvetlen hatásait, feltárták a rejtett hibákat és egyéb tervezési, kódolási problémákat a ForrásSQL alapú rendszerekben.

A további lépések során ki kell fejleszteni egy olyan szoftver eszközt, amely alkalmas arra, hogy az általános és speciális, valamint a rejtett kódhibákat automatikusan felismerje, figyelmeztesse a fejlesztőt, segítse az alkalmazót. Egy olyan felhasználóbarát intelligens szoftverminőség ellenőrzési és biztosítási szoftver kifejlesztése a cél, amely képes önálló kiértékelésre, a mérések tárolására, értelmezésére, összehasonlítására, a megoldás általánosítására, az eredmények visszakereshetőségére, megjelenítésére és kritikus érték esetén riasztásra, illetve a fejlesztés közbeni hiba-előrejelzésre. Az általánosítás során feladatként merül még fel a beágyazott SQL nyelv irányában történő kiegészítés, a performancia problémák elemzése, módszertanok kidolgozása és a tesztelés támogatása.

Ezen feltételek esetén a projekt eredményeként létrejövő szoftver komoly hatékonyságjavulást idézhet elő az SQL alapú programozásban és egyben világújdonság is lesz. Ahhoz, hogy az eredményeket prototípus termék és szolgáltatás szintjén létre hozhassuk, alkalmazott, ipari és kutatási-fejlesztési tevékenységre van szükség, amely a forráskód elemzésen felül kitér a performancia mérés és tesztelés témákra is. Célunk ezért egy merőben új, innovatív, integrált megoldás kidolgozása a SQL rendszerek szoftverminőségének biztosítására, azaz egy olyan új termék és szolgáltatás csomag létrehozása a számítógépes programozás, illetve a szoftverminőség-biztosítás területén, amely megfelelően kiegészíti az SQL alapú rendszerek jelenlegi piacon lévő elemeit.

A kifejlesztésre kerülő csomag a felhasználók által támasztott igényeket hivatott szolgálni úgy, hogy közben teljes mértékben megfelel a piaci elvárásoknak és a jelenlegi ügyfelek igényeinek, mely iránt várhatóan az SQL fejlesztéssel foglalkozó programozói réteg is érdeklődést mutat majd. Társaságunk rendelkezik a csomag piaci bevezetéséhez, értékesítéséhez, a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartásához, további fejlesztésekhez szükséges kapacitásokkal a humán- és fizikai, pénzügyi erőforrásokkal.