ÜgyfélkapuKorábbi kutatási eredményeken alapuló, komplex és teljes körű optimalizálást lehetővé tevő fordaoptimalizáló megoldás fejlesztése a közlekedési szolgáltatók számára

Projekt célkitűzése: a tömegközlekedés használói által elvárt szolgáltatási színvonal javítása céljából szükséges a szolgáltatások megbízhatóságának növelése, az utas tájékoztatás, forgalomirányítás javítása telematikai eszközökkel, a kényelem és gyorsaság minőségi jellemzők emelése. A városi közlekedés megfelelő színvonalú ellátásért felelős települési önkormányzatok csökkenő forrásaik miatt a közlekedési társaságok minél olcsóbb működtetésében érdekeltek, amely fokozódó versenyt jelent a városi közlekedés bonyolításában részt vevő helyi és volán társaságok számára. További szempontot a környezeti tényezők érvényesítése a közlekedésben. Azaz napjaink városi közlekedéspolitikájának legfőbb kihívása a közforgalmú közlekedés attraktivitásának fokozása a közlekedés gazdasági hatékonyságának növelése mellett. A közlekedési társaságok általában hagyományos módon ("kézi" tervezéssel, a fordák, a vezénylés a felhasználó által kerülnek összeállításra) vagy a piacon elérhető félautomatikus (néhány szempont figyelembevételével lehetséges járatkiosztásokat generál, majd a felhasználó állítja össze a fordát, vezénylést), a közlekedésben megjelenő speciális igények figyelembevételét, a működés folyamatainak komplex (rendelkezésre álló eszköz, ember erőforrások és vezénylés együttes optimalizálása), teljes körű (tervezési, irányítási, elszámolási tevékenység lefedése) optimalizálását nem támogató rendszerek használatával állítják össze a fordákat (járművek, vezetők napi tevékenysége).

A piac igényeknek megfelelő megoldás sem a hazai, sem a nemzetközi piacon nem áll rendelkezésre. Mindez a pályázót és partnereit arra ösztönözte, hogy a matematikai tudomány és a legkorszerűbb szoftver alkalmazások együttes kohézióján keresztül, a Tisza Volán Zrt.-vel való együttműködés tapasztalatit felhasználva a közösségi közlekedés speciális követelményeit figyelembe vevő olyan fordaoptimalizáló megoldást fejlesszen, melynek eredményét a szektor vállalkozásai napi folyamataik során a közlekedés optimális szervezését támogató, költséghatékonyságot javító eszközként alkalmazhatnak. Az új termék kifejlesztésével a pályázó és partnerei célja a közlekedési szektor szoftvermegoldási piacán versenyelőny szerzése, piaci részesedésének növelése.

K+F tevékenység, marketing: a projekt keretében összetett, matematikai modellen alapuló szoftveres alkalmazás kerül kifejlesztésre. A kialakított rendszer moduláris felépítésű, a döntéstámogatást több szinten segíti. Lehetőség van eszközökre, járművezetőkre vonatkozó paraméterek (pl. jármű rezsi km költsége, vezetők jogosítványtípusa) beállítására és a paraméterek változtatásával hatékony megoldások generálására, így a döntéshozók a paraméterek változtatásával előálló legköltséghatékonyabb üzemeltetési megoldást tudják kiválasztani. A termék népszerűsítését, piacra vitelét a projekt keretében szervezett termékbemutatók és marketing kiadványok készítése támogatja. Hasznosítás, fenntartás A fejlesztésnek köszönhetően a közlekedési társaságok olyan szoftver termékhez jutnak, amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló erőforrások (eszköz, ember) felhasználásának optimális szervezését, a költséghatékonyság javítását, továbbá biztosítja környezeti szempontok érvényesítését.

A létrehozott szoftvermegoldással éves szinten min. 1-2%-os hatékonyság javulást lehet várni a járműfutás költségét figyelembe véve. Az új termék felkeltheti azon megoldás szolgáltatók érdeklődését is, akiknek optimalizálási megoldásaik során matematikai értelemben hasonló problématérrel (pl. teherfuvarozó, környezetgazdálkodási cégek) kell megküzdeniük. A Zrt. kezdetben a közlekedési szolgáltatók között növelheti piaci részesedését, később más szektorokban is. A pénzügyi tervek szerint a termék értékesítéséből az első öt évben összesen 70,5 MFt árbevételt realizál a Zrt., a kifejlesztett termék értékesítéséhez kapcsolódó bevételek, költségek eredőjeként előálló nettó hozzáadott érték 61 MFt. A fejlesztésre fordított saját erő 3,2 év alatt térül meg.