ÜgyfélkapuiN-Surance, használatarányos biztosítási díj


Gépjármű használattal arányos díjfizetés

A jelenlegi díjmeghatározó eljárások statikus adatokat vesznek figyelembe, és szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a tényleges kockázattal leginkább összefüggő tényezőket: a használat jellegét és mértékét. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. célja, hogy hazai biztosítóként olyan innovatív termékeket kínáljon, amelyek a magyar piac speciális igényeit is képesek kielégíteni. A CIG Pannónia ezért jelenleg egy olyan casco termék kifejlesztésén dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy az ügyfél a biztosítását a tényleges járműhasználat alapján fizesse.


Hogyan működik ez az innovatív casco megoldás?

Az uniós támogatással megvalósuló fejlesztés azon alapszik, hogy a gépjárműbe egyszerűen beilleszthető, GPS és GSM technológiával is ellátott mérőberendezés segítségével elérhetővé válnak a gépjármű használatával kapcsolatos információk. A technológia természetesen a személyes adatok kezelése körében rendkívül körültekintően jár el. A biztosító felé csak a díjszámításhoz szükséges, összesített adatok kerülnek átadásra, a biztosító ezen adatok ismeretében határozza meg a fizetendő díjat. A gépjármű tulajdonosa pedig egy netes felületen keresztül - a megfelelő azonosítást követően – egy külön rendszeren követheti nyomon saját adatait.


Extrák

A biztosító társaság és ügyfelei részére létrejövő portál tájékoztatást adhat a biztosítási számla állapotáról, káreseményekről, a járműhasználat mennyiségi és minőségi paramétereiről. Ezen felül számos további értéknövelt szolgáltatás is igénybe vehető, mint például a flottamenedzsment vagy a lopásvédelem. Továbbá lehetőség nyílik az autópályadíj és a parkolási díj arányos, automatizált megfizetésére is.

A létrejövő rendszer a számos extra szolgáltatás mellett lefedi az e-segélyhívó rendszerek minden funkcióját is, melyeknek az új gyártású járművekbe való kötelező beszerelését az Európai Bizottság 2015-ös bevezetési határidővel elfogadta.


Részletesebben a technikai háttérről

A társadalmi és piaci igényre válaszolva a projekt eredményeként létrejövő új megoldáscsomag egy olyan komplex infokommunikációs rendszer, amely megteremti a használatarányos díjfizetési konstrukció infokommunikációs hátterét (szoftver és hardver elemek), lehetővé teszi a használatarányos gépjármű biztosítási módozatok létrehozását, kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.

A rendszerben a projekt keretein belül három a járműbe szerelt klienstípus megvalósítására van lehetőség. E műszaki egységek feladata, hogy információt biztosítsanak a jármű egyedi azonosítójáról, a jármű mindenkori pontos földrajzi helyzetéről, irányáról, a járműre ható gyorsulásról, valamint amennyiben rendelkezésre állnak, a jármű diagnosztikai paramétereiről. A klienstípusok között egy alacsony előállítási költségekkel rendelkező hardveres kliens, valamint különböző képességű okostelefont alkalmazó hardveres-szoftveres technológiájú kliens szerepel.

Az NFC olvasóval rendelkező kliens alkalmas a jármű, illetve kitüntetett kockázatú helyek (pl. saját garázs) egyedi azonosítására, ugyanakkor katalizálja a technológia széleskörű elterjedését.

A kliensek egy adatgyűjtő kiszolgáló számítógép-rendszerrel állnak hálózati kapcsolatban, ami lehetővé teszi az adatok hatékony gyűjtését, feldolgozását, tárolását és kiértékelését a létrejövő szerveroldali szoftver segítségével.

A felhasználókat járművezetési profillal jellemezzük, melyekben a járműhasználat különféle mennyiségi és minőségi paraméterei kerülnek rögzítésre. A rendszer üzemeltetése szempontjából fontos, hogy az adatgyűjtésre kellően adaptív és intelligens algoritmusokat, valamint skálázható protokollokat dolgozzunk ki. Az adatgyűjtés és feldolgozás a rendszer több szintjén is megjelenik, a kliensek esetében decentralizáltan, illetve a kiszolgáló esetén centralizált módon. Adatvédelmi szempontból a tipikus adatvédelmi szolgáltatások mellett nagy hangsúlyt fektetünk az anonimitás kérdésére.


Projekt neve: "iN-Surance, használatarányos biztosítási díj fizetését lehetővé tevő rendszer" Projekt száma: GOP-1.1.1-11-2012-0004

Kedvezményezett megnevezése és elérhetőségei:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. konzorciumvezető
Címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.
Telefon: +36 1 5 100 200
Fax: +36 1 247 2021
Email: ugyfelszolgalat@cig.eu

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi tag
H-1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Telefon: +36 1 463-0500
Fax: +36 1 463-0500
E-mail: bayzoltan@bayzoltan.hu

GriffSoft Informatikai Zrt. konzorciumi tag
Cím: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M lph. fszt 2.
Telefon: 62/549-100
Fax: 62/401-417
Email: info@griffsoft.hu


Közreműködő Szervezet megnevezése és elérhetőségei:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83.,
Telefon: +36 40 200-617
Fax: +36 1 465 8503
Email: info@magzrt.hu
Honlap: www.magzrt.hu


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Honlap: www.nfu.hu

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 184.680.876 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.