Ügyfélkapu

Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás

(cikkszám: GRFKGR181010, GRFKGR181011)

 

A rendszerkövetés, jogszabálykövetés szolgáltatás keretében az Ajánlattevő biztosítja az IKM-FI-t használó valamennyi intézmény számára a szoftver- és jogszabálykövetést.

Az Ajánlattevő a jogszabálykövetés keretében vállalja, hogy a szoftverterméket folyamatosan, külön megrendelő oldali specifikáció és követelmény meghatározás nélkül úgy fejleszti, hogy a használatra bocsájtott mindenkori verzió összes funkciója mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek. Az Ajánlattevő a szükséges változtatásokat tartalmazó szoftverváltozásokat olyan időpontban biztosítja a felhasználói kör részére, hogy az képes legyen eleget tenni a jogszabályi változásokból származó kötelezettségeknek.

Az Ajánlattevő a szoftverkövetés keretében vállalja, hogy a szoftverterméket úgy fejleszti, hogy annak funkciói mindenkor megfeleljenek az információtechnológia általános színvonalának, ugyanakkor a fejlesztések eredményeként előálló verziók technológiai követelményei könnyen alkalmazhatóak maradjanak az államigazgatási környezetben. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg használt IKM-FI használatának hardver és szoftver követelményi ne változzanak többlet beruházást igénylő vagy költségnövelő módon. 

Ajánlattevő az alábbi belső fejlesztési irányelvek betartásával kíván a keret-megállapodás futamideje alatt a fenti követelményeknek eleget tenni.

 

Jogszabálykövetés:

Tanácsadóink/konzulenseink naprakészek a jogszabályi változások követésében, hiszen a napi munkájukhoz ez elengedhetetlen. Ez biztosítja, hogy minden szükséges változásról időben értesülünk és rendszerben történő beépítésének vizsgálata szakértő módon történik. A GriffSoft Zrt. fejlesztési módszertana a Scrum módszertanon alapszik. Ennek a lényege, hogy a fejlesztések mérföldkövekre vannak osztva és fejlesztések iteratívan a mérföldköveknek megfelelő ütemezésben történnek. Jelenleg a GriffSoft Zrt. havi mérföldköveket alkalmaz, aminek a következtében havonta adunk ki újabb és újabb verziókat a különböző modulokat illetően. Ennek megfelelően havonta kerül megvizsgálásra, hogy milyen jogszabályi változásokat és milyen egyéb ügyfél igényeket kell átvezetni a következő verzióba. Ez elegendően sűrű verziókiadás, ahhoz, hogy biztosítsa megfelelő időben a szoftverváltozásokat a felhasználók számára, ahhoz, hogy a kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

 

Információtechnológiai megfelelés:

A GriffSoft Zrt. folyamatosan úgy fejleszti termékeit, hogy azok megfeleljenek mindenkor az elvárható technológiai követelményeknek, sőt a legújabb technológiákat is naprakészen alkalmazzuk a fejlesztéseinkben. Visszamenőleg jelenleg is minden olyan technológiát támogatunk, amit a gyártók nem lehetetlenítenek el támogatás szempontjából.

Ez alatt azt kell érteni, hogy a gyártók olyan változásokat eszközölnek az újabb verziókban, amelyek nem felülről kompatibilis változtatások.

Egy ilyen változás csak nagyon indokolt esetben történik és általában olyan verziókra vonatkozik, amiket már sok éve nem támogatnak egyébként sem. Az IKM-FI esetében külön fejlesztési ágban fent tudjuk tartani azt a fejlesztési állapotot, ami ennek ellenére támogatja a régi technológiát, addig, amíg olyan változtatási igény nem merül fel, ami ellentmondásban nem kerül ezzel. Az IKM-FI hardver és szoftver követelményeit tekintve támogatjuk a Windows Microsoft által támogatott   operációs rendszereket illetve az adatbáziskezelő esetében pedig az SQL Server 2008 és az feletti verziókat, amelyek esetében nem tervezünk változást.

Amennyiben a Griffsoft Zrt. olyan technológiai változást tervez a rendszerében, mely bármilyen hardver és szoftver infrastruktúra elemet érintene a KGR jelenlegi szerverkörnyezeteiben, arról az Ajánlattevő köteles - legalább fél évvel annak élesben történő bevezetése előtt tájékoztatni - a KGR rendszer üzemeltetőit

Ajánlattevő a szoftver- és jogszabályváltozások miatt módosított program verziókat kérés nélkül a szolgáltatásért megállapított előfizetési díj ellenében bocsátja a csatlakozó intézmények részére.

A központi csatlakozású intézmények részére a szolgáltatás részeként az ajánlattevő elvégzi az új programverziók szakszerű telepítését a Kincstár kezelésében és NISZ Zrt. kezelésében lévő központi szerverparkra.

Az egyedi csatlakozású intézmények részére a telepíthető szoftververziókat hírlevél megküldése mellett az Internetről nyilvánosan elérhető, az Ajánlattevő által üzemeltetett web szerveren biztosítja.

 

Tájékoztatás:

A központi csatlakozású intézmények esetében az új program verziók frissítése központilag a szolgáltatás részeként megtörténik. A frissítés elvégzéséről és az új verzió tartalmáról a felhasználók a helpdesk rendszer üzenőfalán szerezhetnek tudomást, illetve az új verzió újdonságait publikáljuk az ügyfelek részére.

Nagyobb, funkcionális – ügyviteli folyamatokat érintő – változás esetén a Griffsoft Zrt. legalább 1 héttel a frissítés előtt köteles ügyfélkapun tájékoztatni az intézményeket a változásról. Amennyiben olyan nagymértékű változás történik a rendszerben, amely igényli a felhasználók valamilyen szintű oktatását, úgy a Griffsoft Zrt. ezt előre kommunikálja az intézményekkel és megszervezi oktatást, még a verzió élesítése előtt.

Az egyedi csatlakozású intézmények részére a GriffSoft Zrt. interneten keresztül 7/24 órában elérhető webes ügyfélkaput üzemeltet. Az újabb szoftver verziókról az intézmények megadott kapcsolattartói e-mail értesítést kapnak. Az e-mail értesítés után az ügyfélkapura feljelentkezve az adott intézmény kapcsolattartója részletesen megtekintheti az új szoftververzió tartalmát és a telepítés/frissítés végrehajtásának módját.

A rendszer felhasználói aktuális kézikönyve mindig elérhető a Forrás Help-jében a szokásos F1 billentyű kombinációval. A GriffSoft minden változásról úgynevezett változásjelentést ad ki. Ezek a változásjelentések akár az Forrás Help-ből, akár a Helpdesk felületről elérhetők. A változásjelentések félévente átvezetésre kerülnek a Felhasználói Kézikönyveken, amelyek megjelennek a Forrás Help-ben.

Ezen kívül a GriffSoft a Helpdesken felmerülő, minden intézményt érintő kérdésekről rendszeresen szakmai segédleteket tesz fel a Helpdesk felületre.