Ügyfélkapu

Rendszer bevezetés 

(cikkszám: GRFKGR184010, GRFKGR184011, GRFKGR184020, GRFKGR184021, GRFKGR184030, GRFKGR184031, GRFKGR184040, GRFKGR184041, GRFKGR184050, GRFKGR184051, GRFKGR184060, GRFKGR184061)

 

Az IKM-FI szoftvert már alkalmazó intézmények mellett a keret-megállapodás futamideje alatt a rendszerhez még nem csatlakozott új intézmények is csatlakozhatnak a KGR könyvelési moduljához. Az IKM-FI bevezetésével járó feladatok összetettsége és erőforrás igénye nagymértékben függ attól, hogy a csatlakozó új intézmény a bevezetést megelőzően már a GriffSoft Zrt. által fejlesztett Forrás szoftvert használta vagy egy másik pénzügyi rendszerről kíván átállni a KGR rendszerben bevezetett IKM-FI szoftverre.

 • Nem Forrás szoftvert használó új intézmény csatlakozása esetén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Griffsoft Zrt. (4/aa.). Ebben az esetben a Megrendelő más rendszerről tér át Forrásra (Egyéb-Forrás.Net) vagy előzmények nélküli új rendszer bevezetés a feladat:
 • Szerver oldali induló adatbázis és a futtatható alkalmazás telepítése – az új intézményhez szükséges adatbázis-oldali és terminálszervert érintő telepítések és beállítások elvégzése.
 • Felmérés készítése a bevezetést megelőző helyzetről és a feladatokról – a felmérés során a Griffsoft Zrt. munkatársai interjúzás módszerrel felmérik az ügyfél meglévő folyamatait, információs igényeit, bekérik és áttanulmányozzák azokat a dokumentációkat, melyek megismerése befolyásolhatja a rendszer kialakítását, illetve bekérik a rendszer kialakításához szükséges adatokat.
 • A kialakítandó folyamatok és törzsadatok megtervezése – a felmérés ismeretében kialakításra kerülnek az intézmény törzsadatai és paraméterei a Forrás tekintetében
 • a rendszernek az intézmény igényei szerinti testre szabása, a használtba vehető informatikai környezet kialakítása;
 • dokumentálás – a vállalt dokumentációk elkészítése (legalább: projektterv, emlékeztetők a megbeszélésekről, felhasználói dokumentáció, oktatási anyag, oktatási jegyzőkönyv)
 • a rendszer teljes körű dokumentációjának biztosítása (telepítési/üzemeltetői/felhasználói dokumentációk);
 • A kulcs- és végfelhasználói oktatások megtartása – az oktatás fajtájától függően laborszerű vagy előadótermi körülmények között, az ügyfél által biztosított oktatási infrasrtruktúrában.
 • tárgyi eszköz nyitó-állomány(ok) migrálása – az előző rendszerből érkező (lezárt év) nyitóadatainak migrálása

—                Az éles indulás után 90 napig emelt szintű támogatás helyszíni támogatás nyújtása – az éles indulást követő napokban a helyszínen történik a felhasználók támogatása (kivéve országos hálózatú intézmény, ahol a központban történik a támogatás), a Helpdesk rendszeren keresztül bejelentett hibák szükség esetén, a helyszínen kerülnek megoldásra. A soron következő negyedéves mérlegjelentés helyességének biztosításában való elvárható közreműködés, támogatás nyújtása. Új intézmény bevezetése esetén az éles indulás utáni 90 napos támogatás tartalmazza jogszabály és szoftverkövetés szolgáltatást, valamint az alkalmazásüzemeltetés szolgáltatást is.

 • Elektronikusan és folyamatosan elérhető, naprakész oktatási anyagok biztosítása
 • Forrás szoftvert használó új intézmény csatlakozása esetén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Griffsoft Zrt. (4/ab). Ebben az esetben a Megrendelő meglévő Forrás rendszerét kell a KGR-es Forrás rendszernek megfelelően átalakítani és az adatokat transzformálni (Forrás-SQL – Forrás-SQL/KGR)
 • Szerver oldali induló adatbázis és a futtatható alkalmazás telepítése – az új intézményhez szükséges adatbázisoldali és terminálszervert érintő telepítések és beállítások elvégzése.
 • Törzsadatok, folyamatok, formátumok, munkakörök átalakítása a KGR-es rendszerben kialakított központi elveknek megfelelően.
 • Az addig nem használt új modulok, funkciók törzsadatainak, paraméterezésének, folyamatainak kialakítása, bevezetése.
 • Dokumentálás – a vállalt dokumentációk elkészítése (legalább: projektterv, emlékeztetők a megbeszélésekről, felhasználói dokumentáció, oktatási anyag, oktatási jegyzőkönyv).
 • a rendszer teljes körű dokumentációjának biztosítása (telepítési/üzemeltetői/felhasználói dokumentációk);
 • Változások oktatása – kulcsfelhasználóknak laborszerű vagy végfelhasználóknak előadótermi körülmények között, az ügyfél által biztosított oktatási infrasrtruktúrában.
 • Az adatbázisok költöztetése – az adatbázisok szakszerű átköltöztetése az előző adatbázis szerverről az új – KGR-es – infrastruktúrába.
 • Nyitó adatok migrálása a megváltozott törzsadatok lecserélésével – a Forrás nyitóadatainak migrálása a zárást követően úgy, hogy azokban lecserélésre, átvezetésre kerülnek az újonnan kialakított törzsadatok.
 • Az éles indulás után 90 napig emelt szintű támogatás helyszíni támogatás nyújtása – az éles indulást követő napokban a helyszínen történik a felhasználók támogatása (kivéve országos hálózatú intézmény, ahol a központban történik a támogatás), a Helpdesk rendszeren keresztül bejelentett hibák szükség esetén, a helyszínen kerülnek megoldásra. A soron következő negyedéves mérlegjelentés helyességének biztosításában való elvárható közreműködés, támogatás nyújtása.
 • Elektronikusan és folyamatosan elérhető, naprakész oktatási anyagok biztosítása
 • Forrás verzióváltás esetén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Griffsoft Zrt. (4/ac). Ebben az esetben a Megrendelő meglévő Forrás rendszerét újabb verziójú Forrás rendszerre cseréljük (Forrás-SQL v. Forrás-SQL/KGR – Forrás.Net)
 • Intézményi adatbázis és alkalmazáskörnyezet előkészítése
 • konfigurációs adatbázisok intézmény specifikus beállításainak kialakítása
 • intézményi alkalmazáskörnyezetek konfigurálása (specialitások, interfészek, egyedi modulok stb.)
 • Előzetes végfelhasználói teszt
 • A teszt keretében kerül lebonyolításra a kliensek (a telepítés kliens oldalon intézményi feladat), illetve a szerver oldal előkészítése, tesztelése, ellenőrzése.
 • Aktív alkalmazás környezetek és kapcsolódó adatbázisaik mentése előzetes teszthez
 • Mentések ellenőrzése
 • Mentések szállítása
 • Mentések helyreállítása Kormányzati Felhőben
 • Előzetes tesztek informatikai támogatása

 

 • Éles költöztetés
 • Ennek keretében kerül lebonyolításra a kliensek, illetve a szerveroldal végleges költöztetése.
 • Kapcsolódó feladatok:
 • Aktív alkalmazás környezetek és kapcsolódó adatbázisaik mentése
 • Mentések ellenőrzése
 • Mentések szállítása
 • Alap infrastruktúra telepítése frissítése, alkalmazás környezetek ellenőrzése, prerequisit-ek frissítése)
 • Mentések helyreállítása Kormányzati Felhőben
 • Éles indulás informatikai támogatása
 • A Forrás rendszer felmérése és szükséges átalakítások elvégzése - ennek keretében történik meg minden olyan specialitás felmérése és átalakítása, amely vagy az új infrastruktúra, vagy az új technológia vagy az új Forrás alkalmazás érdekében szükséges.
 • Meglévő környezet felmérése a Forrás migrációhoz
 • Specialitások felmérése (interface, egyedi fejlesztések, egyedi formátumok, stb.)
 • Formátumok, munkakörök, specialitások átalakítása az új verziónak megfelelően
 • Interface-ek átprogramozása az új környezetnek megfelelően (amennyiben szükséges)
 • Felhasználók felvétele a rendszerbe, az új munkakörstruktúrába való besorolása
 • Dokumentálás – a projektben vállalt dokumentáció elkészítése (minimálisan: Tesztelési terv, tesztjegyzőkönyvek)
 • Változások oktatása – a verzióváltással összefüggésben oktatjuk az új funkciókat, a napi munkavégzés során előforduló, alapvető változásokat mind a karbantartás, mind a lekérdezés vonatkozásában. Az oktatás laborszerű körülmények között, KGR standard adatbázison történik. A résztvevők külön adatbázisban dolgoznak, ezzel is elősegítve a gazdasági események teljes folyamatának és a program összefüggéseinek megértését. Az oktatás során a napi gazdasági eseményeket feladatsor megoldásával modellezzük. A verzióváltással összefüggésben történő oktatás célja, hogy a tematikában szereplő területekhez kapcsolódó gazdasági események magabiztos rögzítését sajátítsák el a résztvevő felhasználók.

A bevezetési szolgáltatás lehívására az árazása függ mind az intézmények számától, mind a felhasználószámtól. Az elvégzett munkának vannak olyan részei amelyek az intézmény nagyságától független, csak a bevezetendő intézmények számától függ (pl. infrastruktúra telepítés, adatbázis kialakítás, dokumentálás, migrálás), illetve vannak olyan részei, amely az intézmény nagyságától, bonyolultságától és a Forrást használók számától függ (pl. oktatás, munkakörök, törzsadatok, folyamatok kialakítása, éles indulás utáni támogatás). Ennek kezelésére egy bevezetés ára két tételből áll össze:

 • Bevezetés alapdíja, amely tartalmazza a felhasználószám független feladatokat.
 • Bevezetés közreműködési díj, amely a Forrásban nevesített felhasználók számától függ és a felhasználószám függő feladatokat tartalmazza.

Így Forrás bevezetés esetén két cikkszám megrendelése szükséges.