Ügyfélkapu

Kiegészítő rendszerfejlesztés

 

(cikkszám: GRFKGR187010, GRFKGR187011)

 

A csatlakozott intézményeknek szükséges lehet a standard rendszer használata során, olyan egyedi követelményeken alapuló új funkciók kialakítására, amelyeket a feladat sajátosságaiból adódóan csak az IKM-FI (Forrás) szoftver fejlesztője és egyben tulajdonosa tud megoldani és az IKM-FI moduljaihoz kapcsolódik. Ilyen tipikusan a más rendszerrel nyílt vagy ismert specifikáció alapján kommunikáló interface szoftverek kialakítása. 

A meglévő modulokhoz nem lehet olyan fejlesztést kidolgozni, amely kizárólagosságát az az indok támasztja alá, hogy az adatok a Forrás rendszerben találhatóak.

Azok a fejlesztések melyek vagy interface típusúak vagy a Forrás rendszer adatbázisába közvetlen adatírási igénnyel lép fel, beletartoznak a Kiegészítő rendszerfejlesztés keretében lehívható fejlesztések körébe az ettől eltérő esetekben pedig egyedi megvizsgálást igényel annak eldöntése, hogy a feladatot annak sajátosságaiból adódóan, csak a Forrás rendszer fejlesztője tudja-e megoldani. Ebben az esetben ennek indoklása az Ajánlat, illetve a hozzá kapcsolódó Megrendelés vagy Szerződés szakmai mellékletének része kell legyen.

Ilyen jellegű igény esetén az Ajánlattevő előzetesen felméri díj felszámítása nélkül a csatlakozott intézmény által támasztott követelmények alapján a kiegészítő rendszerfejlesztés munkanapban számított ráfordítás igényét és azt az igényt támasztó intézmény felé ajánlat formájában visszajelzi. A szolgáltatás megrendelése esetén, a követelmény specifikáció alapján elvégzett kiegészítő rendszerfejlesztési munkát sikeres tesztelés után, a megadott napidíjjal a csatlakozó intézmény részéről kijelölt felelős által aláírt teljesítésigazolás alapján az intézmény felé elszámolja.