Minősítés

A Griffsoft Rt. minőségpolitikájának alapgondolata:
Griffsoft, a minőségi szoftverrendszerek "Forrás"-a.

A Társaságnál a minőség kiemelt kategória, ezért célunk, hogy az általunk végzett szolgáltatások minőségével, a határidők egyre pontosabb betartásával maradéktalanul kielégítsük vevőink igényeit, ezzel elnyerjük, illetve folyamatosan fenntartsuk bizalmukat, megelégedettségüket.

A korszerű módszerek alkalmazásával történő folyamatos minőségjavítás eredményeként a vevői reklamációk és a programhibák csökkentését kívánjuk elérni.

A kitűzött célok elérése érdekében a Társaság vezetése egy vevőközpontú, és a korábbi elvárásoknál sok szempontból szigorúbb - az ISO 9001:2000 számú szabvány követelményeit kielégítő - minőségirányítási rendszert kíván működtetni.

A minőségirányítási rendszert a Társaság minden munkaterületén bevezetjük. Az alkalmazáshoz szükséges intézkedéseket megtesszük, és az eszközöket biztosítjuk. Összes munkatársunkkal a feladatok végrehajtásához szükséges ismereteket elsajátíttatjuk és alkalmaztatjuk. Minden vezető és beosztott dolgozó felelős a rábízott feladat előírás szerinti elvégzéséért.

A minőségirányítási rendszer keretei között a vezetés folyamatosan figyelemmel kíséri - ahol lehet, számszerűsítve méri - a munkafolyamatokat, a szolgáltatások minőségét. Nagy hangsúlyt helyez a megrendelői elégedettség mérésére, szükség esetén hatékony intézkedéseket kezdeményez az elégedettség növelése érdekében.

A szolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében nagy gondot fordítunk a technikai eszközeink, a kommunkikáció és az emberi képességek folyamatos fejlesztésére. Ennek megfelelően törekszünk a dolgozók oktatására, a velük való folyamatos kommunkikációra, illetve a működési folyamatok tökéletesítésére.


[Vissza a főoldalra]